รัฐบาลฆ่าเกษตรกร

 • Tuesday, October 10, 2017 - 00:00


  รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประกาศจะนำพาประเทศไปสู่ยุค 4.0 กำลังมีปฏิบัติการที่สำคัญ ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออธิปไตยทางอาหารของคนไทยทั้งประเทศ โดยเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/main/index.php…) ได้เผยแพร่เรื่องการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ....ฉบับใหม่ และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ทั้งฉบับ โดยเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่จะถึงนี้เท่านั้น

  การแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ถูกตอบโต้ข้อมูลจากมูลนิธิชีววิถี หรือไบโอไทย ถึงการเร่งรีบ ผลักดันกฎหมายดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ของใครเป็นหลัก เพราะโดยเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบต่อเกษตรกร วิถีชีวิต และความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะสิ่งสำคัญที่สุดคือ อำนาจอธิปไตยทางเมล็ดพันธุ์พืช ของคนไทยทั้งประเทศ ที่ถูกฉกฉวยทรัพยากรพันธุกรรม อย่างถูกกฎหมายและอย่างสะดวก ของบริษัททุนต่างชาติ หรือถูกผูกขาดเมล็ดพันธุ์โดยนายทุน

  ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการร่างกฎหมายเพื่อให้เป็นไป “ตามแนวทางของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (อนุสัญญา UPOV 1991)” และรองรับ “แนวโน้มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) จะผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV1991” เพื่อดึงดูดนักลงทุน

  ขณะที่การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของกรมวิชาการเกษตร เกิดขึ้นหลังจากจัดประชุมให้ข้อมูลด้านเดียวจาก UPOV เพื่อผลักดัน UPOV1991 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 แล้วผลักดันการแก้ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 โดยเอาเนื้อหาซึ่งเป็นการขยายอำนาจการผูกขาดของบรรษัท เช่น การระบุว่าการนำเอาเมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ไปปลูกต่อในฤดูถัดไปถือว่าเป็นความผิด เข้ามาใส่ในกฎหมายไทย

  ขณะที่มูลนิธิชีววิถีเปิดข้อมูลโต้แย้ง โดยระบุว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ขยายสิทธิผูกขาดของบรรษัทเมล็ดพันธุ์ เปิดทางโจรสลัดชีวภาพ และละเมิดสิทธิของเกษตรกรอย่างร้ายแรง เนื่องจากแม้ในร่าง พ.ร.บ.มาตรา 35 จะระบุข้อความว่า "เพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์สำหรับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง เกษตรกรมีสิทธิในการใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ตนเองเป็นผู้ผลิตในพื้นที่ของตนเอง" แต่กลับเพิ่มเงื่อนไขสำคัญต่อท้ายว่า "เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชมีอำนาจออกประกาศกำหนดพันธุ์พืชใหม่ชนิดใดเป็นพันธุ์พืชที่สามารถจำกัดปริมาณการเพาะปลูกหรือการขยายพันธุ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเกษตรกรได้"

  หากเกษตรกรปลูกพันธุ์พืชใหม่ตามประกาศข้างต้นแล้วเก็บรักษาพันธุ์ไปปลูกต่อ หรือแจกจ่ายแก่เพื่อนบ้านจะมีความผิดตามร่าง พ.ร.บ.มาตรา 74 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  นี่คืออันตรายของกฎหมายที่ละเมิด เข่นฆ่า เกษตรกรไทยอย่างโหดร้าย และสังคมไทยจักต้องลุกขึ้นมาปกป้อง กฎหมายโจรสลัดชีวภาพฉบันนี้ โดยเฉพาะระบบเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร อันเป็นอธิปไตยทางอาหารของเกษตรกรไทย ซึ่งมีเกษตรกรรมเป็นแกนหลักของประเทศ

  ไม่น่าแปลกใจว่ากฎหมายฉบับนี้มีการพยายามอย่างต่อเนื่องมาทุกยุคสมัย โดยการพยายามผลักดันของกลุ่มทุนใน-นอกประเทศ ผ่านข้าราชการที่พร้อมรับผลประโยชน์ของบริษัททุนใน-นอกประเทศ ที่คอยกดดัน ผลักดัน มาอย่างต่อเนื่อง

  ขณะที่หลายประเทศ เกษตรกรกำลังผนึกกำลังกันต่อสู้กับกฎหมายลักษณะดังกล่าวนี้ และหลายประเทศปิดประตูตายไม่ยอมตกเป็นทาสทางอาหารของบรรษัทขนาดใหญ่ และประเทศเล็กประเทศน้อย ที่มีบทเรียนจากถูกปล้นโดยบรรษัทข้ามชาติ ที่จะทำให้เกษตรกรรายย่อยตกเป็นทาส ต่างสร้างพันธมิตรและต่อสู้เพื่อปกป้องเมล็ดพันธุ์ที่ส่งผลกระทบต่อทุกคน ไม่ใช่เฉพาะเกษตรกร โดยเฉพาะการสูญเสียอธิปไตยทางอาหารของคนในชาติ

  รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ประกาศว่า จะนำพาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยเปิดเสรีอ้าแขนรับ บรรษัทต่างชาติ ทุนต่างชาติ เข้ามาปล้นชิงทรัพยากร พืชพันธุ์ชีวภาพอย่างเสรี อันจะนำพาไปสู่การล้มหายตายจากของเกษตรกรไทย สิ้นไร้ความมั่นคงทางอาหาร ท้ายที่สุดนี้คือรัฐบาลที่ได้ชื่อว่าฆ่าเกษตรกรไทยเช่นนั้นหรือ?.

 • เปลว สีเงิน

  ๒๑ ตุลาคม วนมาอีกรอบ ถึงวันเกิดที ก็มานั่งนับอายุกันที หนังสือพิมพ์ก็เหมือนคน ไทยโพสต์ผ่านมาได้ ๒๑ ปี ขึ้นปีที่ ๒๒ ไม่ช้าไม่นาน ถ้าเป็นคนก็กำลังจะจบมหาวิทยาลัย ใกล้ได้เวลาย่างเท้าเข้าสู่ตลาดแรงงาน อายุมากขึ้น มาพร้อมกับจำนวนครั้งการเต้นของหัวใจที่ลดลงเรื่อยๆ
 • บทบรรณาธิการ

  เห็นภาพประชาชนคนไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่ว่าจะเจอสภาพอากาศแปรปรวนขนาดไหน ตั้งแต่ฝนตก น้ำท่วม แดดร้อน ก็ไม่มีปัญหาการกระทบกระทั่ง สร้างบรรยากาศที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา ร.ต.อ.ศักดิ์ชาย กิตติอุดมพันธ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งเกิดเหตุฆาตกรรม ที่บ้านเลขที่ 57 หมู่ 2 บ้านโคกยาง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง
  นายอำเภอท่าแซะ ชุมพร สั่งการเร่งจับหมีโดยเร็วหลังชาวบ้านผวาหนัก เจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าวางกรงเหล็กกับดักขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด คาดไม่เกิน 5 วันรู้ผล
  ตำรวจเตือนนำภาพพระเมรุมาศมาพิมพ์บนเสื้อจำ หน่ายเป็นการมิบังควร ผิดกาลเทศะ วอนประชาชนไม่ซื้อมาสวมใส่ประดับร่างกาย
 • x-cite inside

  บรรยากาศแห่งความทรงจำ ความรู้สึก และหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเหล่าพสกนิกรไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดการหลอมรวมใจของคนไทยในการ “ทำดีตามรอยพ่อ” เพื่อแปรเปลี่ยนความโศกเศร้า ความอาลัยรัก ให้เป็นพลังในการสานต่อพระราชปณิธานในพระองค์ท่าน
  นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ทำบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยจัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบ
  เวียนมาบรรจบครบวาระ 1 ปี ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกดวง