เปิดขั้นตอนขอลี้ภัยในอังกฤษ ไม่ง่ายสำหรับ'ยิ่งลักษณ์'คุก5ปี

 • Thursday, October 5, 2017 - 19:42

  กว่า 40 วันแล้ว ที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยมีเพียงแค่กระแสข่าวระบุเธอได้พำนักหลบซ่อนอยู่ที่อังกฤษ

  ทั้งมีกระแสข่าวอ้างว่าอดีตนายกฯ ซึ่งถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุกเป็นเวลา 5 ปี ในคดีปล่อยปละละเลยไม่ยับยั้งการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐจนเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน อยู่ระหว่างเตรียมขอลี้ภัยในอังกฤษ โดยมีผู้เป็นพี่ชายอย่าง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ผู้หลบหนีคำพิพากษาจำคุก 2 ปีในคดีที่ดินรัชดาฯ เป็นคนดำเนินการจัดการเรื่องลี้ภัยให้กับน้องสาว

  อย่างไรก็ตามการขอลี้ภัยในอังกฤษ ไม่ใช่ง่ายๆที่ยื่นเรื่องแล้วจะได้รับการพิจารณาอนุญาตให้มีสถานะผู้ลี้ภัยในอังกฤษทันที เพราะมีความเข้มงวดและซับซ้อนเป็นการยากมากที่จะได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในอังกฤษ

  ส่วนใหญ่ได้รับการปฏิเสธ!

  "ข้อมูลคำขอลี้ภัยในสหราชอาณาจักร (รวมประเทศอังกฤษด้วย) มีเพียงจำนวนร้อยละ 28 เท่านั้น ที่ได้รับการอนุญาตให้ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในการพิจารณาขั้นต้น" นายธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ระบุ

  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด อธิบายถึงการยื่นคำขอลี้ภัยในประเทศอังกฤษ ว่า การที่จะยื่นลี้ภัยนั้น จะต้องมีเหตุผลสำคัญว่าไม่สามารถเดินทางกลับไปประเทศของตนได้เพราะเกรงกลัวว่าจะถูกดำเนินคดี ซึ่งอาจเป็นการดำเนินคดีในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสิ่งอื่นใดที่จะทำให้ผู้ยื่นคำขอลี้ภัยอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีอันมีเหตุเนื่องมาจากสังคม วัฒนธรรม ศาสนา หรือสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ เป็นต้น โดยสามารถยื่นคำขอลี้ภัยได้ทันทีที่เดินทางมาถึงประเทศอังกฤษ

  "ขั้นตอนจะต้องผ่านกระบวนการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่อังกฤษ เพื่อสอบถามถึงเหตุผลในการที่ขอลี้ภัย เช่น ถ้าเดินทางกลับไปประเทศของตนแล้ว ผู้ยื่นคำขอลี้ภัยจะถูกดำเนินคดีอย่างไร ทำไมถึงเกรงกลัวที่จะเดินทางกลับไปประเทศของตน และเจ้าหน้าที่จะพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผู้ยื่นคำขอลี้ภัยในประเทศอังกฤษมีสิทธิ นำนักกฎหมาย

  เช่น ทนายความเข้าไปพร้อมตนในการสัมภาษณ์ด้วยได้ และในการยื่นคำขอลี้ภัยในประเทศอังกฤษต้องมีหลักฐานแสดงถึงสถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักอาศัยในประเทศอังกฤษด้วย ซึ่งอาจเป็นที่พักอาศัยของตนเองหรือเป็นของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้พักอาศัยก็ได้"

  เขาอธิบายว่าสำหรับคำขอลี้ภัยในอังกฤษจะไม่ได้รับการพิจารณา หากเป็นคำขอลี้ภัยของผู้ที่มาจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และกรณีที่ได้ยื่นคำขอลี้ภัยในประเทศสหภาพยุโรปอื่นก่อนแล้วจะเดินทางมาถึงประเทศอังกฤษ ซึ่งตรงนี้ก็จะมาขอลี้ภัยในประเทศอังกฤษอีกไม่ได้

  "ปกติแล้วการพิจารณาคำขอลี้ภัยจะใช้ระยะเวลา 6 เดือน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนก็อาจนานกว่านั้นได้ ซึ่งความล่าช้าอาจเกิดได้จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ที่อาจต้องดำเนินการหลายครั้ง การตรวจสอบสถานภาพเฉพาะบุคคลของผู้ยื่นคำขอลี้ภัย เช่น มีประวัติว่าอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา หรือมีประวัติต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือไม่"

  อย่างไรก็ตาม คำขอลี้ภัยของบางราย ก็อาจได้รับการพิจารณาที่เร็วกว่านั้นก็ได้ เช่น มีกรณีที่คำขอลี้ภัยบางรายได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาเพียงแค่ 22 วัน ส่วนในกรณีที่คำขอลี้ภัยได้รับการปฏิเสธจากกระทรวงมหาดไทยของประเทศอังกฤษ ผู้ยื่นคำขอลี้ภัยสามารถยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของกระทรวงมหาดไทยต่อศาลอังกฤษได้

  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด อธิบายอีกว่าเเต่ถ้าหากได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยในประเทศอังกฤษได้เเล้ว ผู้ยื่นคำขอลี้ภัย รวมทั้งคู่สมรสและบุตรจะได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยอยู่ในอังกฤษเป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากพ้นระยะเวลา 5 ปี แล้ว หากผู้ลี้ภัยยังสามารถแสดงให้เห็นว่าตนเองยังคงมีความเกรงกลัวที่จะต้องถูกดำเนินคดีหากเดินทางกลับไปประเทศของตนอยู่อีก ผู้ลี้ภัยก็สามารถยื่นคำขอมีถิ่นพำนักในอังกฤษได้

  "ถึงแม้ผู้ยื่นคำขอลี้ภัยคนใด จะไม่ได้รับอนุญาตให้ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในอังกฤษเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อังกฤษกำหนดไว้ ผู้ยื่นคำขอลี้ภัยคนนั้นรวมทั้งคู่สมรสและบุตรก็อาจได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยในอังกฤษด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมเพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง เป็นระยะเวลา 5 ปี และเมื่อพ้น 5 ปี แล้วก็สามารถยื่นคำขอมีถิ่นพำนักในอังกฤษได้เช่นเดียวกัน"

 • เปลว สีเงิน

  โหมโรงกันข้ามทวีปเลยทีเดียว European Union in Thailand หรือ อียูประจำประเทศไทย เผยแพร่ข่าวสาร ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า.... คณะรัฐมนตรีต่างประเทศสหภาพยุโรป (อียู) ตกลงที่จะปรับความสัมพันธ์ด้านการเมืองกับประเทศไทย รวมไปถึงด้านสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐาน และแผนการดำเนินงานสู่ประชาธิปไตย มีรายละเอียดทั้งหมด ๑๔ ข้อ ยาวหน่อยแต่ก็ลองอ่านดู เพราะแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กัน
 • บทบรรณาธิการ

  การออกมายืนยันถึง 2 ครั้ง 2 คราของร้อยโทหญิงสุณิสา ทิวากรดำรง หรือนามสกุลเดิม เลิศภควัต อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บก.ปอท.
 • เอ็กซ์-ไซท์

  เจ้าหนี้สายโหดบุกเผาบ้านลูกหนี้แถมไลฟ์สดโชว์ หารู้ไม่กลายเป็นหลักฐานดำเนินคดี
  ตูน บอดี้สแลม กลับมาวิ่งระดมทุนช่วย 11 รพ. อีกครั้งหลังป่วยเป็นไข้ สตาร์ทจากชัยนาทเข้าสู่นครสวรรค์ท่ามกลางการต้อนรับอบอุ่น ขณะที่่คน บันเทิงร่วมแรงร่วมใจหารายได้สมทบ
  ทลายแก๊งยาเสพ ติดข้ามชาติ ทั้งอเมริกันและออส เตรเลีย พบก่อคดีอุ้มฆ่าอดีตสมาชิก เฮลล์แองเจิลเพราะขัดแย้งธุรกิจมืด
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"