ข้าราชการกับพระราชา

 • Thursday, November 2, 2017 - 00:00


  เท่าที่เห็นภาพผู้คนเข้าคิวคดไป-เคี้ยวมา ปานประดุจพญางูยักษ์ขดหัว ขดหาง ชนิดไม่รู้กี่ขดต่อกี่ขด ขณะที่ท่านข้าราชการนั่งเอ้เต้อยู่ภายในเต็นท์ มีฉากดอกดาวเรืองบนแผ่นไวนิลประดับอยู่ข้างๆ ก็พอเข้าใจได้ว่า เหตุใดคนเมืองชลฯ นับร้อย นับพัน ถึงได้ออกอาการนอตหลุด นอตหลวม เอาง่ายๆ ลุกขึ้นมาขับไล่ท่านผู้ว่าฯ ชนิดเสียงขรมไปหมด...
  ----------------------------------------------
  ดังนั้น...แม้ว่า การให้อภัยแก่กันและกัน ถือเป็นสิ่งที่พึงกระทำ เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่าง จบลงที่ความสวยงามของคนทั้งชาติที่ร่วมถวายความจงรักภักดี โดยไม่ควรนำเอา เรื่องพระราชพิธีมาเป็นประเด็นความขัดแย้ง ก็แล้วแต่ แต่จะปล่อยให้ ทัศนคติข้าราชการ แบบประเภท ตามประเพณีแล้ว ต้องเชิญแขกชุดขาวก่อน เรียงตามลำดับสายสะพาย แล้วถึงค่อยเป็นพี่น้องประชาชน ดำเนินต่อไปแบบเรื่อยๆ เฉยๆ อันนี้...ย่อมถือเป็นสิ่ง ไม่เข้าท่า ด้วยประการทั้งพวง!!! เพราะด้วยไอ้ทัศนคติแบบนี้นี่แหละ ที่มันถึงทำให้ ระบบราชการ กลายเป็นศูนย์รวมแห่งความขัดแย้ง หรือเป็นตัวดึงดูดความขัดแย้งเข้ามาสู่ศูนย์กลาง จนไม่ว่ารัฐบาลเผด็จการ หรือรัฐบาลประชาธิปไตยก็ตาม ไปไม่ได้-ไปไม่เป็น มาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ไม่รู้จะต่อกี่ยุคกี่สมัย...
  -------------------------------------------------
  ภายใต้ความพยายามปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบราชการ มันถึงได้มีการเรียกร้องให้ เลือกตั้งผู้ว่าฯ โผล่ให้เห็นซะทุกทีไป แม้ว่าในทางปฏิบัติมันอาจมีอะไรต้องพูดกันอีกเยอะ ถึงความสอดคล้อง เหมาะสม ความเป็นไปได้ การหาทางเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ฯลฯ แต่อย่างน้อย...มันก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความอึดอัด ขัดข้องใจ ความแปลกแยก ระหว่างปุถุชนคนธรรมดาโดยทั่วไป กับ ระบบราชการ หรือ กลไกข้าราชการ ที่คงต้องเก็บมาคิดให้หนักๆ ถือเป็นโจทย์สำคัญที่จะต้องเร่งหาคำตอบกันให้ได้ โดยเฉพาะถ้าหากต้องการ เดินหน้าประเทศไทย ไปสู่ แผ่นดินอันงดงาม อย่างที่ได้เรียงร้อยไว้ในบทเพลงอันสุดแสนจะไพเราะเพราะพริ้ง...
  -------------------------------------------------
  แต่ก็นั่นแหละ...ด้วยเหตุที่บรรดา ทหาร ท่านก็ถือเป็น ข้าราชการ ในอีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อท่านมีโอกาสเข้ามารับบทบาททำหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศไทย ไม่เพียงแต่ท่านไม่ได้แสดงอาการที่คิดจะตอบโจทย์ทำนองนี้ ท่านกลับหันไปอาศัยกลไกราชการและระบบราชการเป็น ตัวนำ ทุกสิ่งทุกอย่างซะเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ต่างหวนกลับไปสู่การอาศัยกลไกและระบบราชการเป็นตัวชี้นำ ดังนั้น...แม้จะเพียรพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทเพียงใดก็ตาม แต่ด้วยระบบ ด้วยทัศนคติแบบข้าราชการนั่นเอง ที่ทำให้สุดท้าย...มันเลยดึงดูดเอาความขัดแย้งนานาชนิด ไหลกลับมาสู่ศูนย์กลาง สู่รัฐบาลที่แม้จะรวมศูนย์อำนาจเอาไว้ในมือกันในระดับไหนก็แล้วแต่...
  ---------------------------------------------------
  และด้วยความขัดแย้งในลักษณะทำนองนี้นี่เอง...ที่ทำให้ผู้คิดร้าย ประสงค์ร้าย ต่อชาติบ้านเมือง มันเลยฉวยโอกาสเอาไปขยายผล ให้กลายเป็นความขัดแย้ง แตกต่าง ระหว่าง ไพร่กับอำมาตย์ ไปโน่น ก่อให้เกิดความแตกแยกที่ซึมลึกลงไปในแต่ละระดับของสังคม ชนิดกว่าจะแก้ไข เยียวยา ลงไปได้บ้าง ก็ต้องอาศัยเวลานับเป็นทศวรรษๆ เอาเลยก็ว่าได้ ถึงจะผ่าน ทศวรรษแห่งความมืดมน มาได้ในทุกวันนี้ และสิ่งที่สามารถนำมาใช้เป็นตัวสลายความขัดแย้ง แตกแยก ในแต่ละครั้ง แต่ละช่วง แต่ละระยะ ก็คือความรัก ความศรัทธา ความเทิดทูน บูชา ต่อองค์พระมหากษัตริย์ผู้ยึดมั่นใน ธรรม นั่นเอง...
  -------------------------------------------------------
  พระมหากษัตริย์ผู้ได้ชื่อว่าเป็น เทวดาเดินดิน ไม่ว่าจะทรงสถานะอยู่ในระดับไหน ชั้นไหน แต่สามารถกลมกลืนไปกับพสกนิกรในทุกๆ ชนชั้น ทุกเชื้อชาติ ศาสนา และทุกๆ พื้นที่ ผู้ทรงพร้อมที่จะรับฟังผู้อื่น ไม่ได้มุ่งแต่จะชี้นำ ควบคุม บังคับ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการแต่เพียงเท่านั้น ด้วย ธรรมะ หรือ ทศพิธราชธรรม ที่เหนือไปกว่าระเบียบ ระบบใดๆ ทั้งสิ้น จึงก่อให้เกิดความรัก ความศรัทธา เป็นสายใยเชื่อมโยงผู้คนทุกระดับ ทุกชนชั้น ไม่ว่าจะมีสายสะพาย ไม่มีสายสะพายใดๆ ก็แล้วแต่ จนกลายเป็น ศูนย์รวมจิตวิญญาณ ของคนไทยทั้งชาติ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัย อำนาจ ใดๆ เอาเลยแม้แต่น้อย อาศัยเพียงแค่ บารมีแห่งธรรม เท่านั้นเอง...
  ---------------------------------------------------------
  แน่ล่ะว่า...ถ้าหาก ข้าราชการ ทั้งหลาย เป็น ข้าของพระเจ้าอยู่หัว กันจริงๆ ความขัดแย้ง แปลกแยกทั้งหลาย มันคงไม่เกิดขึ้นเอาง่ายๆ มีแต่จะนำมาซึ่งความกลมกลืน ความเป็นอันหนึ่ง-อันเดียวกัน ความรู้-รัก-สามัคคียิ่งๆ ขึ้นไป แต่ภายใต้ความสวยงามของคนทั้งชาติที่ร่วมใจถวายความจงรักภักดี ยังดันเกิด ตำหนิ ขึ้นมาอย่างน่าเสียดาย และผู้ที่ควรหันมาตรวจสอบทบทวนรอยตำหนิที่ว่านี้ ก็คือบรรดาผู้ซึ่งยังมีทัศนคติแบบข้าราชการทั้งหลาย ไม่ว่าตั้งแต่ระดับผู้ว่าฯ ไปถึงระดับรัฐมนตรีเอาเลยนั่นแหละ ที่ทำให้การแสดงออกถึงความรัก ความศรัทธาของผู้คน ที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์ ต้องกลายเป็น ปัญหา ขึ้นมาจนได้ ทั้งๆ ที่พระองค์ได้ทรงทิ้งแบบอย่าง แนวทาง ไว้ให้แบบชัดเจนแจ่มแจ้ง แต่ถ้าสิ่งทั้งหลาย ทั้งปวงเหล่านี้ ยังไม่อาจทำให้กลไกราชการหรือระบบราชการ สามารถ เข้าถึง-เข้าใจ ต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คน โอกาสที่จะนำไปสู่การ พัฒนา แบบจริงๆ จังๆ น่าจะยากซ์ซ์ซ์ยิ่งขึ้นเท่านั้น...
  ------------------------------------------------------------
  ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ จาก Froude (อีกครั้ง)... The upward sweep of excellence is proportioned, with strictest accuracy, to oblivion of self which is ascending.- การก้าวขึ้นสู่เบื้องสูงของคุณธรรมความดี มีส่วนสมดุลกับการลด-ละ-เลิก...อัตตา...ซึ่งมักจะทวีขึ้นไปตามลำดับ...
  ----------------------------------------------------------

 • เปลว สีเงิน

  ไม่อยากให้สับสน ประเด็นการซ่อม หรือการลงโทษทหาร เป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว ธรรมดามาก... วงการทหารทั่วโลก ล้วนมีการซ่อมกันทั้งนั้น และที่เหมือนๆ กันคือ กติกาที่ว่า "ห้ามแตะตัว"! ฉะนั้นถ้าจะพูดถึงประเด็นนี้ ไม่ต้องโลกสวย กรรมการสิทธิมนุษยชนไม่เกี่ยว ไม่ต้องดึงมาจุ้นจ้าน การซ่อมจะสลบหรือเปล่าไม่รู้....ไม่ถึงตายแน่ ส่วนการ "ซ้อม" จะเป็นอีกเรื่อง
 • บทบรรณาธิการ

  จนถึงช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา รายชื่อคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 5 ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมา หลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้นำรายชื่อรัฐมนตรีที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายไปแล้ว
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ชวนชาวพุทธทั่วโลกร่วมด้วย รัฐบาลเตรียมจัดสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ทั้งวัดในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ 23,577 แห่ง รวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศอีก 120 วัดและสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน
  ตูนหยุดพักวิ่ง 2 วันรักษาอาการบาดเจ็บ แต่ก็ยังไปมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนเขตบางสะพาน ขณะที่หลายฝ่ายจัดกิจกรรมรับบริจาคสมทบทุน
  เสี่ยรับเหมาก่อสร้างเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ระแวงพริตตี้เมียสาวตีตัวออกห่างจนทะเลาะกันรุนแรง บันดาลโทสะคว้าไม้หน้าสามตีแล้วแทงคอซ้ำ ก่อนโทร.แจ้งแม่ผู้ตายไปจัดการศพ
 • x-cite inside

  ได้รับทั้งเสียงปรบมือและยอดบริจาคท่วมท้นสำหรับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จากเบตงสู่แม่สาย ของ พี่ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย ศิลปินวงบอดี้สแลม กับภารกิจเพื่อสังคมที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมาย ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไอดอลของวัยรุ่นที่สลัดไมค์ร้องเพลงมาเป็นทำงานจิตอาสา
  ณ ตอนนี้เข้าไปท่องโลกออนไลน์ จะมีรายการแชร์และส่งต่อ ขอความช่วยเหลือพี่น้องผองไทย!! ช่วยกันโหวตให้ "มารีญา พูลเลิศลาภ" ตัวแทนสาวไทยในการประกวดนางงามจักรวาลปี 2017
  ในยุคนี้ความเชื่อว่าเด็กจะเก่งต้องมุ่งเน้นแต่เรียนอย่างเดียวอาจตกยุคไปแล้ว เพราะงานวิจัยต่างๆ จากทั่วโลกพบว่า หากพวกเขาได้ทำกิจกรรมทางกายด้วยการออกมาเล่น (Active Play) หรือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที จะทำให้พัฒนาการด้านสมองดีกว่าเด็กที่จดจ่อมุ่งแต่นั่งเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว