"พ่อไม่ได้จากไปไหน" นิทรรศการประติมากรรมในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งแรกมากที่สุดในประเทศไทย

 • Tuesday, October 31, 2017 - 09:07


  His Majesty King Rama 9 (องค์ทรงครุย)

  เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการมาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ในทั่วทุกเขตขัณฑ์ที่ทุรกันดาร เพื่อให้ปวงพสกนิกรชาวไทยได้มีความผาสุก ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นร่มเย็นภายใต้พระบารมีและพระบรมราโชบาย “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รักและเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นเอกอัครศิลปินที่มีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะทั้งการวาดภาพ การถ่ายภาพ งานประติมากรรม เป็นต้น ในการนี้ บริษัท ณ สยามแกลเลอรี จำกัด จึงถือโอกาสอันดีที่สำคัญยิ่งที่จะเป็นสื่อกลางในการนำผลงานประติมากรรมที่แสดงออกถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านผ่านสื่อประติมากรรมของศิลปินที่มีมากกว่า 30 ท่านที่สร้างสรรค์ผลงาน มีทั้งศิลปินรุ่นใหญ่มากด้วยฝีมือและประสบการณ์ รวมถึงศิลปินทั้งรุ่นใหม่และหน้าใหม่ไฟแรง ได้พร้อมใจกันสร้างสรรค์งานอันทรงคุณค่า จากผลงานนับร้อยกว่าชิ้น เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้ชมและรำลึกถึงพระองค์ท่านตราบนิรันดร์ ณ สยามแกลเลอรี จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ด้วยการเก็บรวบรวมงานประติมากรรมอันทรงคุณค่านี้ ออกมาจัดแสดงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาชมเมื่อยามคิดถึงพระองค์ท่าน


  คิดถึงพ่อ-ชนชัย บัวกล่ำ

  คุณมัญชุสา อุดมวิทย์ กรรมการบริหารบริษัท ณ สยามแกลเลอรี จำกัด เปิดเผยว่า “งานนิทรรศการ ‘พ่อไม่ได้จากไปไหน’ เป็นนิทรรศการแสดงประติมากรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 150 ชิ้น จากผลงานการสร้างสรรค์ของเหล่าศิลปิน 30 ท่าน ได้แก่ กิตติชัย ตรีรัตน์วิชชา, โกเมศ กาญจนพายัพ, โกวิทย์ นามแก้ว, จริยวดี มะราชลี, จุมพลภัทร์ มั่นเกษวิทย์, เจริญ มาบุตร, ชนชัย บัวกล่ำ, อติ กองสุข, ชูศักดิ์ แก้วประพล, ณัฐเลิศ สุภัทร์อกนิษฐ์, ทรงศักดิ์ นามโพธิ์, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, ธุดงค์ สุขเกษม, ปัทม์ บุณยรังค, เปี่ยมจันทร์ บุญไตร, พีระศิลป์ ดวงอิน, มานพ สุวรรณปินฑะยศจรินทร์ กุลอุบล, ยุทธกิจ ประสมผล, ลิขิต นิสีทนาการ, วัชระ ประยูรคำ, วิษณุพงษ์ หนูนันท์, วีระพงษ์ อินทรพานิช, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, สตีเวน มุตธิกุลโจนส์ (Steven Muthikul Jones), สมชาย เกตุกูล, สยามรัตน์ อักษรศักดิ์, สราวุฒิ คำมูลชัย, สุริยา นามวงศ์, เอก กระจ่างช่วย ฯลฯ


  ภูมิธรรม ภูมิพโลภิกขุ

  ที่ ณ สยามแกลเลอรีได้รวบรวมเอาไว้และครั้งนี้ได้นำออกแสดงเป็นครั้งแรก และถือว่าเป็นงานนิทรรศการประติมากรรม รัชกาลที่ 9 ที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ และเปิดโอกาสให้นักศิลปะศิลปินใหม่ๆ ที่มีฝีมือชั้นเยี่ยมในด้านงานศิลปะได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานออกเผยแพร่สู่สาธารณชนได้โดยง่าย”


  สายฝน

  โดยงานนิทรรศการจะแบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 เป็นวีดิทัศน์ที่จัดทำขึ้นใหม่สำหรับงานนี้ มีความยาวประมาณ 5 นาที เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแรงบันดาลใจของการจัดนิทรรศการครั้งสำคัญนี้ จัดแสดงวีดิทัศน์ชุด “มหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ นาม ภูมิพล” จัดแสดงงานเป็น 2 ชุด ส่วนโซนที่ 2 “ยุวกษัตริย์แห่งสยาม สายใยแห่งความผูกพัน” โซนที่ 3 “ผู้ทรงธรรมแห่งแผ่นดิน” โซนที่ 4 “พระบารมีแผ่ทั่วหล้า ชาวประชาเปรมปรีดิ์” โซนที่ 5 “มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่” จัดแสดงในรูปแบบงานประติมากรรมเกี่ยวกับพระราชพิธีต่างๆ และโซนที่ 6 “ธ ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา” แสดงรูปแบบงานประติมากรรมพระองค์ท่านกับสุนัขทรงเลี้ยงกับช้างเผือกคู่พระบารมี นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ Passport Book เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ แสตมป์ให้ครบทั้ง 6 โซน เพื่อรับสายรัดข้อมือที่ระลึกจากงานด้วย


  ทรงพระเมตตา ทองเหลือง

  ภายในงานยังมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ได้แก่ มุมแสดงดนตรี “เพลงของพ่อ” ที่จะมีการแสดงทั้งวัน สลับกับ การแสดงจากน้องๆ ตัวแทนโรงเรียนในเขตใกล้เคียง หมุนเวียนมาวันละ 2 รอบ มุมศิลปะ Art for all “พาพ่อกลับบ้าน” ได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาเพาะช่างในการหล่อปูนปลาสเตอร์ และให้คนที่มาชมนิทรรศการลงสีและนำกลับบ้าน มุมเสวนาจากศิลปินชื่อดังที่นำผลมางานโชว์ 9 วัน 9 ศิลปิน “ปฏิมากรของพระราชา” (เวลา 15.30 น.ของทุกวัน) และมุมขายของที่ระลึก เสื้อยืด, Photo Book, นาฬิกา

  นิทรรศการประติมากรรม “พ่อไม่ได้จากไปไหน” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-18.00 น. ณ สยามแกลเลอรี ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซ.ลาดพร้าว 122-124 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจะนำมอบให้องค์กรการกุศลต่อไป.

 • เปลว สีเงิน

  ไม่อยากให้สับสน ประเด็นการซ่อม หรือการลงโทษทหาร เป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว ธรรมดามาก... วงการทหารทั่วโลก ล้วนมีการซ่อมกันทั้งนั้น และที่เหมือนๆ กันคือ กติกาที่ว่า "ห้ามแตะตัว"! ฉะนั้นถ้าจะพูดถึงประเด็นนี้ ไม่ต้องโลกสวย กรรมการสิทธิมนุษยชนไม่เกี่ยว ไม่ต้องดึงมาจุ้นจ้าน การซ่อมจะสลบหรือเปล่าไม่รู้....ไม่ถึงตายแน่ ส่วนการ "ซ้อม" จะเป็นอีกเรื่อง
 • บทบรรณาธิการ

  จนถึงช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา รายชื่อคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 5 ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมา หลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้นำรายชื่อรัฐมนตรีที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายไปแล้ว
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ชวนชาวพุทธทั่วโลกร่วมด้วย รัฐบาลเตรียมจัดสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ทั้งวัดในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ 23,577 แห่ง รวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศอีก 120 วัดและสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน
  ตูนหยุดพักวิ่ง 2 วันรักษาอาการบาดเจ็บ แต่ก็ยังไปมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนเขตบางสะพาน ขณะที่หลายฝ่ายจัดกิจกรรมรับบริจาคสมทบทุน
  เสี่ยรับเหมาก่อสร้างเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ระแวงพริตตี้เมียสาวตีตัวออกห่างจนทะเลาะกันรุนแรง บันดาลโทสะคว้าไม้หน้าสามตีแล้วแทงคอซ้ำ ก่อนโทร.แจ้งแม่ผู้ตายไปจัดการศพ
 • x-cite inside

  ได้รับทั้งเสียงปรบมือและยอดบริจาคท่วมท้นสำหรับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จากเบตงสู่แม่สาย ของ พี่ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย ศิลปินวงบอดี้สแลม กับภารกิจเพื่อสังคมที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมาย ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไอดอลของวัยรุ่นที่สลัดไมค์ร้องเพลงมาเป็นทำงานจิตอาสา
  ณ ตอนนี้เข้าไปท่องโลกออนไลน์ จะมีรายการแชร์และส่งต่อ ขอความช่วยเหลือพี่น้องผองไทย!! ช่วยกันโหวตให้ "มารีญา พูลเลิศลาภ" ตัวแทนสาวไทยในการประกวดนางงามจักรวาลปี 2017
  ในยุคนี้ความเชื่อว่าเด็กจะเก่งต้องมุ่งเน้นแต่เรียนอย่างเดียวอาจตกยุคไปแล้ว เพราะงานวิจัยต่างๆ จากทั่วโลกพบว่า หากพวกเขาได้ทำกิจกรรมทางกายด้วยการออกมาเล่น (Active Play) หรือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที จะทำให้พัฒนาการด้านสมองดีกว่าเด็กที่จดจ่อมุ่งแต่นั่งเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว