ศรีสะเกษบวชใจทั้งจังหวัดปลอดเหล้าบุหรี่พนัน

 • Tuesday, October 31, 2017 - 00:00


  ต้นแบบของโลกรองผจก.สสส.ประกาศทำMOUอีก2ปีกลับมาดูงาน

  ต้นแบบจังหวัดแรกของเมืองไทยและแห่งเดียวในโลก รณรงค์จังหวัดศรีสะเกษเมืองหอมกระเทียม บวชใจทั้งจังหวัดให้มีสุขภาวะปลอดเหล้า-บุหรี่และการพนัน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการจัดโครงการงานบุญปลอดเหล้าปลอดการพนัน 14 งานบุญ ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลด ละ เลิกอบายมุข ของในหลวง ร.9 รวมถึงการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครอบคลุมทุกเทศกาลใน 22 อำเภอ “คนพันธุ์เสียวปลอดเหล้าเข้ากระดูกดำ” สู่เป้าหมายเลิกเหล้าตลอดชีวิต ทำดีงานบุญปลอดเหล้าปลอดพนันตั้งแต่ปี 2556-2560 ส่งผลประหยัดเงิน 430 กว่าล้านบาท ภาพรวมทั้งประเทศงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2559 ประหยัดเงิน 13,459 ล้านบาท

  เครือข่ายเยาวชนกลุ่มต้นกล้ากระแชง โรงเรียนกระแชงวิทยา จ.ศรีสะเกษ ชั้น ม.3, ม.5, ม.6 จำนวน 1 คน แสดง Dance Stop Alcohol ละครสะท้อนสังคมเรื่อง “เมาเกลื่อนเมือง” ให้ เมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสรีสะเกษ เป็นประธานจัดกิจกรรม ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รอง ผจก.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะกรรมการชุดที่ 1 ครูวฤหัส รุ่งเรือง เป็นผู้ฝึกสอน เด็กทั้งหมดสวมหน้ากากสีดำ โดยมีจอใหญ่ด้านหลังนำเสนอภาพการดื่มเหล้าเมามายขาดสติ ขี่มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ทั้งนี้มีผู้สูงอายุเป็นผู้เล่าเรื่อง “ครั้งแรกที่ลุงดื่มเหล้ามันนานจนเลือนรางหมดแล้ว...” จากนั้นเยาวชนเต้นกระจายในเพลงผมเป็นคนดี... ชีวิตคนเรามีค่ามากมาย แต่นี้ต่อไปเราจะเปลี่ยนชีวี เราไม่ดื่มไม่เมาไม่กินจะเสียคน ไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องอย่างนี้ ตั้งสติเอาไว้ให้เรียนรู้ไม่ดื่มไม่เอา just say noๆ เหล้าไม่สูบ บุหรี่ไม่เท่ ทำลายชีวี ร่างกายทรุดโทรม สังคมคนดีๆ เป็นตัวอย่างที่ดี การดื่มเป็นสิ่งเลวร้าย ผมเป็นคนดีๆ

  เมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานจัดกิจกรรม “ออกพรรษาปลอดเหล้า จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2560” กล่าวว่า ข้อมูลสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ ระบุว่า มีคนศรีสะเกษดื่มสุราอายุ 15 ปีขึ้นไป 119,822 คน ในจำนวนนี้มีผู้ติดสุราอายุ 15-19 ปี 13,522 คน ผู้ดื่มสุราเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท เสียสุขภาพ เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ขณะนี้ จ.ศรีสะเกษน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลด ละ เลิกอบายมุข ของhttps://outlook.live.com/owa/redir.aspx?REF=bDE725qTUlzYCd5tVewZb7SMZSsl....ในหลวง ร.9 มาปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าภาพ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการพนันในงานบุญ รวมถึงการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครอบคลุมทุกเทศกาล ผลักดันให้เป็นนโยบายท้องถิ่นทั้งระดับชุมชน ตำบล อำเภอ เป็นวาระจังหวัด ประกาศนโยบายงานบุญประเพณีปลอดเหล้าครบทั้ง 22 อำเภอ ทำให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการทำงานที่ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ขับเคลื่อนงานบุญปลอดเหล้าได้ถึง 14 งานบุญ เพื่อถวายรัชกาลที่ 9 และเตรียมผลักดันต่อไปในงานกาชาด งานวันผลไม้ งานดอกลำดวนบาน ฯลฯ (งานปีใหม่ งานสงกรานต์ บั้งไฟ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า งานศพ งานบวช งานบุญอัฐิทำบุญกระดูก งานบุญซำฮะ (งานบุญข้าวประดับดิน) งานรำอ้อ (รำไหว้ผีบรรพบุรุษ) ลอยกระทง ขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานออกพรรษา)

  “บวร บ้าน วัด โรงเรียน เป็นสถาบันหลักที่ดำเนินการร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน ครอบครัว คนจะมีความสุขได้ต้องมีครอบครัวอบอุ่น ศรีสะเกษได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างลำดับ 1 ของประเทศในการลด ละ เลิกอบายมุข ทั้งนี้ ธวัชชัย สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบแนวทางให้เป็นแนวทางทุกเวที ทุกครั้งที่พบปะพี่น้องประชาชน ปัญหาเยาวชนศรีสะเกษเสี่ยงบริโภคแอลกอฮอล์เป็นอันดับ 5 ของประเทศ แต่เรายังมีศักยภาพที่จะเอาชนะ ที่ผ่านมาก็เอาชนะหลุดพ้นจากความยากจนมาแล้ว มีรายได้เพิ่ม ถ้าเราหยุดเหล้า-บุหรี่-การพนัน ส่งผลให้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง เพราะอบายมุขเหล่านี้ทำลายตัวเอง สังคมต้องมีความเอื้ออาทรต่อกัน เราต้องสร้างกลไกเพื่อนชวนพื่อนให้เลิกเหล้า ขณะนี้เราภาคภูมิใจที่ศรีสะเกษเป็นจังหวัดต้นแบบที่ทำได้สำเร็จ” รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าว ทั้งนี้เป็นที่สังเกตว่า 4 ตำบล เสียว ส้มป่อย โคกเพชร สร้างปี่ 57 หมู่บ้าน หัวใจเพชร 804 คน หัวใจหิน 883 คน งดเหล้า 3 เดือน 883 คน ลดปริมาณการดื่ม 33 คน ปวารณาตัวงดเหล้าตลอดชีวิต 89 คน รวม 1005 คน ประหยัดในช่วง 3 เดือน 2,227,977 บาท

  ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ขอชื่นชม จ.ศรีสะเกษที่มีความพร้อมเพรียงทุกส่วนราชการและภาคเอกชน โดยเฉพาะละครเยาวชนนำเสนอได้สนุกมาก จะต้องมีการต่อยอดให้จัดประกวดการรณรงค์ละครในโรงเรียน อีกทั้งยังมีการดำเนินงานผ่านมุมศาสนาผ่านหมู่บ้านศีล 5 ที่ผ่านมานั้นเทศกาลงานบุญประเพณีต่างๆ ถูกใช้เป็นช่องทางและเป็นโอกาสส่งเสริมให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อผู้ดื่มและคนรอบข้างในครอบครัว ชุมชน สังคม ก่อให้เกิดปัญหาเรื้อรัง สสส.จึงได้ริเริ่มและสนับสนุนงานปลอดเหล้า งดเหล้าเข้าพรรษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 จากเดิมในปีแรกมีผู้เข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาเพียงร้อยละ 40.4 และเพิ่มขึ้นในปี 2559 ร้อยละ 67.1 หรือ 12 ล้านคน ประหยัดค่าซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 13,459 ล้านบาท

  จากงานวิจัย รพ.รามาธิบดี ความรุนแรงในครอบครัว มีการทุบตีกันภายในบ้านเพราะมีการดี่มสุรา ส่งผลให้เกิดความรุนแรงมากกว่าครอบครัวปกติถึง 4 เท่า เยาวชนในกรมพินิจฯ 40% ดื่มสุราก่อนเกิดเหตุใน 5 ชม. คดีทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต เพราะสุรา 60% ยิ่งคดีรุนแรงจะเกี่ยวข้องกับสุรา รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุติดอันดับ 2 ของโลก ยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ ขณะนี้สิ่งที่เป็นผลกระทบทั่วโลกคือควันบุหรี่มือ 2 สูบบุหรี่กันไป เป็นมะเร็งกันไป คนไม่สูบก็พลอยเกิดโรคไปด้วย ขณะนี้ควันบุหรี่มือ 3 ขี้บุหรี่ เด็กคลานไปสัมผัสก็เป็นสารก่อมะเร็งด้วย

  วัยรุ่นติดเหล้าส่งผลให้มีอารมณ์ฉุนเฉียว การสร้างใยประสาทสูญหาย สมองใช้กลูโคส สุราจะทำให้เซลล์ประสาทสมองปิดรับกลูโคส ในขณะที่หัวสมองต้องการน้ำตาล กลายเป็นดึงพลังงานจากเหล้าเข้ามาแทนที่ เหล้าเข้าไปทำลายสมอง ยิ่งมีการโฆษณาการตลาดให้เข้าถึงผู้ซื้อได้ง่ายในร้านสะดวกซื้อมากเท่าไหร่ก็เพิ่มคนดื่มหน้าใหม่มากขึ้น ทั้งๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขผลักดัน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามจำหน่ายเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ดังนั้นกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา สร้างชมรมคนหัวใจหิน หัวใจเหล็ก หัวใจเพชร เลิกดื่มครบ 3 ปีต่อเนื่องจนถึงออกพรรษา และขณะนี้มีหัวใจนพเก้าคนที่ไม่เคยดื่ม อาชีวะโชว์ Proud สร้างความภาคภูมิใจในการไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนัน

  “เราเคยมีการทดลองหนูในกรง มีน้ำเปล่า น้ำใส่ยาเสพติด หนูติดน้ำยาเสพติดจนตาย แต่อีกกรงหนึ่งมีลูกบอล ของเล่น มีน้ำยาเสพติด น้ำปกติ หนูในกรงดื่มน้ำปกติและเล่นบอล มีอะไรทำจะไม่ติดยา เราต้องหาหนทางให้เด็กมีทางออกสร้างสรรค์ จะยุ่งกับบุหรี่และเหล้าน้อยลง เราเปิดให้มีการประกวดเยาวชนในโรงเรียน ประกาศตัวไม่ยุ่งกับยาเสพติดตลอดชีวิต เราต้องสร้างความตระหนักให้เกิดผล งดเหล้าสืบสานพระราชปณิธาน” ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล กล่าว.
  (โปรดอ่านต่อฉบับหน้า)

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  "คดีครูจอมทรัพย์"..........! หลังคำพิพากษาศาลฎีกา "ยกคำร้อง" เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๐ ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ตามมา คือ "ดรามาหน้าจอ" หายเงียบ ไม่เพียงหน้าจอ ตามเพจ ตามออนไลน์ ก็หายไปจาก fb ด้วยเหมือนกัน สะท้อนความน่าห่วงที่หลบซ่อนอยู่อย่างหนึ่ง คือ โลกมาถึงวันนี้แล้ว
 • บทบรรณาธิการ

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2560 โดย ป.ป.ช.ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสออกเป็น 5 ดัชนี
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ขณะไปตรวจรถชนกันคนขับวัย71อ้างตาไม่ดีดาบตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบคดีรถชนกันในตัวเมืองชัยภูมิ เฒ่าวัย 71 ซิ่งกระบะฝ่าสัญญาณไฟพุ่งชนเต็มแรงแล้วลากร่างไปไกลสุดที่จะยื้อชีวิต
  ตูนซึ้งใจกราบคุณตาขาขาดวัย 90 ปีที่เจียดเบี้ยยังชีพคนพิการสมทบก้าวคนละก้าว ด้านเชษฐ์สไมล์บัฟฟาโลออกวิ่งในเมืองชลหาทุนให้อีกกว่า 5 แสนบาท
  เครื่องเล่นโมบายปลาหมึกยักษ์ในงานนมัส การพระสมุทรเจดีย์โค่นลงมาทั้งยวง ทำเอาผู้ใหญ่ เด็กที่ขึ้นไปนั่งบาดเจ็บไปตามๆ รมต.ออมสินรีบไปตรวจสอบ พบไม่ได้ขออนุญาต
 • x-cite inside

  ได้รับทั้งเสียงปรบมือและยอดบริจาคท่วมท้นสำหรับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จากเบตงสู่แม่สาย ของ พี่ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย ศิลปินวงบอดี้สแลม กับภารกิจเพื่อสังคมที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมาย ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไอดอลของวัยรุ่นที่สลัดไมค์ร้องเพลงมาเป็นทำงานจิตอาสา
  ณ ตอนนี้เข้าไปท่องโลกออนไลน์ จะมีรายการแชร์และส่งต่อ ขอความช่วยเหลือพี่น้องผองไทย!! ช่วยกันโหวตให้ "มารีญา พูลเลิศลาภ" ตัวแทนสาวไทยในการประกวดนางงามจักรวาลปี 2017
  ในยุคนี้ความเชื่อว่าเด็กจะเก่งต้องมุ่งเน้นแต่เรียนอย่างเดียวอาจตกยุคไปแล้ว เพราะงานวิจัยต่างๆ จากทั่วโลกพบว่า หากพวกเขาได้ทำกิจกรรมทางกายด้วยการออกมาเล่น (Active Play) หรือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที จะทำให้พัฒนาการด้านสมองดีกว่าเด็กที่จดจ่อมุ่งแต่นั่งเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว