เปิดรับฟังปฏิรูป ชี้ตร.ไร้มารยาท ขวางอัยการคุม

 • Friday, October 13, 2017 - 00:00


  นายกฯ ถกหน่วยงานร่างกฎหมายกำชับให้พิจารณาทันกรอบเวลาพร้อมเปิดรับฟังตาม รธน. ม.77 อย่างเคร่งครัด กก.ปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมเปิดตู้ ปณ.-เว็บไซต์รับความเห็น 7 ประเด็น ถึง 24 ธ.ค. ก่อนส่งให้ กก.ยุทธศาสตร์ ขณะที่ คป.ตร.จวกตำรวจใหญ่ไร้มารยาทสร้างความสับสน ขัดขวางมติอนุ กก.ที่เห็นชอบให้อัยการควบคุมตรวจสอบสำนวนคดีสำคัญหรือที่มีการร้องเรียนตั้งแต่เกิดเหตุ

  ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 12 ตุลาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอาชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เรียกนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รวมถึงรัฐมนตรีอื่นๆ อาทิ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์, พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน, นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม และนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.การคลัง, นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.), นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าหารือที่ห้องเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า

  ภายหลังการประชุม นายดิสทัตเปิดเผยว่า เป็นการติดตามสอบถามความคืบหน้ากฎหมายต่างๆ ที่อยู่ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยนายกฯ ได้กำชับให้พิจารณากฎหมายตามกรอบระยะเวลาเท่านั้น

  ด้านนายวิษณุเปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่นายกฯ ได้แจ้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มาก่อนแล้วว่า เมื่อโรดแมประยะเวลาที่เหลือจากนี้ไปมีประมาณเท่าไหร่ ต้องการติดตามความคืบหน้าของกฎหมายฉบับต่างๆ วันนี้กฎหมายที่รัฐบาลได้เสนอ สนช.และออกมาใช้บังคับแล้วประมาณ 250 ฉบับ และยังเหลืออีกกี่ฉบับที่จะไปสภาฯ ขณะนี้ค้างอยู่ที่กฤษฎีกากี่ฉบับ และจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ประมาณ 1 ปีนี้สามารถดำเนินการไปได้ขนาดไหน เพราะไม่ใช่จะไปสภาฯ ในเดือนสุดท้ายของปี 61 แต่ต้องไปก่อน เพราะต้องใช้เวลานำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายและประกาศใช้ได้ทัน จึงนั่งไล่กันในวันนี้ และขอให้รัฐมนตรีบางท่านช่วยไปกำกับ กำชับเจ้าหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  รองนายกฯ กล่าวว่า ไม่มีอะไรมากเป็นพิเศษ แต่ที่มีการพูดถึงคือเรื่องกฎหมายแรงงานต่างด้าว เพราะคำสั่ง คสช.ได้ยืดไปจนถึงสิ้นปีนี้ ในเดือน พ.ย.คงจะเสร็จเรียบร้อย และการประกาศใช้มีได้ 2 ทางคือ ออกเป็นพระราชกำหนดและการเสนอสภาฯ นายกฯ ได้กำชับว่า ขอให้ทุกฝ่ายเคร่งครัด ทำตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ในการเปิดรับฟังความคิดเห็น เช่น กฎหมายทรัพยากรน้ำก็อาจจะให้สภาฯ ช่วยกรุณารับฟัง และนี่เป็นสิ่งที่เป็นห่วง ตอนนั้นยังไม่มีมาตรา 77 จึงยังไม่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น วันนี้จึงได้ตกลงกันว่า ให้คณะกรรมการไปจัดการรับฟังความคิดเห็นด้วย

  ขณะเดียวกัน พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม แถลงว่า คณะกรรมการเปิดช่องทางเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อแนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม, ตำรวจ เพื่อจัดทำเป็นแผนการปฏิรูปและแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานศาลยุติธรรม http://reform.coj.go.th, ผ่านเว็บเพจการปฏิรูปประเทศ และผ่านตู้ ปณ.33 รัฐสภา 10400 โดยมีหัวข้อที่ต้องการความเห็น 7 ประเด็น คือ

  1.ระยะเวลาทำงานของกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมไม่ล่าช้า 2.กลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่าย 3.กลไกบังคับใช้กฎหมายที่ลดความเหลื่อมล้ำ 4.กลไกใช้กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมในสังคม 5.การถ่วงดุลการสอบสวนคดีอาญาระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ รวมถึงระยะทำคดีเพื่อไม่ให้ขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่นการปฏิบัติหน้าที่ 6.ให้นำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งจัดบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่า 1 หน่วยงานที่มีอิสระจากกัน และ 7.เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมให้อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

  "การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนั้นจะจัดรับฟังความเห็นผ่านทางเวทีสัมมนาช่วงกลางเดือน พ.ย.นี้ และการรับฟังความเห็นทั้งหมดทุกหัวข้อจะรับฟังไปจนถึงวันที่ 24 ธ.ค. ก่อนวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปและนำเสนอให้กับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาต่อไป มั่นใจว่าหากประชาชนให้ความสำคัญต่อการแสดงความเห็นเพื่อกำหนดแผน และสร้างกระบวนการปฏิรูป และมีทิศทางยุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจน การรัฐประหารหากไม่จำเป็นจะไม่เกิดขึ้นอีก" พล.ต.ท.อำนวยกล่าว

  ด้านเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) หรือ Police Watch ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญา ในคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ได้เห็นชอบในหลักการให้อัยการมีอำนาจตรวจสอบ ควบคุมการสอบสวนของตำรวจในคดีสำคัญ จำเป็น หรือเมื่อได้รับการร้องเรียนตั้งแต่เกิดเหตุ หลังจากมีมติของเสียงส่วนใหญ่ดังกล่าวกลับมีตำรวจผู้ใหญ่ที่เป็นเสียงส่วนน้อยให้ข่าวผ่านสื่อมวลชนว่าอัยการไม่พร้อมที่จะสอบสวนร่วมกับตำรวจตลอด 24 ชั่วโมงนั้น นอกจากจะเป็นพฤติกรรมที่ไร้มารยาทแล้วยังเป็นการให้ข้อมูลเท็จต่อประชาชนเพื่อให้เกิดความสับสนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูป

  "จากกรณีดังกล่าวเป็นเพียงการตรวจสอบหรือควบคุมการสอบสวนในคดีสำคัญที่จำเป็น หรือเมื่อมีการร้องเรียนเท่านั้น มิใช่การไปร่วมสอบสวนกับตำรวจแต่อย่างใด ซึ่งคดีที่จำเป็นต้องตรวจสอบเช่นนี้มีเกิดขึ้นไม่มากนัก ซึ่งไม่น่าจะเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะในชนบท ทั้งนี้ อัยการมีอำนาจสั่งสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเมื่อได้รับสำนวนจากตำรวจอยู่แล้ว เพียงแต่ปฏิรูปให้สั่งได้ตั้งแต่เกิดเหตุในคดีสำคัญ หรือเมื่อมีการร้องเรียน เพื่อป้องกันการบิดเบือนพยานหลักฐาน ซึ่งทางอัยการยืนยันว่ามีความพร้อมและสามารถปฏิบัติได้จริง ผู้ที่ต้องการเห็นกระบวนการยุติธรรมสุจริตเที่ยงธรรมย่อมต้องสนับสนุน จึงขอให้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเร่งปฏิรูปงานสอบสวนตามแนวทางดังกล่าวด้วย" แถลงการณ์ระบุ.

 • เปลว สีเงิน

  นี่....เขาเล่นกันเป็นทีม คดีที่ "ลุงตู่" ให้เจ้าหน้าที่ใน คสช.แจ้งความให้ดำเนินคดี "หมวดเจี๊ยบ" ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต ตอนนี้เปลี่ยนนามสกุลเป็น "ทิวากรดำรง" ในความผิดเข้าข่าย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๔ (๒) และข้อหายุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ หลังไปโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัววิจารณ์ ลุงตู่ว่า
 • บทบรรณาธิการ

  จากกรณีคดีอลเวงแย่งชิงสิทธิ์ลอตเตอรี่เงินรางวัล 30 ล้านบาทที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างนายปรีชา ใคร่ครวญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังษี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่อ้างว่าถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง แต่ปรากฏว่าสลากชุดดังกล่าวหายไป
 • เอ็กซ์-ไซท์

  เมียสารภาพลดโทษจำ25ปี คดีจนท.ล่อซื้อยาไอซ์ปี59เล่าต๋าราชายาเสพติดชดใช้กรรม ศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตคดีค้ายาไอซ์ปี 59 หลังเจ้าหน้าที่ปลอมตัวล่อซื้อ เมียถูกจำคุก 25 ปีและชดใช้เงิน 2.5 ล้าน ขณะที่ลูกชายกับสมุนเจอประหารชีวิตหลังยืนกรานต่อสู้คดี
  เกิดเหตุระทึกในสนามบินสุวรรณภูมิ หญิงสาวชาวยุโรปปีนสลิงชั้น 6 อาคารผู้โดยสารสูง 20 เมตรห้อยโหนท่ามกลางความตื่นตะลึงของผู้เห็นเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่พยายามเจรจา 2 ชม.ไม่เป็นผลก่อนร่วงลงมา
  ตำรวจตามตะครุบเจ้าหนี้โหดเผาบ้านลูกหนี้ไลฟ์โชว์เฟซบุ๊ก เพื่อนคนถ่ายคลิปพลอยเข้าปิ้งไปด้วย ที่แท้เหยื่อก็เป็นเพื่อน ยืมเงิน 1 หมื่นบาทแล้วไม่ไปกรีดยางใช้ตามสัญญา ขณะที่ผู้ก่อเหตุก็แก้เกี้ยวแค่หยอกกัน
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"