ความรับผิดชอบจากกรณี "น้องเมย"

 • Saturday, November 25, 2017 - 00:01


  การนำเสนอข้อมูล แสดงความเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์กรณี นายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ หรือน้องเมย นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 เสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่โรงเรียนเตรียมทหาร ไม่ได้เป็นเรื่องต้องห้าม เพราะการยิ่งพูด ยิ่งนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน คือประโยชน์ที่คนในสังคมในภาพรวมจะได้นำไปคิดพิจารณาอย่างรอบด้าน เพราะในเรื่องดังกล่าวมีองค์ประกอบของเรื่องราวตามข้อเท็จจริงหลายประเด็นที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย สร้างความกระจ่าง ในส่วนการวิจารณ์โดยฉวยโอกาสนำประเด็นดังกล่าวมาโจมตีทางการเมือง ก็ไม่ต้องให้ความสำคัญ

  ในเรื่องที่เกิดขึ้นอาจต้องแยกแยะเป็น 2 มุม คือ ระเบียบข้อบังคับ ธรรมเนียมปฏิบัติของสถาบัน และข้อเท็จจริงอันเป็นผลทำให้นักเรียนเตรียมทหารคนดังกล่าวเสียชีวิต ซึ่งส่วนนี้รวมถึงขั้นตอนกระบวนการหลังจากนั้นด้วย โดยทั้ง 2 เรื่องแม้จะมีบางส่วนที่เกี่ยวพันกัน แต่ไม่น่าจะนำมาเหมารวมเพื่อโยนความผิดให้กับเหตุใดเหตุหนึ่ง เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นบทเรียนป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นในอนาคตต่อไปได้ ซึ่งการหาแนวทางป้องกันนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นเรื่องที่องค์กรต้องริเริ่มทำ

  ในประเด็นแรกคือ ข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่พูดกันมากคือเรื่อง ระเบียบข้อบังคับ ธรรมเนียม ที่บุคลากรนำไปใช้ปฏิบัติ ต้องมีการทบทวนใหม่หรือไม่ โดยใช้เรียกเหมารวมว่าต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกหรือไม่ แต่หากตีกรอบมาแค่เรื่องการลงโทษ การปรับปรุงวินัย การธำรงวินัย หรือการถูกครูฝึก รุ่นพี่แดก ตามคำเรียนของสังคมทหารแล้ว จะมีข้อจำกัดหรือการควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้อย่างไร ซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่ถกเถียง เพื่อหาข้อสรุปว่าข้อผิดพลาดบกพร่องกรณีการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นมาจากคำสั่งแดกที่ไม่มีใครควบคุมให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม

  แต่หากเป็นกรณีที่การแดก หรือการปรับปรุงวินัยดังกล่าว ได้กระทำไปตามแบบฉบับปกติ อยู่ในความเข้มข้น อยู่ในปริมาณที่ทำกันมา แต่นักเรียนเตรียมทหารคนดังกล่าวมีอาการทางร่างกายที่ตรวจไม่พบเมื่อเข้ามารับการศึกษา ก็เป็นเรื่องที่สถาบันหรือองค์กร ต้องไปดูเรื่องของการคัดกรอง การเพิ่มการตรวจเช็กสุขภาพให้มากขึ้นหรือไม่ นอกจากนั้นยังมีปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้การกลั่นกรองผู้เข้ารับการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องเด็กเส้น ลูกผู้ใหญ่ ที่จับเด็กยัดเข้ามาเพื่ออยากให้ลูกเป็นทหารก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดจากตัวผู้ปกครอง หรือแม้กระทั่งความต้องการของครอบครัวที่ต้องการให้ลูกเป็นทหาร แต่ลูกไม่อยากเป็น ซึ่งที่กล่าวนี้คือภาพรวม ไม่ใช่กรณีเฉพาะน้องเมยเท่านั้น

  ในทางตรงกันข้าม หากเกิดจากการแดกจากรุ่นพี่ ที่ใช้วิจารณญาณว่ารุ่นน้องคนดังกล่าวแข็งข้อ ไม่ยอมลงให้ ผสมกับความรู้สึกส่วนตัวก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะด้วยวัยวุฒิของคนที่เข้ามารับการศึกษาในสถาบันดังกล่าว คือ วัยรุ่นที่มีอารมณ์ตามวัย แม้จะถูกฝึกให้มีระเบียบวินัยแค่ไหน แต่การพิเคราะห์ว่าสิ่งที่ตนได้ตัดสินใจทำลงไปนั้นยังไม่รอบคอบ รอบด้าน ครูฝึก ผู้คุมเองก็ปล่อยปละละเลย ไม่สอดส่องดูแล ปล่อยให้เป็นเรื่องของรุ่นพี่ไปเสียทั้งหมด ก็ถือเป็นความบกพร่องของครูฝึกอยู่เหมือนกัน

  ประเด็นที่สำคัญที่สุดจึงเป็นเรื่องสาเหตุของการเสียชีวิตที่ออกมา และความไม่ชอบมาพากล หลังจากญาตินำศพไปชันสูตรใหม่ เพราะไม่มั่นใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตตั้งแต่แรก และก็พบว่าศพของผู้เสียชีวิตถูกควักเอาอวัยวะสำคัญในการตรวจพิสูจน์สาเหตุการตายไปทั้งหมด ไม่ได้นำไปบางส่วนตามหลักปกติที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ทำกัน อีกทั้งขั้นตอนในการส่งคืออวัยวะที่พนักงานสอบสวนไม่ได้ติดต่อญาติให้มารับคืน ทำให้มีการมองได้หลายประเด็นว่า แท้จริงเป็นความผิดพลาดเรื่องการสื่อสารระหว่างกัน หรือแท้ที่จริงเป็นการอำพรางคดีที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานกันแน่

  เมื่อทุกอย่างยังไม่ชัดเจน แต่อวัยวะของผู้เสียชีวิตยังสามารถนำไปผ่าพิสูจน์ได้ ก็ไม่ยากที่จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป แต่ที่ยิ่งซ้ำเติมให้เรื่องดังกล่าวที่ทุกฝ่ายควรร่วมหาข้อเท็จจริงให้เกิดความกระจ่าง นั่นก็คือ การให้สัมภาษณ์ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงในรัฐบาลและกองทัพ ที่ฟังรายงานจากหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แล้วออกมากระต่ายขาเดียวเรื่องแบบธรรมเนียมการฝึก ความชอบธรรมของรุ่นพี่ที่จะซ่อมรุ่นน้อง ตามแบบฉบับของทหารที่ทำกันมารุ่นต่อรุ่น แล้วท้าทายคนที่ไม่พร้อมรับภาพ ก็ไม่ต้องเข้ามาศึกษา ยิ่งทำให้บรรยากาศที่เกิดขึ้นเลวร้ายไปกว่าเดิม

  น่าสนใจว่า เมื่อสถานการณ์เลยจากจุดเล็กๆ จนส่งผลกระทบกับวงกว้างในที่สุดแล้ว การตรวจสอบข้อมูลเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชนจะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ แต่กระนั้นก็เชื่อว่าเมื่อสังคมกำลังจับตามองแล้ว คงไม่มีใครกล้าบิดเบือน หรือหาคำตอบแบบลูบหน้าปะจมูกต่อไปในที่สุด ขั้นตอนการสอบสวนจากคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น และอาจจะต้องมีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง จะนำไปสู่ข้อสรุปที่สังคมยอมรับ และได้ข้อสรุปที่เป็นบทเรียนเพื่อใช้แก้ไขปัญหา พร้อมทั้งสร้างมาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดความสูญเสียในอนาคต

  เราเชื่อว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าใครที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ เมื่อหันกลับไปมองก็จะพบเห็นถึงข้อบกพร่องผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องความประมาท หรือข้อผิดพลาดบกพร่องที่ย่อมเกิดขึ้นได้ แต่เหนืออื่นใดในสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาทางด้านการทหาร สถาบันกองทัพ ล้วนเป็นสถาบันที่มีเกียรติ ถ้าทุกฝ่ายพร้อมยอมรับในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาด และแก้ไขสิ่งเหล่านี้ โดยไม่ต้องอุ้ม หรือคำนึงถึงภาพลักษณ์ขององค์กร มากกว่าความจริง ความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อนำไปสู่ทางออกที่เหมาะสมคือความคาดหวังที่สังคมต้องการ มากกว่าการยกเหตุผลเพื่อผดุงเกียรติของตนไว้ฝ่ายเดียวอย่างไม่คำนึงถึงชีวิตคน.

 • เปลว สีเงิน

  เศรษฐกิจมันเป็นเรื่องใกล้ตัว หลอกกันไม่ได้ ล้วงกระเป๋าไปแล้วไม่เจอเงิน มันก็คือไม่เจอ เวลานี้ใครมาบอกว่าเศรษฐกิจดี คนจนจะหมดไปแล้ว สำหรับประชาชนระดับรากหญ้า เชื่อก็บ้า! ไม่มีปัญญาไปชิมไข่เจียวร้าน เจ๊ไฝ หรอกครับ เศรษฐกิจ ปากท้อง ไม่ใช่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้วย และเมื่อสองอย่างนี้มาผสมกัน มันก็เหมือนระเบิด
 • บทบรรณาธิการ

  ปรากฏการณ์พบอาวุธสงครามล็อตใหญ่ ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปสู่การเดินเข้ามามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของนายวัฒนา ทรัพย์วิเชียร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยนายวัฒนาถูกควบคุมตัวตาม มาตรา 44 เนื่องจากต้องสงสัยมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง โดยเชื่อมโยงกับซีรีส์นัมเบอร์ของอาวุธล็อตใหญ่นี้มีความเชื่อมโยงกับอาวุธสงครามที่ตรวจจับได้เมื่อปี 2557
 • เอ็กซ์-ไซท์

  กรมการขนส่งทาง บกดีเดย์ต้นปี 61 ยกมาตรฐานสอบใบขับ ขี่ทุกด้าน เตรียมออก กฎกระทรวงห้าม 5 โรคสำคัญ อายุ 70 ปีขึ้นไปจับตรวจสาย ตา-สุขภาพทุก 3 ปี
  ว.วชิรเมธีชื่นชมก้าวคนละก้าวทำเพื่อสังคม ประชาชนยังคงร่วมบริจาคสมทบโครงการก้าวคนละก้าวจนยอดผ่าน 723 ล้านบาทแล้วแม้ตูนจะหยุดพักเพราะป่วย ก่อนออกมาวิ่งต่อวันอังคารมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์ ว.วชิรเมธีแสดงความชื่นชมนักร้องหนุ่มสั่นสะเทือนโครงสร้างพื้นฐานในจิตใจคนไทยทั้งประเทศ
  ไฟไหม้ตึกแถวเก่าแก่ย่านแพร่งนราซึ่งก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เสียหาย 13 คูหา ยังไม่ รู้สาเหตุ รอสำนักงานทรัพย์สินฯ ประเมินความสูญเสีย
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"