ระวัง! รวบอำนาจบริหารน้ำ

 • Tuesday, October 3, 2017 - 00:00


  มีคำชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ ในประเด็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในร่าง พ.ร.บ.น้ำ หรือร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ แถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ขณะนี้ได้พิจารณาถึงมาตรา 95 แล้ว ซึ่งตามกำหนดระยะเวลาเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 27 ตุลาคม 2560

  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการยังพบว่ามีอีกหลายมาตราที่จะต้องนำกลับมาทบทวนอย่างละเอียดรอบคอบ ประกอบกับอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้าง หน้าที่และอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้มีความสอดคล้องกัน

  ประธานคณะกรรมาธิการฯ ระบุขั้นตอนสำคัญว่า จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง รวม 29 จังหวัด และครั้งที่ 5 มีกำหนดลงพื้นที่ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2560 ถือเป็นการดำเนินการตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้เมื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วประชาชนจะได้รับความเป็นธรรม และเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ดังนั้นคณะกรรมาธิการจึงได้มีมติขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 90 วัน ซึ่งหากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ขยายระยะเวลาออกไป ก็จะไปสิ้นสุดในวันที่ 25 มกราคม 2561
  ส่วนจะมีการเก็บภาษีน้ำและค่าน้ำจากเกษตรกรนั้น กมธ.ขอยืนยันว่า ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่มีการจัดเก็บภาษีน้ำ และไม่มีการจัดเก็บค่าน้ำจากเกษตรกรรายย่อย โดยจะมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบและเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการใช้น้ำอย่างเท่าเทียมกัน

  ทั้งนี้ เบื้องต้นคือ การแจกแจงทำความเข้าใจข้อมูลจากกรรมาธิการ ภายหลังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเก็บภาษีน้ำออกมาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากยืนยันไม่แตะกลุ่มเกษตรกรรายย่อย แต่เมื่อมีการดำเนินการจัดเก็บค่าน้ำตามข้อกำหนดของกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ของรัฐบาล ก็ต้องมีการชี้แจงความรับผิดชอบ-ความคุ้มค่า จากการนำเงินที่จัดเก็บ เหล่านั้นมาทำประโยชน์ที่ชัดเจนออกสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกัน

  อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความจำเป็นที่จักต้องช่วยกันติดตามตรวจสอบร่างกฎหมายน้ำฉบับนี้ต่อไป โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ส่อเค้าความขัดแย้งในพื้นที่ เนื่องจากไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำอย่างแท้จริง แต่รูปแบบการบริหารจัดการกลายเป็นแบบผูกขาดอำนาจ สั่งการ หรือบริหารจัดการผ่านหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหลัก

  สิ่งที่จะตามมาคือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หรือนโยบายจากบนลงล่างไม่สอดรับกับนโยบายในลุ่มน้ำย่อย หรือคณะกรรมการลุ่มน้ำในพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการต่างๆ หรือแผนเมกะโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่ ที่เกี่ยวกับแผนการจัดการลุ่มน้ำสาขาต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ภายใต้การดำเนินการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จของสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอีกไม่กี่วันข้างหน้า อัน เป็นการบริหารจัดการน้ำภายใต้อำนาจของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่มุ่งหวังผลักดันสร้างตัวเลขจีดีพีที่สูงขึ้น โดยละเลยความสูญเสียของต้นทุนวิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติ อันจะนำมาสู่ความขัดแย้งที่จะปะทะขึ้นในวันข้างหน้า เป็นวิกฤตการณ์น้ำระหว่างรัฐที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนอุตสาหกรรมกับประชาชน!.

 • เปลว สีเงิน

  ๒๑ ตุลาคม วนมาอีกรอบ ถึงวันเกิดที ก็มานั่งนับอายุกันที หนังสือพิมพ์ก็เหมือนคน ไทยโพสต์ผ่านมาได้ ๒๑ ปี ขึ้นปีที่ ๒๒ ไม่ช้าไม่นาน ถ้าเป็นคนก็กำลังจะจบมหาวิทยาลัย ใกล้ได้เวลาย่างเท้าเข้าสู่ตลาดแรงงาน อายุมากขึ้น มาพร้อมกับจำนวนครั้งการเต้นของหัวใจที่ลดลงเรื่อยๆ
 • บทบรรณาธิการ

  เห็นภาพประชาชนคนไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่ว่าจะเจอสภาพอากาศแปรปรวนขนาดไหน ตั้งแต่ฝนตก น้ำท่วม แดดร้อน ก็ไม่มีปัญหาการกระทบกระทั่ง สร้างบรรยากาศที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา ร.ต.อ.ศักดิ์ชาย กิตติอุดมพันธ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งเกิดเหตุฆาตกรรม ที่บ้านเลขที่ 57 หมู่ 2 บ้านโคกยาง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง
  นายอำเภอท่าแซะ ชุมพร สั่งการเร่งจับหมีโดยเร็วหลังชาวบ้านผวาหนัก เจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าวางกรงเหล็กกับดักขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด คาดไม่เกิน 5 วันรู้ผล
  ตำรวจเตือนนำภาพพระเมรุมาศมาพิมพ์บนเสื้อจำ หน่ายเป็นการมิบังควร ผิดกาลเทศะ วอนประชาชนไม่ซื้อมาสวมใส่ประดับร่างกาย
 • x-cite inside

  บรรยากาศแห่งความทรงจำ ความรู้สึก และหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเหล่าพสกนิกรไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดการหลอมรวมใจของคนไทยในการ “ทำดีตามรอยพ่อ” เพื่อแปรเปลี่ยนความโศกเศร้า ความอาลัยรัก ให้เป็นพลังในการสานต่อพระราชปณิธานในพระองค์ท่าน
  นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ทำบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยจัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบ
  เวียนมาบรรจบครบวาระ 1 ปี ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกดวง