ตั้ง"เฉลิมชัย-ศิริเดช"เป็นกรรมการอิสระฯ

 • Thursday, December 7, 2017 - 00:00

  นพ.จรัส สุวรรณเวลา

  บอร์ดอิสระฯ ตั้ง “เฉลิมชัย” นั่งประธานคณะอนุฯ โครงสร้าง “ศิริเดช” ประธานคณะอนุฯ ครู หมอจรัสเผยเหลือเวลาอีกปีครึ่งต้องรีบเดินหน้าขับเคลื่อนงานปฏิรูป โดยวาง 4 เป้าหมาย ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระฯ ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวดารณี อุทัยรัตนกิจ เป็นรองประธานคนที่ 1 และให้ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคนที่ 2 รวมถึงดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย สำหรับประธานอนุกรรมการครู ที่ประชุมได้มีมติให้ นายศิริเดช สุชีวะ เป็นประธาน พร้อมทั้งให้ นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้ที่ประชุมได้นำข้อสรุปที่ได้จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะ มาวางแผนเดินหน้าการปฏิรูปในภาพรวม ซึ่งจะต้องนำไปรวมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปด้านอื่นๆ ซึ่งมีระยะเวลาในการทำงาน 5 ปี แต่เนื่องจากคณะกรรมการอิสระฯ มีระยะเวลาในการทำงาน 2 ปี ปัจจุบันทำงานมาแล้วราว 6 เดือน ดังนั้นการทำงานจะต้องเห็นผลทั้งในช่วงเวลาที่เหลืออีก 1 ปีครึ่ง และในอีก 5 ปีข้างหน้า

  นพ.จรัสกล่าวว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการกำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนการปฏิรูปไว้ 4 เป้าหมายหลัก คือ 1.ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทั้งเรื่องโอกาสการเข้าถึง, โอกาสในการได้รับทางเลือกในการศึกษา ในการเรียนรู้ได้ตามความถนัด แต่ที่คืบหน้าในขณะนี้คือ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และคาดว่าเร็วๆ นี้จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และน่าจะประกาศใช้ในเดือนเมษายน 2561 ตามกรอบเวลาที่กำหนด 2.คุณภาพการศึกษาดีขึ้น ทั้งการยกระดับให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของตนเองและของประเทศ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 3.มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งจะเน้นกลุ่มอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และ 4.การปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรเพิ่มความคล่องตัว นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอในการนำสื่อดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย.

 • เปลว สีเงิน

  เศรษฐกิจมันเป็นเรื่องใกล้ตัว หลอกกันไม่ได้ ล้วงกระเป๋าไปแล้วไม่เจอเงิน มันก็คือไม่เจอ เวลานี้ใครมาบอกว่าเศรษฐกิจดี คนจนจะหมดไปแล้ว สำหรับประชาชนระดับรากหญ้า เชื่อก็บ้า! ไม่มีปัญญาไปชิมไข่เจียวร้าน เจ๊ไฝ หรอกครับ เศรษฐกิจ ปากท้อง ไม่ใช่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้วย และเมื่อสองอย่างนี้มาผสมกัน มันก็เหมือนระเบิด
 • บทบรรณาธิการ

  ปรากฏการณ์พบอาวุธสงครามล็อตใหญ่ ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปสู่การเดินเข้ามามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของนายวัฒนา ทรัพย์วิเชียร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยนายวัฒนาถูกควบคุมตัวตาม มาตรา 44 เนื่องจากต้องสงสัยมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง โดยเชื่อมโยงกับซีรีส์นัมเบอร์ของอาวุธล็อตใหญ่นี้มีความเชื่อมโยงกับอาวุธสงครามที่ตรวจจับได้เมื่อปี 2557
 • เอ็กซ์-ไซท์

  กรมการขนส่งทาง บกดีเดย์ต้นปี 61 ยกมาตรฐานสอบใบขับ ขี่ทุกด้าน เตรียมออก กฎกระทรวงห้าม 5 โรคสำคัญ อายุ 70 ปีขึ้นไปจับตรวจสาย ตา-สุขภาพทุก 3 ปี
  ว.วชิรเมธีชื่นชมก้าวคนละก้าวทำเพื่อสังคม ประชาชนยังคงร่วมบริจาคสมทบโครงการก้าวคนละก้าวจนยอดผ่าน 723 ล้านบาทแล้วแม้ตูนจะหยุดพักเพราะป่วย ก่อนออกมาวิ่งต่อวันอังคารมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์ ว.วชิรเมธีแสดงความชื่นชมนักร้องหนุ่มสั่นสะเทือนโครงสร้างพื้นฐานในจิตใจคนไทยทั้งประเทศ
  ไฟไหม้ตึกแถวเก่าแก่ย่านแพร่งนราซึ่งก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เสียหาย 13 คูหา ยังไม่ รู้สาเหตุ รอสำนักงานทรัพย์สินฯ ประเมินความสูญเสีย
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"