รัฐบาลฆ่าเกษตรกร

 • Tuesday, October 10, 2017 - 00:00


  รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประกาศจะนำพาประเทศไปสู่ยุค 4.0 กำลังมีปฏิบัติการที่สำคัญ ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออธิปไตยทางอาหารของคนไทยทั้งประเทศ โดยเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/main/index.php…) ได้เผยแพร่เรื่องการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ....ฉบับใหม่ และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ทั้งฉบับ โดยเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่จะถึงนี้เท่านั้น

  การแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ถูกตอบโต้ข้อมูลจากมูลนิธิชีววิถี หรือไบโอไทย ถึงการเร่งรีบ ผลักดันกฎหมายดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ของใครเป็นหลัก เพราะโดยเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบต่อเกษตรกร วิถีชีวิต และความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะสิ่งสำคัญที่สุดคือ อำนาจอธิปไตยทางเมล็ดพันธุ์พืช ของคนไทยทั้งประเทศ ที่ถูกฉกฉวยทรัพยากรพันธุกรรม อย่างถูกกฎหมายและอย่างสะดวก ของบริษัททุนต่างชาติ หรือถูกผูกขาดเมล็ดพันธุ์โดยนายทุน

  ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการร่างกฎหมายเพื่อให้เป็นไป “ตามแนวทางของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (อนุสัญญา UPOV 1991)” และรองรับ “แนวโน้มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) จะผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV1991” เพื่อดึงดูดนักลงทุน

  ขณะที่การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของกรมวิชาการเกษตร เกิดขึ้นหลังจากจัดประชุมให้ข้อมูลด้านเดียวจาก UPOV เพื่อผลักดัน UPOV1991 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 แล้วผลักดันการแก้ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 โดยเอาเนื้อหาซึ่งเป็นการขยายอำนาจการผูกขาดของบรรษัท เช่น การระบุว่าการนำเอาเมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ไปปลูกต่อในฤดูถัดไปถือว่าเป็นความผิด เข้ามาใส่ในกฎหมายไทย

  ขณะที่มูลนิธิชีววิถีเปิดข้อมูลโต้แย้ง โดยระบุว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ขยายสิทธิผูกขาดของบรรษัทเมล็ดพันธุ์ เปิดทางโจรสลัดชีวภาพ และละเมิดสิทธิของเกษตรกรอย่างร้ายแรง เนื่องจากแม้ในร่าง พ.ร.บ.มาตรา 35 จะระบุข้อความว่า "เพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์สำหรับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง เกษตรกรมีสิทธิในการใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ตนเองเป็นผู้ผลิตในพื้นที่ของตนเอง" แต่กลับเพิ่มเงื่อนไขสำคัญต่อท้ายว่า "เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชมีอำนาจออกประกาศกำหนดพันธุ์พืชใหม่ชนิดใดเป็นพันธุ์พืชที่สามารถจำกัดปริมาณการเพาะปลูกหรือการขยายพันธุ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเกษตรกรได้"

  หากเกษตรกรปลูกพันธุ์พืชใหม่ตามประกาศข้างต้นแล้วเก็บรักษาพันธุ์ไปปลูกต่อ หรือแจกจ่ายแก่เพื่อนบ้านจะมีความผิดตามร่าง พ.ร.บ.มาตรา 74 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  นี่คืออันตรายของกฎหมายที่ละเมิด เข่นฆ่า เกษตรกรไทยอย่างโหดร้าย และสังคมไทยจักต้องลุกขึ้นมาปกป้อง กฎหมายโจรสลัดชีวภาพฉบันนี้ โดยเฉพาะระบบเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร อันเป็นอธิปไตยทางอาหารของเกษตรกรไทย ซึ่งมีเกษตรกรรมเป็นแกนหลักของประเทศ

  ไม่น่าแปลกใจว่ากฎหมายฉบับนี้มีการพยายามอย่างต่อเนื่องมาทุกยุคสมัย โดยการพยายามผลักดันของกลุ่มทุนใน-นอกประเทศ ผ่านข้าราชการที่พร้อมรับผลประโยชน์ของบริษัททุนใน-นอกประเทศ ที่คอยกดดัน ผลักดัน มาอย่างต่อเนื่อง

  ขณะที่หลายประเทศ เกษตรกรกำลังผนึกกำลังกันต่อสู้กับกฎหมายลักษณะดังกล่าวนี้ และหลายประเทศปิดประตูตายไม่ยอมตกเป็นทาสทางอาหารของบรรษัทขนาดใหญ่ และประเทศเล็กประเทศน้อย ที่มีบทเรียนจากถูกปล้นโดยบรรษัทข้ามชาติ ที่จะทำให้เกษตรกรรายย่อยตกเป็นทาส ต่างสร้างพันธมิตรและต่อสู้เพื่อปกป้องเมล็ดพันธุ์ที่ส่งผลกระทบต่อทุกคน ไม่ใช่เฉพาะเกษตรกร โดยเฉพาะการสูญเสียอธิปไตยทางอาหารของคนในชาติ

  รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ประกาศว่า จะนำพาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยเปิดเสรีอ้าแขนรับ บรรษัทต่างชาติ ทุนต่างชาติ เข้ามาปล้นชิงทรัพยากร พืชพันธุ์ชีวภาพอย่างเสรี อันจะนำพาไปสู่การล้มหายตายจากของเกษตรกรไทย สิ้นไร้ความมั่นคงทางอาหาร ท้ายที่สุดนี้คือรัฐบาลที่ได้ชื่อว่าฆ่าเกษตรกรไทยเช่นนั้นหรือ?.

 • เปลว สีเงิน

  โหมโรงกันข้ามทวีปเลยทีเดียว European Union in Thailand หรือ อียูประจำประเทศไทย เผยแพร่ข่าวสาร ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า.... คณะรัฐมนตรีต่างประเทศสหภาพยุโรป (อียู) ตกลงที่จะปรับความสัมพันธ์ด้านการเมืองกับประเทศไทย รวมไปถึงด้านสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐาน และแผนการดำเนินงานสู่ประชาธิปไตย มีรายละเอียดทั้งหมด ๑๔ ข้อ ยาวหน่อยแต่ก็ลองอ่านดู เพราะแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กัน
 • บทบรรณาธิการ

  การออกมายืนยันถึง 2 ครั้ง 2 คราของร้อยโทหญิงสุณิสา ทิวากรดำรง หรือนามสกุลเดิม เลิศภควัต อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บก.ปอท.
 • เอ็กซ์-ไซท์

  เจ้าหนี้สายโหดบุกเผาบ้านลูกหนี้แถมไลฟ์สดโชว์ หารู้ไม่กลายเป็นหลักฐานดำเนินคดี
  ตูน บอดี้สแลม กลับมาวิ่งระดมทุนช่วย 11 รพ. อีกครั้งหลังป่วยเป็นไข้ สตาร์ทจากชัยนาทเข้าสู่นครสวรรค์ท่ามกลางการต้อนรับอบอุ่น ขณะที่่คน บันเทิงร่วมแรงร่วมใจหารายได้สมทบ
  ทลายแก๊งยาเสพ ติดข้ามชาติ ทั้งอเมริกันและออส เตรเลีย พบก่อคดีอุ้มฆ่าอดีตสมาชิก เฮลล์แองเจิลเพราะขัดแย้งธุรกิจมืด
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"