โรดโชว์ย้ำโทษเมาเกลื่อนเมือง เรื่องใหญ่เยาวชนต้องรู้เท่าทัน

 • Saturday, September 23, 2017 - 00:00


  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำลังสร้างปัญหาให้คนในหลายประเทศเกือบทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่นับวันจะเพิ่มจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ขึ้นเรื่อยๆ ด้วยปัจจัยทางสังคมเอื้ออำนวย และแผนการตลาดจากเครื่องดื่มน้ำเมาในรูปแบบต่างๆ

  เมื่อเร็วๆ นี้ มีการจัดกิจกรรมตีแผ่ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านภาพยนตร์ "A RoyalHangover" หรือเมาเกลื่อนเมือง และมีการจัดโรดโชว์กันที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กลุ่มเยาวชนตระหนักถึงปัญหาผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีนักเรียนและบุคลาการทางการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

  โดยก่อนชมภาพยนตร์ ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ได้มอบป้ายข้อความ “สถานศึกษาปลอดบุหรี่และสุราตามกฎหมาย” ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามไปเมื่อ 10 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์เป็นผู้รับมอบ

  นายกรวิทย์ เลิศศิริโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กล่าวว่า โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีเด็กทั้งหมด 1,060 คน เด็กส่วนใหญ่มาจากชุมชนประมาณ 70% ที่เหลืออีก 30% เป็นเด็กจากที่อื่น ซึ่งการที่เด็กอยู่ในชุมชนจะพบเห็นพฤติกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องเหล้า บุหรี่ หรือแม้แต่สารเสพติด

  ถือเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะช่วยคัดกรอง กล่อมเกลาให้เด็กเหล่านี้ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาในรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย โดยทางโรงเรียนได้ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมชมภาพยนตร์สารคดี "A Royal Hangover" หรือเมาเกลื่อนเมือง ในโครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผลกระทบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  รวมทั้งยังมีการแสดงละครรณรงค์และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งกระทบต่อสังคม โดยได้รับความสนใจจากเด็กๆ เป็นอย่างมาก และเป็นการสนับสนุนนโยบายที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะทำให้โรงเรียนลดปัญหาจากบุหรี่และสุรา ให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดี ให้นักเรียนรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อของบุหรี่และสุรา

  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เด็กมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้ โดยจะดึงเด็กในกลุ่มที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมและพัฒนา อบรมให้เป็นแกนนำ ให้ความรู้ในรูปแบบพี่สอนน้อง เพื่อให้เด็กๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และต้องติดตาม เฝ้าระวัง เพื่อดูว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรบ้างหลังร่วมกิจกรรม ซึ่งทางโรงเรียนได้มีมาตรการอยู่แล้ว

  น.ส.ปัทมา ตันไพบูลย์ หรือ “ครูยุ้ย” หัวหน้ากลุ่มงานสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าดีมาก เรื่องราวถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้ชัดเจน ทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น ส่วนการนำไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับตัวเด็กเอง เนื่องจากเด็กในโรงเรียนมาจากหลากหลายครอบครัว และในฐานะครูสุขศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับเด็กๆ ได้พยายามคัดกรอง ให้ความช่วยเหลือเวลาเด็กมีปัญหา มีการเยี่ยมบ้านดูความเป็นอยู่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ โดยทางโรงเรียนได้ประสานงานกับเครือข่ายฯ เพื่อให้เข้ามาช่วยออกแบบกิจกรรม โดยสอดแทรกเรื่องของพิษภัยเหล้า บุหรี่ และสารเสพติดในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

  ด้าน “น้องดิว” เด็กชายวทัญญู สอดศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กล่าวว่า สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์ A Royal Hangover หรือเมาเกลื่อนเมือง ที่ทางโรงเรียนร่วมกับทางเครือข่ายฯ จัดขึ้น ทำให้รู้ว่าคนที่ติดเหล้าแล้วเลิกยากมาก ทางที่ดีควรสร้างพื้นฐานในการป้องกันและหลีกเลี่ยงการข้องเกี่ยวดีที่สุด ขณะที่สังคมเองก็ต้องเข้าใจและมองคนที่ติดเหล้าเหมือนคนป่วยที่ต้องได้รับการรักษา หลังจากนี้จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการหลีกเลี่ยง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหล้า บุหรี่ และจะคอยเตือนเพื่อนด้วย

  อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการบริหารกองทุนและกรรมการสำนัก 1 สสส. ได้กล่าวถึงภาพยนตร์ "A RoyalHangover" ว่าปัญหาเรื่องเครื่องแอลกอฮอล์ไม่เพียงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นปัญหาของทั่วโลกด้วย ซึ่งภาพยนตร์ดังกล่าวได้สะท้อนแง่มุมได้ 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรกหนังได้สะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุของประชาชนที่หันไปดื่มแอลกอฮอล์ อันเนื่องมาจากเพราะอดีตหรือประวัติศาสตร์ เช่น การส่งเบียร์ไปยังกองทัพ ไม่เชื่อมั่นว่าน้ำสะอาด ต้องดื่มเบียร์ และความเชื่อ

  ฉะนั้นหากจะมองปัญหาว่าทำไมคนหันไปกินเหล้าต้องมองหลายมิติ และหากจะแก้ปัญหาต้องย้อนกลับไปยังต้นเหตุด้วย ต่อมาถึงเรื่องของผลกระทบจากการดื่มที่สะท้อนให้เห็นว่ามักส่งผลกระทบแก่ผู้อื่น ทั้งหน่วยงานรัฐที่ต้องทุ่มงบประมาณจำนวนมาก ตลอดจนสังคมและครอบครัว และช่วงสุดท้ายหากจะแก้ปัญหาโดยการดึงเยาวชนออกมาจากปัญหาจะทำอย่างไรได้บ้าง ซึ่งสะท้อนไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาอย่างไร รวมถึง สสส.ด้วย

  การสร้างความตระหนักให้เยาวชนรับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นเรื่องดีที่จะช่วยย้ำเตือนและสอนให้รู้เท่าทันอบายมุขเหล่านี้ได้.

  ราคาบุหรี่แพงขึ้น
  ชวนเลิก เพิ่มเงินในกระเป๋า

  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ภาคีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวนผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบในโอกาสที่บุหรี่ยี่ห้อต่างๆ มีราคาแพงขึ้นจากผลของการขึ้นภาษี โดยในการสำรวจที่ผ่านๆ มาพบว่า ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่ แต่ขาดแรงจูงใจที่เพียงพอในการที่จะลงมือเลิกสูบ การขึ้นภาษีครั้งนี้ที่ทำให้บุหรี่กลุ่มราคาถูกสูงขึ้นซองละเกือบ 20 บาท จาก 40 เป็น 60 บาท ทำให้เงินค่าซื้อบุหรี่หนึ่งซองเพียงพอที่จะซื้อข้าวราดแกงได้สองจานในต่างจังหวัด

  จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2557 พบว่า คนที่ยากจนที่สุดที่สูบบุหรี่ จะใช้รายได้ 10-20% ในแต่ละเดือนไปกับการซื้อบุหรี่ การที่ราคาบุหรี่แพงขึ้นครั้งนี้จึงน่าจะเป็นแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้สูบบุหรี่รายได้น้อยที่จะเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ ซึ่งจะทำให้สามารถประหยัดค่าซื้อบุหรี่ได้เดือนละหลายร้อยบาท ที่นำไปใช้จ่ายในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว อาทิ อุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาของลูก เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ข้าวปลาอาหาร หรือสิ่งจำเป็นอื่นของครอบครัว

  นอกจากเรื่องการประหยัดเงินแล้ว การเลิกสูบบุหรี่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นทันทีในระยะสั้น หายใจโล่งขึ้น ออกกำลังกายได้มากขึ้น เนื้อตัวและเสื้อผ้าจะหายจากกลิ่นเหม็นบุหรี่ ร่างกายจะเริ่มซ่อมแซมอวัยวะภายในที่เสียหายไปจากการสูบบุหรี่ ทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่าง ๆ ลดลง เช่น ภายหลังเลิกสูบ 1 ปี โอกาสที่จะเกิดหัวใจวายกะทันหันจะลดลงครึ่งหนึ่ง หากเลิกสูบถึง 5 ปี โอกาสเกิดเส้นเลือดสมองตีบจะลดลง และหากเลิกถึง 15 ปี โอกาสเกิดมะเร็งปอดจะลดลงจนเกือบเท่าคนไม่สูบบุหรี่

  ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยคนที่เลิกสูบบุหรี่ก่อนอายุ 30 ปี จะมีอายุยืนขึ้น 10 ปี คนที่เลิกสูบบุหรี่เมื่ออายุ 40 ปีจะอายุยืนขึ้น 9 ปี คนที่เลิกสูบเมื่ออายุ 50 ปี จะอายุยืนขึ้น 6 ปี และคนที่เลิกสูบเมื่ออายุ 60 ปี จะมีอายุยืนขึ้น 3 ปี ดังนั้นการเลิกสูบบุหรี่จึงมีผลดีต่อทั้งครอบครัวและสุขภาพคนสูบบุหรี่เอง และที่สำคัญในคนสูบบุหรี่ที่ลูกยังเล็ก การเลิกสูบบุหรี่จะลดโอกาสติดบุหรี่ของลูกด้วย.

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  เศรษฐกิจมันเป็นเรื่องใกล้ตัว หลอกกันไม่ได้ ล้วงกระเป๋าไปแล้วไม่เจอเงิน มันก็คือไม่เจอ เวลานี้ใครมาบอกว่าเศรษฐกิจดี คนจนจะหมดไปแล้ว สำหรับประชาชนระดับรากหญ้า เชื่อก็บ้า! ไม่มีปัญญาไปชิมไข่เจียวร้าน เจ๊ไฝ หรอกครับ เศรษฐกิจ ปากท้อง ไม่ใช่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้วย และเมื่อสองอย่างนี้มาผสมกัน มันก็เหมือนระเบิด
 • บทบรรณาธิการ

  ปรากฏการณ์พบอาวุธสงครามล็อตใหญ่ ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปสู่การเดินเข้ามามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของนายวัฒนา ทรัพย์วิเชียร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยนายวัฒนาถูกควบคุมตัวตาม มาตรา 44 เนื่องจากต้องสงสัยมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง โดยเชื่อมโยงกับซีรีส์นัมเบอร์ของอาวุธล็อตใหญ่นี้มีความเชื่อมโยงกับอาวุธสงครามที่ตรวจจับได้เมื่อปี 2557
 • เอ็กซ์-ไซท์

  กรมการขนส่งทาง บกดีเดย์ต้นปี 61 ยกมาตรฐานสอบใบขับ ขี่ทุกด้าน เตรียมออก กฎกระทรวงห้าม 5 โรคสำคัญ อายุ 70 ปีขึ้นไปจับตรวจสาย ตา-สุขภาพทุก 3 ปี
  ว.วชิรเมธีชื่นชมก้าวคนละก้าวทำเพื่อสังคม ประชาชนยังคงร่วมบริจาคสมทบโครงการก้าวคนละก้าวจนยอดผ่าน 723 ล้านบาทแล้วแม้ตูนจะหยุดพักเพราะป่วย ก่อนออกมาวิ่งต่อวันอังคารมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์ ว.วชิรเมธีแสดงความชื่นชมนักร้องหนุ่มสั่นสะเทือนโครงสร้างพื้นฐานในจิตใจคนไทยทั้งประเทศ
  ไฟไหม้ตึกแถวเก่าแก่ย่านแพร่งนราซึ่งก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เสียหาย 13 คูหา ยังไม่ รู้สาเหตุ รอสำนักงานทรัพย์สินฯ ประเมินความสูญเสีย
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"