WHOไม่กล้าแตะโรคอ้วนเตือนน้ำตาลคุกคามให้ป่วย กลุ่มเสี่ยงเบาหวานทวีจำนวนเร็วเพราะกินตามใจปาก

 • Tuesday, February 28, 2017 - 00:00


  องค์การอนามัยโลก(WHO)ไม่กล้าแตะโรคอ้วน หวังให้อ้วนเท่าเดิม15-20ปีข้างหน้า คน35ล้านคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยโรคไม่ติดต่อ เส้นเลือดอุดตัน เบาหวาน มะเร็ง ถุงลมโป่งพอง ตัวเลขน่าตื่นตระหนก คนไทยป่วยโรคเบาหวาน4ล้านคน กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน8ล้านคน ทวีจำนวนรวดเร็วหากบริโภคตามใจปาก ไม่ลดหวานมันเค็ม มีสิทธิป่วยเบาหวานเต็มขั้น สถิติคนไทยอายุมากกว่า15ปีป่วยเบาหวาน8% ป่วยเป็นความดันโลหิต 12 ล้าน ความหวานของน้ำตาลคุกคามให้ร่างกายป่วย เบื้องหลังการทำงานทีมแพทย์ฉุกเฉินเอราวัณ

  โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในองค์กร:การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในวงงานรัฐสภา ที่อาคารรัฐสภา2ชั้น2 งานเสวนาเรื่องสุขภาพดีวิถีไทย:การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะของคนรัฐสภาโดย นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมและป้องกัน นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร(เอราวัณ) ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในองค์กร:การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในวงงานรัฐสภา

  นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมและป้องกันกล่าวว่ามีตัวเลขที่น่าตกใจว่าคนไทยอายุมากกว่า15ปีป่วยเป็นเบาหวาน8% เป็นตัวเลข4ล้านคนที่ป่วยเป็นเบาหวานแล้ว เป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูง12ล้านคน เรายังมีกลุ่มเสี่ยงที่กินน้ำตาลเกินต้องควบคุมดูแลอาหารการกิน กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานจำนวน8ล้านคนถ้าไม่ดูแลตัวเองให้ดีมีสิทธิที่จะเป็นโรคเบาหวานในเร็ววัน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือผู้ป่วยโรคเบาหวานทวีจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้ามีผู้ป่วยทวีจำนวนขึ้นจะหาใครที่ไหนมาดูแลควบคุมคนป่วยให้ออกกำลังกาย รับประทานยา ลดหวานมันเค็ม ควบคุมน้ำตาล/เกลือที่ใช้ภายในบ้าน เวลานี้ที่น่าห่วงคือคน1ใน8เป็นโรคเบาหวาน 1ใน4เป็นความดันโลหิตสูง ดังนั้นต้องกำหนดยุทธศาสตร์20ปี ทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่แข็งแรงไปไหนมาไหนด้วยตัวเองจนอายุ 72ปีและขยับขึ้นมาเป็น80ปี เท่าที่มีการสำรวจผู้มีอายุ72ปีเป็นความดันโลหิตสูง60-70%แก่แล้วไม่ใช่จะดี ภาวะของโรคคุกคาม กลุ่มโรคไม่ติดต่อเกิดขึ้นทั่วทั้งโลก

  องค์การอนามัยโลก(WHO)รายงานว่าคนจำนวน35ล้านคนเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ โรคเส้นเลือดอุดตัน โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคถุงลมโป่งพอง ในบางตำรามีถึง40ล้านคน เรื่องอุบัติเหตุเป็นวาระแห่งชาติ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของคนไทย3แสนราย/ปี คนตาย4แสนคนต้วยโรคที่ไม่ควรจะเสียชีวิตเรียกว่าตายก่อนวัยอันควร บาดเจ็บ จมน้ำตาย เรื่องของความดันโลหิตเป็นโรคที่ป้องกันได้ เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ไม่มีใครเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคมะเร็งตั้งแต่เกิด เด็กเล็กทุกคนเกิดมามีต้นทุนชีวิตที่เท่ากัน แต่การใช้ร่างกายกินอยู่หลับนอนเปลี่ยนแปลงไปมาก เด็กภาคเหนือ ภาคอีสานหาเกลือทะเลปรุงอาหารได้ยากจำเป็นต้องหาสารอาหารชดเชยแต่ปัจจุบันมีร้านค้าสะดวกซื้อเข้าไปทุกหมู่บ้านส่งผลให้การดำรงชีวิตการกินอยู่ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก เราจึงตามแก้ไขในเรื่องสุขภาพไม่ทัน ในประเทศอังกฤษคนอ้วนที่เป็นชาย23%หญิง20% กลุ่มคนโรคอ้วนถูกจัดให้เป็นคนพิการคือกลุ่มคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ จำเป็นต้องพิทักษ์สิทธิพลเมือง ทั้งการออกแบบรถ สถานที่ทำงานเพื่อให้คนกลุ่มนี้ทำงานได้ จำเป็นต้องรีบแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดการล่มสลายทางด้านสุขภาพอย่างสิ้นเชิง

  การคุกคามจากโรคไม่ติดต่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต แก้ไขได้ด้วยการออกกำลังกายอย่างมีวินัยควบคู่กับการกินอยู่อย่างระมัดระวัง ใช้ชีวิตเยี่ยงปกติถือหลักควบคุมน้ำหนัก กินน้อย น้ำหนักไม่ขึ้น ต้องมีลักษณะผสมผสาน เวลานี้ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังคุกคามอย่างรุนแรงไม่ต่างไปจากประเทศที่เจริญก้าวหน้า ปัจจัยความจนทำให้ดีขึ้น เรารับประทานอาหารจำพวกแป้งในขณะที่เรารับประทานครัวซองจากโรงแรมหรูแห่งหนึ่งมีราคาแพง เปรียบเทียบกับการรับประทานแป้งในหมู่บ้านต่างจังหวัด กินแป้งในร้านสะดวกซื้อในปริมาณที่เท่ากัน อิ่มเท่ากันแต่คุณภาพชีวิตต่างกัน เป็นน้ำตาล90%มีโมเลกุลย่อยง่าย กินปุ๊บอ้วนได้ทันที เด็กไทยในวัยเรียนถูกคุกคามจากการกินแป้งน้ำหนักเกิน ฟันผุ กินแป้งไม่มีไฟเบอร์ ไม่มีกาก ระบบขับถ่ายออกมาได้ทั้งหมด “มีเรื่องที่องค์การอนามัยโลกไม่กล้าแตะต้องคือโรคอ้วน นับเป็นเรื่องยากเย็นในการแก้ไขปัญหาอย่างยิ่ง ขอเพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรให้คนในโลกอ้วนเท่าเดิมในช่วง15-20ปีข้างหน้าก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งที่สุดแล้ว”

  คนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน การใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวกัน เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง ลูกที่มีพ่อแม่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงอยู่ในกรอบเหล่านั้น ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายนี้ต้องได้รับการส่งเสริมสุขภาพโดยเฉพาะ เรามีอาสาสมัครครอบครัวดูแลครอบครัวที่เสี่ยง แม้เราจะไม่ไปหาโรคแต่โรคจะเข้ามาหาเรา เราจึงต้องเป็นนักจัดการ ต้องรู้ให้เท่าทันทุกอย่าง โรคภัยไข้เจ็บล้วนมาจากอาหารการกิน เป็นอยู่หลับนอน การใช้ชีวิต ความเครียดในจิตใจ อย่าได้รอให้ป่วยเสียก่อน ตลอดสิบปีในเมืองไทยนั้นมีการสื่อสารในทางที่ผิด ไม่สบายค่อยไปหาหมอ ระบบสาธารณสุขเมืองไทยไม่สามารถรองรับประชากรป่วยได้มากมายขนาดนั้น แนวโน้มการาจัดการเรื่องสุขภาพอีกสิบปีมากกว่าดังนั้นเราต้องเริ่มกระบวนการป้องกันก่อนที่จะเจ็บป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อให้คนที่มีสุขภาพดีไม่เข้ามาอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จัดการกลุ่มเสี่ยงไม่ให้กลายเป็นคนป่วย คนป่วยเองก็ต้องใช้กระบวนการรักษาเพื่อไม่ให้เดินไปตามเส้นทางวิถีเดิมๆ

  นายแพทย์พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร(เอราวัณ) ด้วยการใช้หมายเลขฉุกเฉิน1669 ทั้งนี้ผู้ป่วยฉุกเฉินมีอันตรายต่อการดำรงชีวิตหากไม่บำบัดรักษาอย่างทันด่วน บางครั้งเมื่อมารพ.หมอบอกว่าอาการเช่นนี้ยังไม่ฉุกเฉินจึงมีช่องว่างความเข้าใจที่แตกต่างกัน อุบัติเหตุตกบันได ตกจากนั่งร้าน การเกิดสาธารณภัยบางครั้งก็มองว่าเป็นเรื่องไกลตัว วิ่งหนีเหยียบกันเอง ปี2550-2557สาเหตุการตายจากมะเร็งทุกชนิดตายปีละ 6-7หมื่นคน รองลงมาเป็นอุบัติเหตุ ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง ปอดและหัวใจ โรคมะเร็งเป็นแล้วตายแต่ไม่มีปัจจุบันทันด่วน อุบัติเหตุตายด่วนหรือบางทีก็ตายด้วยโรคแทรกซ้อน โรคหัวใจเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วน บางครั้งผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงด้วยซ้ำไป บางรายก็เสียชีวิตระหว่างทางก่อนนำส่งโรงพยาบาล

  ในกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน ควรแจ้งบอกสถานที่เกิดเหตุพร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ เพื่อจะได้โทรศัพท์กลับมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีก ปัจจุบันมีเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือAEDช่วยทำให้คนรอดชีวิตได้เยอะขึ้น เมื่อมีการปั้มหัวใจเรานำแผ่นอิเลกโทรดวิเคราะห์ว่าหัวใจหยุดเต้นหรือแต่เพียงเต้นแบบพริ้วๆเราใช้เครื่องปั๊มหัวใจจนคนไข้ฟื้นขึ้นมาได้ เครื่องนี้ไม่ใช่อุปกรณ์วิเศษแต่ช่วยคนไข้ได้ในกรณีที่หัวใจผิดเต้นจังหวะเท่านั้นเครื่องนี้ใช้บนรถพยาบาล ปกติเครื่องAEDจะอยู่ในตู้แดงตามสนามบินเมื่อปั๊มช่วยเหลือได้แล้วจะมีรถพยาบาลตามมาช่วยเหลือเพื่อส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ในประเทศญี่ปุ่นจะมีจำนวนเป็นหลักแสน แต่ในเมืองไทยมีจำนวนหลักหมื่น
  ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบสุขภาพสนองค์กร:การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในวงงานรัฐสภา เรามีทีมงานเพียง4คนแต่ต้องทำงานด้วยความเร็ว3-5นาที เพื่อรายงานแพทย์และมีทีมITจากกทม.มาอยู่ด้วย มีรถเช่าambulance มีหมอพยาบาลที่ใช้ทีมเอราวัณoutsourceเข้ามาทำงานด้วยการยึดหลัก6กระบวนการ ตรวจค้นหาได้รวดเร็ว รีบเร่งหน้างาน คนไข้ป่วยด้วยโรคอื่น ต้องหาสถานที่ปลอดภัย จะช่วยเขาตัวเราต้องปลอดภัย ต้องบริหารพื้นที่ให้ได้ อาสาสมัครรัฐสภาได้ทุนจากสสส.ใช้มอเตอร์ไซด์มาหาเราได้ งานทั้งหมดต้องใช้ความรอบรู้ รวดเร็ว ปลอดภัย บางครั้งก็ต้องหอบยาเป็นถุงใหญ่ กู้ชีพแล้วส่งต่อให้มีความปลอดภัย เรามีปรัชญานักกู้ชีพ ช่วยผู้ประสบภัยให้เสมอเครือญาติ เพื่อลดโอกาสการตายและพิการ ดวงดาวแห่งชีวิต star of life เริ่มตั้งแต่ตรวจค้นพบ สิ่งที่หมอมี รายงาน รีบจัดการ ส่งต่อให้ดี บริหารพื้นที่ เพื่อให้ถึงมือหมออย่างรวดเร็ว ทีมนำที่ดีมีอาจารย์แพทย์ดี มีกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถบริหารจัดการคุ้มค่าเป็นสถานการณ์เกิดเหตุปุ๊บแจ้งข่าวได้ทันที เครือข่ายตั้งอยู่ในแขวงจิตรลดา เขตดุสิต

  ในช่วงแรกมีปัญหาเรื่องเครื่องแบบไม่ได้รับการพิจารณาไว้ก่อน เมื่อเกิดเหตุไม่สามารถกรุยทางได้ จึงได้ออกแบบเสื้อผ้าให้เป็นสัญลักษณ์สากล เป็นการทำภายในเพื่อควบคุมพื้นที่เกิดเหตุ การจัดการบุคลากรต้องยึดหลักต้องแบ่งปัน น้องเยอะ ลูกเยอะ ทำงานในหน่วยงานนี้มาแล้ว3ปียังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน มีผู้สงสัยว่างานหนักเช่นนี้เราได้งบประมาณดำเนินงาน2.5ล้านบาท รายจ่ายให้คุณหมอ-พยาบาล การเช่ารถambulanceวันละ2,000บาท ปัญหาค่ายารักษาโรค ตอนนี้เราขอกำลังคน48อัตรา ถูกตัดทอนจนเหลือ16อัตราในขณะที่เรามีเงินจ้างได้เพียง4-5อัตราเท่านั้น เราได้รับโอนบุคลากรจากอุบลราชธานีอีก3ท่าน เรามีกำลังน้อยมากที่จะรับมือกับคนไข้บาดเจ็บฉุกเฉิน เราทำงานกันทุกอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ระบบสารสนเทศ การเงินการคลัง รวมถึงการเช่ารถเข้ามาทำงานก็ได้มาตรฐานชีวิตคนไม่ใช่เพียง1+1=2แต่เป็น 4 5 6

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  เศรษฐกิจมันเป็นเรื่องใกล้ตัว หลอกกันไม่ได้ ล้วงกระเป๋าไปแล้วไม่เจอเงิน มันก็คือไม่เจอ เวลานี้ใครมาบอกว่าเศรษฐกิจดี คนจนจะหมดไปแล้ว สำหรับประชาชนระดับรากหญ้า เชื่อก็บ้า! ไม่มีปัญญาไปชิมไข่เจียวร้าน เจ๊ไฝ หรอกครับ เศรษฐกิจ ปากท้อง ไม่ใช่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้วย และเมื่อสองอย่างนี้มาผสมกัน มันก็เหมือนระเบิด
 • บทบรรณาธิการ

  ปรากฏการณ์พบอาวุธสงครามล็อตใหญ่ ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปสู่การเดินเข้ามามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของนายวัฒนา ทรัพย์วิเชียร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยนายวัฒนาถูกควบคุมตัวตาม มาตรา 44 เนื่องจากต้องสงสัยมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง โดยเชื่อมโยงกับซีรีส์นัมเบอร์ของอาวุธล็อตใหญ่นี้มีความเชื่อมโยงกับอาวุธสงครามที่ตรวจจับได้เมื่อปี 2557
 • เอ็กซ์-ไซท์

  กรมการขนส่งทาง บกดีเดย์ต้นปี 61 ยกมาตรฐานสอบใบขับ ขี่ทุกด้าน เตรียมออก กฎกระทรวงห้าม 5 โรคสำคัญ อายุ 70 ปีขึ้นไปจับตรวจสาย ตา-สุขภาพทุก 3 ปี
  ว.วชิรเมธีชื่นชมก้าวคนละก้าวทำเพื่อสังคม ประชาชนยังคงร่วมบริจาคสมทบโครงการก้าวคนละก้าวจนยอดผ่าน 723 ล้านบาทแล้วแม้ตูนจะหยุดพักเพราะป่วย ก่อนออกมาวิ่งต่อวันอังคารมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์ ว.วชิรเมธีแสดงความชื่นชมนักร้องหนุ่มสั่นสะเทือนโครงสร้างพื้นฐานในจิตใจคนไทยทั้งประเทศ
  ไฟไหม้ตึกแถวเก่าแก่ย่านแพร่งนราซึ่งก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เสียหาย 13 คูหา ยังไม่ รู้สาเหตุ รอสำนักงานทรัพย์สินฯ ประเมินความสูญเสีย
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"