Populist Plutocrats and Kleptocrats

 • Saturday, October 7, 2017 - 19:39

  วันนี้ขอจั่วหัวเป็นภาษาอังกฤษอีกหนึ่งครั้งตามประเด็นหลักที่มีการสัมมนากันในประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย Law School ของมหาวิทยาลัย Harvard ซึ่งมีความห่วงใยว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันจะมีลักษณะเป็น Populist Plutocrat รวมทั้งเป็น Kleptocrat ด้วย คำสองคำนี้หายไปจากตำราทางการเมืองมานานช้า และไม่มีการยอมรับเข้ามาเป็นระบอบการปกครองหลักที่ใช้อยู่ในประเทศต่างๆ แต่ถึงเวลานี้ต้องนำเอาศัพท์ 2 คำนี้มาคุยกัน เพราะมีนักการเมืองหลายคนมีลักษณะเป็น Populist Plutocrats และ Klptocrats

  ในอดีตนั้น ระบอบการเมืองมีคำว่า Plutocracy หมายถึงคนรวยมหาศาลเข้ามาทำงานการเมืองแล้วใช้อำนาจทางการเงินและการเมืองกอบโกยผลประโยชน์ให้กับตนเอง ญาติพี่น้องและผองเพื่อน มีลักษณะเป็น Crony Politics หมายถึงการเมืองเพื่อพวกพ้องของตนเอง ผู้นำบางประเทศได้ใช้ระบอบนี้ในการบริหารบ้านเมือง และทางผู้จัด ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา สังกัดมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก กำลังวิตกว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันของเขากำลังมีพฤติกรรมเป็น Populist Plutocrat และในขณะเดียวกันก็เป็น Kleptocrat ด้วย

  คำว่า Kleptocracy เป็นระบอบการปกครองที่มีการคอร์รัปชัน โกงกินอย่างมหาศาล คำว่า Kleptomania หมายถึงคนที่มีอาการทางจิต ชอบขโมยของทั้งๆ ที่ตนเองไม่มีความจำเป็นต้องขโมย เพราะไม่ได้เป็นคนที่ขัดสนอะไร แต่เมื่อมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะขโมย พวกเรามักจะเชื่อกันว่า “คนรวยแล้วไม่โกง” เพราะเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขโมย เนื่องจากเขารวยล้นฟ้าอยู่แล้ว การที่เราคิดเช่นนี้เพราะเรามองข้ามคนที่เป็น Kleptomania คือคนที่ไม่มีความจำเป็นต้องขโมย แต่ยังชอบที่จะขโมย คนที่เขาจัดสัมมนาเรื่องนี้ เพราะเขามองว่าประธานาธิบดีของเขากำลังกอบโกยผลประโยชน์จากตำแหน่งที่มีอำนาจ เรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหน ยังไม่มีใครรู้สำหรับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบัน เพราะยังไม่มีคดีสู่ศาลแต่อย่างใด แต่ผู้จัดก็ได้ออกตัวแล้วว่าเขามีความกังวลเกรงว่าประธานาธิบดีของเขาจะใช้อำนาจกอบโกยผลประโยชน์ให้ตนและพวกพ้อง ทั้งนี้ เพราะมีตัวอย่างเกิดขึ้นในประเทศอื่น มีความจริงเชิงประจักษ์ให้เห็นอยู่แล้ว

  มาดูความหมายของคำแต่ละคำเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าทำไมคนที่เขาจัดสัมมนาเรื่องนี้ จึงรู้สึกไม่สบายใจที่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของเขาจะมีการบริหารประเทศด้วยระบอบดังกล่าว

  คำว่า Populist หมายถึงนักการเมืองที่ใช้โครงการประชานิยมในการเรียกคะแนนนิยมจากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยใช้วาทกรรมในการหาเสียงแบบ Anti-elite campaign คือแสดงตนเป็นผู้ต่อต้านชนชั้นสูง เหมือนอย่างที่บ้านเมืองเรามีการแบ่งแยกระหว่าง “ไพร่กับอำมาตย์” ซึ่งเป็นการรณรงค์ทางการเมืองที่ได้ผลเป็นอย่างดี เพราะเป็นการหยิบยื่นผลประโยชน์ที่จับต้องได้ให้แก่ชนชั้นล่าง โดยสร้างวาทกรรมว่าสังคมมีความเหลื่อมล้ำ พวกอำมาตย์เป็นผู้มีอำนาจและครอบครองสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นความอยุติธรรม โครงการประชานิยมของเขาจะเข้ามาแก้ไขความเหลื่อมล้ำดังกล่าว พวกนี้พร้อมที่จะปกป้องนักการเมืองที่ให้ความสำคัญกับโครงการประชานิยม และถูกครอบงำให้เชื่อว่าพวกอำมาตย์เป็นพวกที่ขัดขวางประชานิยม (คุ้นๆ ไหมคะว่าที่ประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่า) เพราะหนึ่งในประเทศตัวอย่างที่เขาหยิบยกมาเสวนากันในการสัมมนาครั้งนี้ก็คือการปกครองที่เรียกว่า “Taksinocracy” หรือ “ทักษิณาธิปไตย” ใครจะยอมรับว่ามีลัทธินี้หรือไม่ก็ตาม ฝรั่งเขาเอาไปเขียนหนังสือเรื่อง “Taksinization ofThailand” คือการทำให้ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้ระบอบทักษิณาธิปไตย

  คำว่า Plutocrat มาจากรากศัพท์ของกรีก หมายความถึงคนที่มีสินทรัพย์มากมายมหาศาล เมื่อนำเอาคำนี้มาพ่วงกับคำว่า Populist ก็หมายความว่านักการเมืองบางคนที่เป็นคนร่ำรวยมหาศาล ใช้อำนาจทางการเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจทางการเมือง แล้วก็ใช้เงินทองที่มีมากมายนั้นสร้างแนวร่วมมาช่วยกันโหมกระพือคุณงามความดีของโครงการประชานิยมว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชน โดยเฉพาะชนชั้นล่าง ด้วยอำนาจทางการเงินและทางการเมืองที่เขามี ทำให้เขาหาแนวร่วมได้มาก เพราะมีคนจำนวนหนึ่งพร้อมที่จะทำตัวเป็น “ผีรับจ้างโม่แป้ง” ให้กับนักการเมืองประเภทนี้ มีทั้งนักวิชาการที่ขายวิญญาณ สื่อสารมวลชนที่ยอมทิ้งจรรยาบรรณ ส.ส. ที่มีความโลภ คิดแต่สิ่งที่ตนจะได้ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง หรือทรัพย์สินเงินทอง ข้าราชการที่ต้องการตำแหน่ง และมีความพร้อมจะร่วมมือทำงานให้กับนักการเมืองประเภทนี้ และคนบางคนที่พร้อมจะเป็นหัวหอกในการต่อสู้เพื่อปกป้องผู้นำประเภทนี้ ความโลภของ “ผีโม่แป้ง” ทุกประเภทที่กล่าวมา และความโลภของคนบางกลุ่มที่ต้องการเพียงผลประโยชน์ของตน โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดกับประเทศชาติ ทำให้นักการเมืองประเภท Populist Plutocrat ประสบความสำเร็จในการยึดครองอำนาจ

  คำว่า Pluto เป็นชื่อดาวเคราะห์แคระ ซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นเคยเป็นดาวเคราะห์ แต่เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่ามีคุณสมบัติที่ด้อยกว่าดาวอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มของ “นพเคราะห์” หรือดาวเคราะห์ 9 ดวง ถ้าหากจะให้ดาว Pluto เป็นดาวเคราะห์ต่อไป ก็ต้องให้ดาวดวงอื่นที่มีคุณสมบัติในการเป็นดาวเคราะห์เหนือกว่าดาว Pluto เป็นดาวเคราะห์ด้วย ในที่สุดนักดาราศาสตร์ทั้งหลายก็คือว่าถ้าเช่นนั้น น่าจะมีความยุ่งยากในการเขียนตำรา ก็เลยให้ดาว Pluto เป็นดาวเคราะห์แคระ (dwarf planet) แทนที่จะเป็นดาวเคราะห์ ทำให้ “นพเคราะห์” ที่เราเคยท่องจำมาในอดีตนั้นมีเพียง “อัฐเคราะห์” คือมีแค่ 8 ดวงเท่านั้น ถือเป็นดาวเคราะห์ที่ถูกลืม และไม่มีวันที่จะกลับมาเป็นดาวเคราะห์ได้อีก เพราะคุณสมบัติมีข้อด้อยมากมาย ดังนั้นนักการเมืองที่เป็น Populist Plutocrats แม้จะให้ผลประโยชน์ที่จับต้อได้แก่ชนชั้นล่าง แต่ก็ขาดคุณสมบัติในข้ออื่น เช่นจริยธรรมและธรรมาภิบาล จึงไม่สมควรที่จะได้กลับมาเป็นผู้ได้ครองอำนาจอีกต่อไป เป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรจะลืมและป้องกันไม่ให้เขาและพวกพ้องกลับมามีอำนาจ เพราะถ้ากลับมา เขาก็อาจจะเป็น Kletocrats อย่างที่เคยเป็นมา

  น่าอายนะคะที่อดีตผู้นำของเราที่มีคนจำนวนหนึ่งรักนักรักหนา พร้อมจะเป็นรั้วทองแดงกำแพงเหล็กปกป้องให้ได้อยู่ในอำนาจตลอดกาล ถูกนำไปเป็นตัวอย่างการเป็น Populist Plutocrats และ Kleptocrats คู่กับ Berlusconi ของอิตาลี และ Estrada ของฟิลิปปินส์ ลืมเขากันได้แล้วยังคะ.

  หมายเหตุ "Populist Plutocrats and Kleptocrats"เขียนโดย ดร.เสรี วงษ์มณฑา ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์คิดเหนือกระแส ฉบับวันที่ 8 ตุลาคม 2560

 • เปลว สีเงิน

  ๑๐๗ ปีที่ผ่านมา........... เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๓ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคต! พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประชาชาวไทย ได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช"
 • บทบรรณาธิการ

  จากการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ผ่านมา พบว่ายังมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม แม้แต่สื่อมวลชนบางสำนักที่ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลและให้ความรู้กับประชาชนมาโดยตลอดเรื่องแนวทางการปฏิบัติยังละเมิดข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ หลังถ่ายทอดสดผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือไลฟ์สดขณะซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา ร.ต.อ.ศักดิ์ชาย กิตติอุดมพันธ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งเกิดเหตุฆาตกรรม ที่บ้านเลขที่ 57 หมู่ 2 บ้านโคกยาง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง
  นายอำเภอท่าแซะ ชุมพร สั่งการเร่งจับหมีโดยเร็วหลังชาวบ้านผวาหนัก เจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าวางกรงเหล็กกับดักขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด คาดไม่เกิน 5 วันรู้ผล
  ตำรวจเตือนนำภาพพระเมรุมาศมาพิมพ์บนเสื้อจำ หน่ายเป็นการมิบังควร ผิดกาลเทศะ วอนประชาชนไม่ซื้อมาสวมใส่ประดับร่างกาย
 • x-cite inside

  บรรยากาศแห่งความทรงจำ ความรู้สึก และหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเหล่าพสกนิกรไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดการหลอมรวมใจของคนไทยในการ “ทำดีตามรอยพ่อ” เพื่อแปรเปลี่ยนความโศกเศร้า ความอาลัยรัก ให้เป็นพลังในการสานต่อพระราชปณิธานในพระองค์ท่าน
  นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ทำบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยจัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบ
  เวียนมาบรรจบครบวาระ 1 ปี ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกดวง