กองทัพ สวนทางสิทธิมนุษยชน?

 • Thursday, November 23, 2017 - 00:00


  รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ประกาศใช้วาระแห่งชาติ เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอมา โดยมิติของเรื่องนี้มีเรื่องกรอบระยะเวลา 2 ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ.2561-2562 มีหลักการ 4 สร้าง 3 ปรับปรุง 2 ขับเคลื่อน และ 1 ลด

  โดย 4 สร้าง ประกอบไปด้วย 1.สร้างจิตสำนึกให้รู้จักเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้อื่น 2.สร้างระบบติดตามการละเมิดสิทธิที่ไหนบ้าง ใครมีส่วนเกี่ยวข้อง 3.สร้างวัฒนธรรมเคารพสิทธิของผู้อื่นทุกเรื่อง 4.สร้างเครือข่ายดูแลเรื่องสิทธิ ส่วน 3 ปรับปรุง ประกอบด้วย 1.ปรับปรุงฐานข้อมูล 2.ปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสม 3.ปรับปรุงทัศนคติเข้าหน้าที่ของรัฐ ให้เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน

  ส่วน 2 ขับเคลื่อน คือ 1.ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 2.หาองค์กรหรือกลุ่มจังหวัดที่เป็นต้นแบบ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ทำตาม เมื่อมีความสำเร็จเกิดขึ้น และ 1 ลด คือการลดสถิติการละเมิดสิทธิมนุษยชน หมายความว่า ทุกกระทรวง ทบวง กรม จะต้องจัดทำแผนงานให้สอดคล้องกับหลักการนี้ แล้วดูผลสัมฤทธิ์ท้ายปีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เช่น การค้าแรงงาน ค้าประเวณี ลักลอบแรงงานต่างด้าว ว่าลดลงเพียงใด โดยจะให้ทุกกระทรวงรายงานเข้ามา

  อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ถูกตั้งคำถามเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้อำนาจของหน่วยงานมั่นคงอย่างกองทัพ รวมทั้งการดำเนินการในการใช้กระบวนการศาลทหารพิจารณาคดีพลเรือน ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สำคัญ และความเป็นอิสระ เป็นกลาง และความโปร่งใส

  ขณะเดียวกัน ยังมีหลายกรณีที่อยู่ในความสนใจของนานาชาติ เช่นกรณีของไผ่ ดาวดิน ซึ่งล่าสุดมีข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานถึงการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในระหว่างที่ถูกกักขังอยู่ที่ทัณฑสถานฯ ขอนแก่น

  โดยเขาระบุว่า เหตุการณ์ในวันที่เขาย้ายมาเรือนจำอำเภอภูเขียววันแรก เขาถูกผู้คุมคนหนึ่งตบหัวแรงๆ 3 ครั้ง และถามว่าเมื่อไหร่ญาติจะมาเอาของ ซึ่งหมายถึงของใช้ รวมถึงจดหมายและการ์ดที่ไผ่เอามาจากทัณฑสถานฯ ขอนแก่น ผู้คุมคนเดิมกล่าวอีกว่า ถ้าญาติไผ่ไม่มา เขาจะเอาของทิ้ง

  ขณะที่ในการตรวจรับเข้าเรือนจำภูเขียว เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นยาเสพติด โดยให้เขาถอดเสื้อผ้า แหวกทวาร ชักอวัยวะเพศขึ้นลง 5 ครั้ง และลุกนั่ง รวมทั้งเมื่อถูกเบิกตัวมาศาลเช่นในวันนี้ ก่อนออกจากเรือนจำเจ้าหน้าที่ก็ให้เขาถอดเสื้อผ้าเพื่อตรวจหายาเสพติด

  ซึ่งไผ่ได้ตั้งข้อสังเกตกับสิ่งที่เขาถูกกระทำว่า ทำไมเจ้าหน้าที่ต้องตรวจค้นร่างกายอย่างละเอียดเหมือนเขาเป็นนักโทษคดียาเสพติด และเขาก็ถูกย้ายมาจากอีกเรือนจำหนึ่ง ไม่ใช่ผู้ต้องขังที่เข้าเรือนจำใหม่ รวมทั้งในเวลาที่ถูกเบิกตัวมาศาลทำไมต้องตรวจหายาเสพติดอีก ในเมื่อเขาก็ถูกขังอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา

  นี่เป็นภาพสะท้อนในภาพการละเมิดสิทธมนุษยชนที่ฉายชัดออกมาเป็นรูปธรรม ท่ามกลางการประกาศวาระแห่งชาติของรัฐบาล รวมทั้งประเด็นล่าสุด ที่ต้องรอคำอธิบายต่อสังคม กรณีของนายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ซึ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตได้นำศพบุตรชายไปชันสูตรและพบว่าอวัยวะภายในหายไป

  ซึ่งเรื่องดังกล่าวโรงเรียนเตรียมทหารที่อยู่ในสังกัดของกองบัญชาการกองทัพไทย จะต้องเร่งสืบสวนข้อเท็จจริงให้กระจ่างโดยเร็วที่สุด รวมทั้งข้อเท็จจริงทางการแพทย์ ซึ่งควรมีหน่วยงานแพทย์ที่เป็นกลางอย่างแพทยยสภาออกมาเข้าร่วมตรวจสอบ ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อความโปร่งใส และมีความชอบธรรม รวมทั้งเกิดความยุติธรรมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต

  ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ผูกพันตามพันธกรณีแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ และที่สำคัญเรื่องของสิทธิมนุษยชนยังได้ถูกนำไปใช้ในทางการเมือง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเลย เมินเฉย ย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต่อสังคมไทย

  แต่กรณีการเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารครั้งนี้ กลับฉายภาพของผู้มีอำนาจ ที่สวนทางกับการพยายามเดินไปข้างหน้าในกระบวนการสิทธิมนุษยชนของประเทศ โดยเฉพาะกับท่าทีของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และท่าทีของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

  น่าพิจารณาว่า นี่คือท่าทีของผู้มีอำนาจที่ออกมาพูดต่อสาธารณะจากกรณีการเสียชีวิตของนักศึกษาเตรียมทหารคนนี้ เหมือนกับเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในกองทัพ เป็นความรุนแรงอย่างปกติของการส่งต่อระบบสร้างคนในกองทัพ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นและต้องปรับเปลี่ยน สะสาง ทัศนคติ ความเชื่อ

  เพราะนี่คือความตายจากสาเหตุความรุนแรงของวัฒนธรรมในการใช้อำนาจในกองทัพอย่างเกินขอบเขตหรือไม่ และตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการ หรือการกระทำในสถาบันกองทัพ ความตายของนักศึกษาเตรียมทหารครั้งนี้คงไม่ใช่ครั้งสุดท้าย

  และหากยังมีบรรยากาศการใช้อำนาจเกินขอบเขตและไร้การตรวจสอบได้ ปกคลุมอยู่ในสังคมไทย โดยเฉพาะหน่วยงานอย่างกองทัพ ที่น่าจะเป็นอันดับแรกๆ ที่รัฐบาล คสช.ต้องกลับไปปัดกวาดวาระสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาล คสช.ต้องหันหลังกลับไปดำเนินการควบคู่กับการเริ่มต้นปฏิรูปกองทัพอย่างเร่งด่วน เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0?.

 • เปลว สีเงิน

  เศรษฐกิจมันเป็นเรื่องใกล้ตัว หลอกกันไม่ได้ ล้วงกระเป๋าไปแล้วไม่เจอเงิน มันก็คือไม่เจอ เวลานี้ใครมาบอกว่าเศรษฐกิจดี คนจนจะหมดไปแล้ว สำหรับประชาชนระดับรากหญ้า เชื่อก็บ้า! ไม่มีปัญญาไปชิมไข่เจียวร้าน เจ๊ไฝ หรอกครับ เศรษฐกิจ ปากท้อง ไม่ใช่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้วย และเมื่อสองอย่างนี้มาผสมกัน มันก็เหมือนระเบิด
 • บทบรรณาธิการ

  ปรากฏการณ์พบอาวุธสงครามล็อตใหญ่ ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปสู่การเดินเข้ามามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของนายวัฒนา ทรัพย์วิเชียร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยนายวัฒนาถูกควบคุมตัวตาม มาตรา 44 เนื่องจากต้องสงสัยมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง โดยเชื่อมโยงกับซีรีส์นัมเบอร์ของอาวุธล็อตใหญ่นี้มีความเชื่อมโยงกับอาวุธสงครามที่ตรวจจับได้เมื่อปี 2557
 • เอ็กซ์-ไซท์

  กรมการขนส่งทาง บกดีเดย์ต้นปี 61 ยกมาตรฐานสอบใบขับ ขี่ทุกด้าน เตรียมออก กฎกระทรวงห้าม 5 โรคสำคัญ อายุ 70 ปีขึ้นไปจับตรวจสาย ตา-สุขภาพทุก 3 ปี
  ว.วชิรเมธีชื่นชมก้าวคนละก้าวทำเพื่อสังคม ประชาชนยังคงร่วมบริจาคสมทบโครงการก้าวคนละก้าวจนยอดผ่าน 723 ล้านบาทแล้วแม้ตูนจะหยุดพักเพราะป่วย ก่อนออกมาวิ่งต่อวันอังคารมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์ ว.วชิรเมธีแสดงความชื่นชมนักร้องหนุ่มสั่นสะเทือนโครงสร้างพื้นฐานในจิตใจคนไทยทั้งประเทศ
  ไฟไหม้ตึกแถวเก่าแก่ย่านแพร่งนราซึ่งก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เสียหาย 13 คูหา ยังไม่ รู้สาเหตุ รอสำนักงานทรัพย์สินฯ ประเมินความสูญเสีย
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"