รณรงค์อ่านหนังสือนิทาน พัฒนาทักษะ“เด็กปฐมวัย”

 • Friday, December 1, 2017 - 00:00


  ในยุคสมัยที่วิถีชีวิตแปรเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้สื่อดิจิทัลเข้ามาใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์ ผลร้ายที่เกิดขึ้นก็คือทำให้พวกเขามีแนวโน้มรับข้อมูลมากมายที่ไม่เหมาะสม เพราะไม่สามารถคัดกรองหรือแยกแยะสื่อสร้างสรรค์และสื่อที่ไม่เหมาะสมออกจากกันได้ ที่ล้วนแต่กระทบการใช้ชีวิตของพวกเขาในช่วงวัยกำลังเจริญเติบโต

  ด้วยเหตุนี้ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้เปิดตัวหนังสือนิทานภาพและการ์ตูนชุด “ฉลาดรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล” จำนวน 10 เล่ม ไป เมื่อเร็วๆ นี้ โดยหวังว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กยุคใหม่ได้คิดทันโลกที่เปลี่ยนไป ขณะที่ผู้ปกครองก็เข้าใจผลดีและผลเสียของสื่อในยุคออนไลน์ได้อีกด้วย

  นางเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) กล่าวย้ำว่า ทาง สสย.และภาคีร่วมจัดได้เห็นความสำคัญในการสร้างสรรค์สื่อดี เพื่อให้เด็กเยาวชนและครอบครัวได้เข้าถึงและเท่าทันการใช้สื่อในยุคดิจิทัล เพราะทุกวันนี้เข้าสู่ยุคสื่อหลอมรวม สื่อใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็กและเยาวชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาความรู้ การเข้าถึงความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตเพียงปลายนิ้วได้อย่างรวดเร็ว ความรวดเร็วของการรับสื่อ ทำให้ยากที่จะคัดกรองหรือแยกแยะสื่อสร้างสรรค์และสื่อที่ไม่เหมาะสมออกจากกัน

  สถานการณ์เหล่านี้จึงจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทันตนเอง เท่าทันสื่อ เท่าทันสังคม มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดังกล่าว สื่ออ่านถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชน ผ่านหนังสือนิทานภาพและหนังสือการ์ตูน ซึ่งเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน

  ผู้จัดการ สสย.เล่าต่อว่า ได้รับข้อมูลที่น่าตกใจจากสถาบันวิจัยด้านเด็กและวัยรุ่นในประเทศอังกฤษ พบว่าเด็กและเยาวชนใช้ชีวิตอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลวันละ 6-8 ชั่วโมง ส่งผลให้เด็กสายตาสั้นเพิ่มขึ้น 30% ร่างกายไม่แข็งแรง มีโอกาสเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อาทิ โรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันสูง มากขึ้นด้วย

  “ก่อนที่ผู้ปกครองจะพาเข้าสู่สื่อดิจิทัล เมื่อลูกมีทักษะการอ่านที่เข้มแข็ง เขาจะรู้จักคิดวิเคราะห์และแยกแยะ ว่าอะไรดี หรือไม่ดี อะไรเชื่อได้หรือไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อกระแสของโลกที่เปลี่ยนไปเร็วได้นำสื่อใหม่ๆ เข้ามา ก็จะทำให้เด็กสามารถแยกแยะได้จากพื้นฐานที่เข้มแข็งและรู้ทันสื่อ รวมถึงนำสื่อไปใช้อย่างสร้างสรรค์” ผู้จัดการ สสย.กล่าว

  นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เสริมว่า ถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถบ่มเพาะปลูกฝังการอ่านไปได้เรื่อยๆ ก่อน 6 ขวบ เด็กจะถอดรหัสและอ่านหนังสือออกได้อย่างอัตโนมัติ ไม่ต้องบังคับ ซึ่งจะทำให้เด็กแนบเนียนไปกับคำสอน หนังสือเด็กเหมือนวรรณกรรมชั้นดีที่อยู่ใกล้ตัว เด็กจะเสพหนังสือด้วยความอิ่มเอมอย่างรื่นรมย์ และมีความลึกซึ้งในเรื่องของสุนทรียะ

  "การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง พออายุสัก 6-7 เดือนก็เริ่มได้แล้ว แต่บางทีพ่อแม่หลายคนพอลูกเข้าอนุบาลก็หยุดอ่านให้ลูกฟัง ซึ่งจะเสียดายมากเลย ต้องอ่านไปถึงประถมเลยด้วยซ้ำ เพื่อให้เด็กมีรากฐานที่แข็งแรง เด็กจะรักการอ่านโดยอัตโนมัติ ก็จะมีการอ่านเป็นงานอดิเรก หรือไม่ก็เข้าสู่นิสัยและพฤติกรรมการอ่าน เพราะฉะนั้นอย่าหยุดการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง" ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านกล่าว

  สำหรับหนังสือนิทานภาพและการ์ตูน ชุด “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล” จำนวน 10 เรื่อง จากการสร้างสรรค์ของนักเขียนการ์ตูนชื่อดัง ที่อยากให้ผู้ปกครองนำไปอ่านให้เด็กๆ ฟัง ประกอบด้วย

  1.นิทานภาพเรื่อง กระต่ายน้อยไม่ตื่นตูม / เรื่องและภาพโดย: พาณี อิทธิบำรุงรักษ์ ๐ กระต่ายน้อยเพิ่งรู้จักสื่อจอใสเป็นครั้งแรก เมื่อคุณแม่เลือกหานิทานแล้วนั่งดูด้วยกัน แต่กลับมีโฆษณาที่เร้าใจเข้ามาแทรกเป็นระยะๆ ทำให้กระต่ายน้อยอยากได้สินค้าตามโฆษณา คุณแม่จะมีวิธีอธิบายให้กระต่ายน้อยเข้าใจและรู้ทันได้อย่างไร มาติดตามกัน

  2.นิทานภาพเรื่อง หมาป่ากับลูกแกะ / เรื่องและภาพโดย: โอม รัชเวทย์ ๐ แม้แต่ในป่าใหญ่ สื่อออนไลน์ก็ยังเป็นที่นิยมของบรรดาสัตว์ทั้งหลาย เมื่อหมาป่าเกเรมาเจอลูกแกะเข้า และอยากกินลูกแกะ จึงคิดหาอุบายต่างๆ นานา โดยใช้สื่อออนไลน์ทั้งการตกแต่งภาพ การปลอมโพสต์ด่าว่า ฯลฯ ลูกแกะจะสามารถเอาตัวรอดได้หรือไม่ ติดตามความฉลาดรู้ทันสื่อของลูกแกะและเพื่อนสัตว์ในป่าจากเล่มนี้

  3.นิทานภาพเรื่อง หนูมาลีกับสีฝุ่น / เรื่องและภาพโดย: สุดใจ พรหมเกิด, สมบัติ คิ้วฮก ๐ สีฝุ่นเป็นแมวที่มีความสุขมาก เพราะได้เล่นกับหนูมาลีทุกวัน แต่แล้ววันหนึ่ง เมื่อหนูมาลีได้ของชิ้นใหม่เป็นจอใสๆ ตั้งแต่นั้นเป็นมา หนูมาลีก็ไม่เล่น ไม่ให้ข้าวให้น้ำแก่สีฝุ่นอีกเลย ชีวิตของสีฝุ่นจะเป็นอย่างไรหนอ อยากรู้จัง

  4.นิทานภาพเรื่อง ดีลีท / เรื่องและภาพโดย: สละ นาคบำรุง ๐ โทรศัพท์มือถือของน้องตาลตกแตกจนพัง เพราะความตกใจเสียงเพื่อนๆ น้องตาลจึงหาทางแกล้งเพื่อนเพื่อเอาคืน โดยถ่ายภาพที่ไม่เหมาะสมของเพื่อนๆ และโพสต์ลงในสื่อออนไลน์ สร้างความวุ่นวายให้กับทุกคนในโรงเรียน แม้ว่าน้องตาลจะดีลีทภาพทุกภาพ และเข้าใจว่าภาพจะหายไปแล้วก็ตาม แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น...เกิดอะไรขึ้นกับน้องตาล

  5.นิทานภาพเรื่อง วัยปั่นป่วน ก๊วนสาวแชร์ / เรื่องและภาพโดย: จีรพงษ์ ศรนคร ๐ เรื่องราวของสามสาวที่ชอบแชร์ชอบโพสต์ในสื่อออนไลน์ แล้ววันหนึ่งก็แชร์เรื่องราวของ “ป้อง” เด็กชายในซอยบ้านเดียวกัน ที่กำลังดึงเชือกที่มัดคล้องกับสุนัขตัวหนึ่ง ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเด็กชายป้องทรมานสัตว์ จนกลายเป็นเรื่องราวป่วนๆ ของก๊วนสาวแชร์

  6.นิทานภาพเรื่อง ไซเบอร์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ / เรื่องและภาพโดย: เรืองศักดิ์ ดวงพลา ๐ เฟิร์น เดอะแมสค์ เป็นคู่อริกับ คีย์บอร์ดแมน หลุดเข้าไปในโลกไซเบอร์ เผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ นานา ตั้งแต่ภาพสะท้อนของเด็กติดเกม คนติดกับดักของโฆษณาต่างๆ และการผจญภัยในโลกยุคดึกดำบรรพ์ แต่เพราะพบกุญแจสำคัญจึงทำให้ทั้ง 3 คนได้ทบทวนชีวิตในปัจจุบันที่ผูกพันกับโลกโซเชียล

  7.นิทานภาพเรื่อง ยอดมนุษย์พลังโซเชียล / เรื่องและภาพโดย: วิรัตน์ ยืนยงพัฒนากิจ ๐ ชนเผ่ามนุษย์ “อุนด้า” อาศัยอยู่บน “ดาวน้อยผ่อนนาน” ทุกคนรักการเล่น เทคโนโลยีและโซเชียลเป็นชีวิตจิตใจ วันหนึ่ง “เจ๊าะแจ๊ะ” ประสบอุบัติเหตุ เสียเลือดมาก และเป็นกรุ๊ปเลือดที่หายาก เพื่อนๆ ต้องไปขอความช่วยเหลือจากเพจที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคนั้น ทำให้มีการเปิดเผยเรื่องราวที่พลิกผันที่ใครๆ ก็คาดไม่ถึง

  8.นิทานภาพเรื่อง กระต่ายอวกาศ / เรื่องและภาพโดย: อินทรายุธ เทพคุณ ๐ ปี 2030 ดวงจันทร์กลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และศูนย์กลางการค้าของกาแล็กซี มีสินค้า โฆษณาบนลูนาออนไลน์มากมาย แม้คนในครอบครัวกระต่ายอวกาศจะคอยติดตาม และระมัดระวังการสั่งสินค้าผ่านออนไลน์ แต่เพราะตั้งใจจะมอบให้เป็นของขวัญทันวันเกิดแก่ลูกสาว และเห็นเป็นโฆษณาที่ใช้ดาราชื่อดังมาพูดชี้ชวน คุณพ่อจึงรีบสั่งชื้อ และเมื่อสินค้ามาถึงก็ก่อให้เกิดความโกลาหลจนแทบเอาชีวิตกันไม่รอด

  9.นิทานภาพเรื่อง มองบน / เรื่องและภาพโดย: ณรงค์ จรุงธรรมโชติ ๐ มนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลกเพื่อเก็บโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบ เพื่อค้นหาความจริง ระหว่างมนุษย์กับการใช้สื่อเทคโนโลยี และพบเรื่องราวต่างๆ เช่น แม้มีเพื่อนมากบนโซเชียล แต่มนุษย์ก็ยังคงมีความเหงา มนุษย์มีอุบัติเหตุจากการใช้มือถืออย่างไม่ระมัดระวัง มนุษย์มีภาพลักษณ์ใหม่จากการโพสต์ความคิดเห็นต่างๆ บนโซเชียล ฯลฯ ก่อนเดินทางกลับ มนุษย์ต่างดาวได้ปฏิบัติภารกิจคืนมือถือด้วยสถานการณ์ที่แสนประทับใจ

  10.นิทานภาพเรื่อง จงกลม / เรื่องและภาพโดย: อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ ๐ เด็กชายจงกลมได้ช่วยเหลือคนตกน้ำ ทำให้คนที่พบเห็นประทับใจและขอเป็น “ผู้ติดตาม” แม้แรกๆ จะรู้สึกขัดเขินและวางตัวไม่ถูก เมื่อมีคนมาขอเป็น “ผู้ติดตาม” มากขึ้น แต่สุดท้ายเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เด็กชายจงกลมเข้าใจถึง “ภาระที่ต้องแบก” กับ “ความสุขส่วนตัว” ของผู้ติดตามโดยขอให้เปลี่ยน “ผู้ติดตาม” เป็น “ผู้ร่วมทางแทน”

  เชื่อว่าการสนับสนุนด้วยการอ่านหนังสือนิทานภาพดังกล่าวบนรากฐานจากสื่อดี จะเป็นเกราะป้องกันให้รอดพ้นจากภัยของสื่อดิจิทัลได้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดนิทานภาพทั้ง 10 เล่มได้ที่เว็บไซต์สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน www.cclickthailand.com และเว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน www.happyreading.in.th.

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  เศรษฐกิจมันเป็นเรื่องใกล้ตัว หลอกกันไม่ได้ ล้วงกระเป๋าไปแล้วไม่เจอเงิน มันก็คือไม่เจอ เวลานี้ใครมาบอกว่าเศรษฐกิจดี คนจนจะหมดไปแล้ว สำหรับประชาชนระดับรากหญ้า เชื่อก็บ้า! ไม่มีปัญญาไปชิมไข่เจียวร้าน เจ๊ไฝ หรอกครับ เศรษฐกิจ ปากท้อง ไม่ใช่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้วย และเมื่อสองอย่างนี้มาผสมกัน มันก็เหมือนระเบิด
 • บทบรรณาธิการ

  ปรากฏการณ์พบอาวุธสงครามล็อตใหญ่ ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปสู่การเดินเข้ามามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของนายวัฒนา ทรัพย์วิเชียร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยนายวัฒนาถูกควบคุมตัวตาม มาตรา 44 เนื่องจากต้องสงสัยมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง โดยเชื่อมโยงกับซีรีส์นัมเบอร์ของอาวุธล็อตใหญ่นี้มีความเชื่อมโยงกับอาวุธสงครามที่ตรวจจับได้เมื่อปี 2557
 • เอ็กซ์-ไซท์

  กรมการขนส่งทาง บกดีเดย์ต้นปี 61 ยกมาตรฐานสอบใบขับ ขี่ทุกด้าน เตรียมออก กฎกระทรวงห้าม 5 โรคสำคัญ อายุ 70 ปีขึ้นไปจับตรวจสาย ตา-สุขภาพทุก 3 ปี
  ว.วชิรเมธีชื่นชมก้าวคนละก้าวทำเพื่อสังคม ประชาชนยังคงร่วมบริจาคสมทบโครงการก้าวคนละก้าวจนยอดผ่าน 723 ล้านบาทแล้วแม้ตูนจะหยุดพักเพราะป่วย ก่อนออกมาวิ่งต่อวันอังคารมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์ ว.วชิรเมธีแสดงความชื่นชมนักร้องหนุ่มสั่นสะเทือนโครงสร้างพื้นฐานในจิตใจคนไทยทั้งประเทศ
  ไฟไหม้ตึกแถวเก่าแก่ย่านแพร่งนราซึ่งก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เสียหาย 13 คูหา ยังไม่ รู้สาเหตุ รอสำนักงานทรัพย์สินฯ ประเมินความสูญเสีย
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"