ปัดฝุ่น 4 คดีทักษิณ ประเดิม กม.อาญานักการเมือง

 • Monday, October 9, 2017 - 16:35

  สองมาตราสำคัญของ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 ที่มีสาระสำคัญ คือ

  "การให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาคดีลับหลังจำเลย ในคดีที่ศาลฎีกาฯ ได้รับฟ้องคดีไว้แต่ได้จำหน่ายคดีออกจากสารบบชั่วคราว เพราะจำเลยหลบหนีคดีหรือติดตามตัวจำเลยมาไต่สวนคดีไม่ได้"

  คือมาตรา 28 ที่เขียนโดยสรุปใจความได้ว่า ในกรณีที่ศาลประทับรับฟ้องไว้แล้ว และศาลได้ส่งหมายเรียกและสําเนาฟ้องให้จําเลยทราบโดยชอบแล้วแต่จําเลยไม่มาศาล ให้ศาลออกหมายจับจําเลย และให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหรือจับกุมจําเลยรายงานผลการติดตามจับกุมเป็นระยะตามที่ศาลกําหนด ในกรณีที่ได้ออกหมายจับจําเลยและได้มีการดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่ไม่สามารถจับจําเลยได้ภายในสามเดือนนับแต่ออกหมายจับ ให้ศาลมีอํานาจพิจารณาคดีได้โดยไม่ต้องกระทําต่อหน้าจําเลย แต่ไม่ตัดสิทธิจําเลยที่จะตั้งทนายความมาดําเนินการแทนตนได้

  และในมาตรา 69 ที่สรุปว่า บทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไม่กระทบต่อการดําเนินการใด ในคดีที่ยื่นฟ้องไว้และได้ดําเนินการไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้บังคับ

  ทั้งสองมาตราข้างต้นกำลังจะมีผลในทางปฏิบัติ หลังฝ่าย อัยการ เตรียมใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฯ ให้รื้อฟื้นคดีที่ ทักษิณ ชินวัตร ตกเป็นจำเลยในคดีที่อัยการสูงสุดเคยยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาฯ แต่คดีไม่มีการไต่สวน คดีถูกจำหน่ายออกจากสารบบเพราะทักษิณหนีคดีไปร่วมสิบปี

  การขยับดังกล่าวของอัยการ ถือเป็นสัญญาณ-ท่าทีชัดเจนจาก เข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด ที่เป็น อดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีอาญาฯ ในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนั้นด้วยความเป็นระดับอัยการสูงสุด เป็นอดีตผู้ร่วมยกร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยตัวเอง จึงย่อมไม่พลาดอยู่แล้วว่าการรื้อฟื้นคดีทักษิณทำได้แน่นอน

  “ดังนั้น ความเห็นส่วนตัวจึงเห็นว่าคดีดังกล่าวสามารถรื้อฟื้นกลับมาพิจารณาใหม่ได้” (เข็มชัย ชุติวงศ์)

  ทั้งนี้ ปัจจุบันมีคดีที่ทักษิณตกเป็นจำเลยแล้วศาลฎีกาฯ จำหน่ายคดีออกจากสารบบรวม 4 คดี แยกออกเป็น

  -คดีที่อัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีมีด้วยกัน 2 คดี คือ 1.คดีทุจริตการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทย ที่ศาลฎีกาฯ เคยตัดสินจำคุกผู้เกี่ยวข้อง เช่น นายวิโรจน์ นวลแข อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย กับพวก รวม 27 คน และ 2.คดีฟ้องทักษิณเป็นจำเลยในคดีแปลงสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม เอื้อประโยชน์ธุรกิจของตัวเองและครอบครัว ซึ่งก็คือบริษัทในเครือชินคอร์ปที่ตระกูลชินวัตรเคยถือหุ้นใหญ่ก่อนขายให้เทมาเส็ก

  -อีก 2 คดีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กับอดีต คตส.เคยร่วมกันสอบสวนและยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาฯ คือ 1.คดีปล่อยกู้ของเอ็กซิมแบงก์ หรือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และ 2.คดีหวยบนดิน

  ท่าทีของฝ่ายอัยการค่อนข้างชัดเจนว่าต้องการเดินหน้าปัดฝุ่นแน่นอน เพราะหลังอัยการสูงสุดแสดงท่าที ฝ่ายผู้ใต้บังคับบัญชาก็ขานรับทันที เห็นได้จาก วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษที่ต้องรับผิดชอบคดีพวกนี้ บอกว่าอัยการสำนักงานคดีพิเศษได้เตรียมศึกษาข้อเท็จจริง และเสนอตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อพิจารณาศึกษาสำนวนทั้งในส่วนข้อเท็จจริงเเละข้อกฎหมายทั้งหมด เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึงส่งอัยการสูงสุดพิจารณาสั่งการต่อไป

  ฟาก คณะกรรมการ ป.ป.ช. พบว่ายังไม่มีการขยับใดๆ ออกมาให้เห็นอย่างเป็นทางการ อาจเป็นไปได้ว่าขอรอดูท่าทีอัยการที่เป็นทนายแผ่นดิน มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การว่าความ การพิจารณาสำนวนก่อนว่าจะทำกันอย่างไร แล้วศาลฎีกาฯ ว่าอย่างไร ถึงตอนนั้น ป.ป.ช.อาจค่อยขยับ

  แต่กระบวนการทั้งหมดก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอน เช่น อัยการและ ป.ป.ช.ก็ต้องไปศึกษาด้วยว่า ทั้ง 4 คดี ถึงตอนนี้สำนวนคดี ข้อกฎหมายต่างๆ จะปัดฝุ่นพิจารณาไต่สวนอีกรอบได้หรือไม่

  เช่นดูว่าบางคดีขาดอายุความหรือยัง หากนำกลับมาพิจารณา จำเลยในเวลานี้แต่ละคนเป็นอย่างไร มีชีวิตอยู่หรือไม่ พร้อมจะเป็นพยานในชั้นศาลหรือไม่ รวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆ ในสำนวนยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ดีหรือไม่ ทั้งหมดคงต้องใช้เวลาพอสมควร

  แต่สำหรับทักษิณ ถึงชั่วโมงนี้คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าหมดสิทธิ์กลับมาจูบแผ่นดินเกิดแน่นอนแล้ว ดังนั้นแม้จะมีคดีความเพิ่มขึ้นก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรต่อการกลับหรือไม่กลับประเทศไทย

  ทว่าผลในทางคดีความและทางการเมือง ถ้าสุดท้ายศาลเปิดพิจารณาคดีก็จะยิ่งทำให้อดีตนายกฯ ผู้นี้เสมือนมีชนักปักหลังมากขึ้น โดยเฉพาะถ้าถูกตัดสินว่ามีความผิด.

 • เปลว สีเงิน

  ผมว่าพิลึกนะ!? ที่ "อุทยานราชภักดิ์" นี่ กระดิกทำอะไรเป็นไม่ได้ เป็นต้องมีคนจ้องจับผิด-จับถูก "โกงมั้ง?" แทบทุกครั้งไป นี่ก็อีก............ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ประจวบฯ สร้างห้องน้ำ สร้างอาคารร้านค้า ที่อุทยาน รองรับคนมาสักการะเฉลี่ยวันละเป็นหมื่น ก็มีคนตั้งข้อสังเกต งบก่อสร้าง ๑๕ ล้าน แพงเว่อร์ ไม่โปร่งใสมั้ง...ประมาณนั้น!
 • บทบรรณาธิการ

  ถือได้ว่ายังเป็นสถานการณ์พยากรณ์อากาศที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดสำหรับประชาชน โดยเฉพาะปริมาณน้ำฝนในช่วงระยะเวลานี้ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วทุกภาคประเทศไทย
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา ร.ต.อ.ศักดิ์ชาย กิตติอุดมพันธ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งเกิดเหตุฆาตกรรม ที่บ้านเลขที่ 57 หมู่ 2 บ้านโคกยาง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง
  นายอำเภอท่าแซะ ชุมพร สั่งการเร่งจับหมีโดยเร็วหลังชาวบ้านผวาหนัก เจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าวางกรงเหล็กกับดักขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด คาดไม่เกิน 5 วันรู้ผล
  ตำรวจเตือนนำภาพพระเมรุมาศมาพิมพ์บนเสื้อจำ หน่ายเป็นการมิบังควร ผิดกาลเทศะ วอนประชาชนไม่ซื้อมาสวมใส่ประดับร่างกาย
 • x-cite inside

  บรรยากาศแห่งความทรงจำ ความรู้สึก และหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเหล่าพสกนิกรไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดการหลอมรวมใจของคนไทยในการ “ทำดีตามรอยพ่อ” เพื่อแปรเปลี่ยนความโศกเศร้า ความอาลัยรัก ให้เป็นพลังในการสานต่อพระราชปณิธานในพระองค์ท่าน
  นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ทำบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยจัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบ
  เวียนมาบรรจบครบวาระ 1 ปี ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกดวง