ระวัง! รวบอำนาจบริหารน้ำ

 • Tuesday, October 3, 2017 - 00:00


  มีคำชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ ในประเด็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในร่าง พ.ร.บ.น้ำ หรือร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ แถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ขณะนี้ได้พิจารณาถึงมาตรา 95 แล้ว ซึ่งตามกำหนดระยะเวลาเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 27 ตุลาคม 2560

  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการยังพบว่ามีอีกหลายมาตราที่จะต้องนำกลับมาทบทวนอย่างละเอียดรอบคอบ ประกอบกับอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้าง หน้าที่และอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้มีความสอดคล้องกัน

  ประธานคณะกรรมาธิการฯ ระบุขั้นตอนสำคัญว่า จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง รวม 29 จังหวัด และครั้งที่ 5 มีกำหนดลงพื้นที่ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2560 ถือเป็นการดำเนินการตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้เมื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วประชาชนจะได้รับความเป็นธรรม และเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ดังนั้นคณะกรรมาธิการจึงได้มีมติขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 90 วัน ซึ่งหากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ขยายระยะเวลาออกไป ก็จะไปสิ้นสุดในวันที่ 25 มกราคม 2561
  ส่วนจะมีการเก็บภาษีน้ำและค่าน้ำจากเกษตรกรนั้น กมธ.ขอยืนยันว่า ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่มีการจัดเก็บภาษีน้ำ และไม่มีการจัดเก็บค่าน้ำจากเกษตรกรรายย่อย โดยจะมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบและเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการใช้น้ำอย่างเท่าเทียมกัน

  ทั้งนี้ เบื้องต้นคือ การแจกแจงทำความเข้าใจข้อมูลจากกรรมาธิการ ภายหลังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเก็บภาษีน้ำออกมาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากยืนยันไม่แตะกลุ่มเกษตรกรรายย่อย แต่เมื่อมีการดำเนินการจัดเก็บค่าน้ำตามข้อกำหนดของกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ของรัฐบาล ก็ต้องมีการชี้แจงความรับผิดชอบ-ความคุ้มค่า จากการนำเงินที่จัดเก็บ เหล่านั้นมาทำประโยชน์ที่ชัดเจนออกสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกัน

  อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความจำเป็นที่จักต้องช่วยกันติดตามตรวจสอบร่างกฎหมายน้ำฉบับนี้ต่อไป โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ส่อเค้าความขัดแย้งในพื้นที่ เนื่องจากไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำอย่างแท้จริง แต่รูปแบบการบริหารจัดการกลายเป็นแบบผูกขาดอำนาจ สั่งการ หรือบริหารจัดการผ่านหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหลัก

  สิ่งที่จะตามมาคือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หรือนโยบายจากบนลงล่างไม่สอดรับกับนโยบายในลุ่มน้ำย่อย หรือคณะกรรมการลุ่มน้ำในพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการต่างๆ หรือแผนเมกะโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่ ที่เกี่ยวกับแผนการจัดการลุ่มน้ำสาขาต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ภายใต้การดำเนินการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จของสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอีกไม่กี่วันข้างหน้า อัน เป็นการบริหารจัดการน้ำภายใต้อำนาจของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่มุ่งหวังผลักดันสร้างตัวเลขจีดีพีที่สูงขึ้น โดยละเลยความสูญเสียของต้นทุนวิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติ อันจะนำมาสู่ความขัดแย้งที่จะปะทะขึ้นในวันข้างหน้า เป็นวิกฤตการณ์น้ำระหว่างรัฐที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนอุตสาหกรรมกับประชาชน!.

 • เปลว สีเงิน

  โหมโรงกันข้ามทวีปเลยทีเดียว European Union in Thailand หรือ อียูประจำประเทศไทย เผยแพร่ข่าวสาร ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า.... คณะรัฐมนตรีต่างประเทศสหภาพยุโรป (อียู) ตกลงที่จะปรับความสัมพันธ์ด้านการเมืองกับประเทศไทย รวมไปถึงด้านสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐาน และแผนการดำเนินงานสู่ประชาธิปไตย มีรายละเอียดทั้งหมด ๑๔ ข้อ ยาวหน่อยแต่ก็ลองอ่านดู เพราะแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กัน
 • บทบรรณาธิการ

  การออกมายืนยันถึง 2 ครั้ง 2 คราของร้อยโทหญิงสุณิสา ทิวากรดำรง หรือนามสกุลเดิม เลิศภควัต อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บก.ปอท.
 • เอ็กซ์-ไซท์

  เจ้าหนี้สายโหดบุกเผาบ้านลูกหนี้แถมไลฟ์สดโชว์ หารู้ไม่กลายเป็นหลักฐานดำเนินคดี
  ตูน บอดี้สแลม กลับมาวิ่งระดมทุนช่วย 11 รพ. อีกครั้งหลังป่วยเป็นไข้ สตาร์ทจากชัยนาทเข้าสู่นครสวรรค์ท่ามกลางการต้อนรับอบอุ่น ขณะที่่คน บันเทิงร่วมแรงร่วมใจหารายได้สมทบ
  ทลายแก๊งยาเสพ ติดข้ามชาติ ทั้งอเมริกันและออส เตรเลีย พบก่อคดีอุ้มฆ่าอดีตสมาชิก เฮลล์แองเจิลเพราะขัดแย้งธุรกิจมืด
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"