พิธีไหว้ครูมหรสพยิ่งใหญ่ 3พันคนเทิดพระเกียรติร.9

 • Friday, September 15, 2017 - 00:00


  สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเป็นประธานไหว้ครูการแสดงมหรสพงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ รองนายกฯ ระบุสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิลปิน ผอ.สังคีตเผยสุดยิ่งใหญ่ตามโบราณราชประเพณี ใช้ผู้แสดงกว่า 3,000 คน พิเศษโขนหน้าพระเมรุมาศสวมชุดเครื่องทองครั้งแรก เทิดพระเกียรติ ร.9 ส่วนบัลเลต์ “มโนห์รา” นักเต้น 99 ชีวิตซ้อมหนัก เหลือแค่ฉากสุดท้าย

  เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 14 กันยายน ที่โรงละครแห่งชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ก่อนการแสดงมหรสพ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ, ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.), นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยศิลปิน นักแสดง นักดนตรีจากทุกสาขา และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

  ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และท้ายที่นั่งบูชาครู ทรงพระสุหร่าย ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องดนตรีไทย และทรงวางพวงมาลัยที่หน้าตะโพน ทรงปักธูปหางที่เครื่องสังเวย

  จากนั้น พล.อ.ธนะศักดิ์กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกนายสมบัติ แก้วสุจริต เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครู, นายสมรัตน์ ทองแท้ และนายสมเจตน์ ภู่นา เป็นผู้ช่วย แล้วเสร็จได้มีการรำถวายมือ หรือการรำเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ 2 เพลง คือ เพลงช้า-เพลงเร็ว (ฝ่ายละคร) 5 คู่ และเพลงเสมอข้ามสมุทร (ฝ่ายโขน)

  พล.อ.ธนะศักดิ์กล่าวว่า พิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ถือเป็นพิธีสำคัญยิ่งของศิลปินที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวงแก่บรรดาศิลปินและผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งยังแสดงถึงความกตัญญูของศิษย์ที่มีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สืบทอดกันมาแต่โบราณ และในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ ตนได้กราบบังคมทูลถวายรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ตลอดจนงานประณีตศิลป์และศิลปกรรมด้านต่างๆ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความคืบหน้าเป็นการส่วนพระองค์ในวันที่ 28 ก.ย.นี้

  ด้านนายเอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับทราบการเตรียมการแสดงมหรสพสมโภช ซึ่งยึดตามแบบโบราณราชประเพณี แต่การแสดงในครั้งนี้จะมีความยิ่งใหญ่ หลังพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้นผู้แสดง นักดนตรีจะฝึกซ้อมตามตารางการซ้อม จากนั้นจะเข้าซ้อมในสถานที่จริง สนามหลวง เมื่อเวทีมหรสพทั้ง 3 เวทีแล้วเสร็จ และในวันที่ซ้อมการแสดงมหรสพหน้าพระเมรุมาศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการซ้อมด้วย และในการแสดงมหรสพสมโภชครั้งนี้ มีผู้แสดง ผู้บรรเลง และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 3,000 คน ประกอบด้วย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ สถาบันมูลนิธิกัลยาณิวัฒนา วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ วงสหายพัฒนา โรงเรียนราชินี กรมดุริยางค์ทหารบก กองดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารอากาศ กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ C.U. Band แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ขณะที่นายชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ สำนักการสังคีต ประธานจัดการแสดงมหรสพสมโภชในพระราชพิธี กล่าวว่า ภาพรวมการแสดงมหรสพออกพระเมรุคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะการแสดงโขนหน้าพระเมรุมาศ และเวทีโขนฝั่งทิศเหนือ ที่จะใช้เครื่องแต่งกายโขนหน้าพระเมรุมาศพิเศษกว่าทุกครั้ง เพราะจะนำเครื่องแต่งกายโขนใหม่ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสดุดี 80 พรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ออกแบบโดยนายจักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เป็นเครื่องทอง มีลวดลายแตกต่างจากชุดโขนเดิมที่จัดสร้างโดยสำนักช่างสิบหมู่ที่เป็นเครื่องเงิน จำนวนกว่า 100 ชุด มาใช้แสดงเป็นครั้งแรกสำหรับการแสดงโขนหน้าพระเมรุมาศ ชุดพระรามข้ามสมุทร -ยกรบ-รำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และชุดแสงอาทิตย์ ศรพรหมาสตร์ อย่างไรก็ตาม เวทีโขนครั้งนี้จะใช้ผู้แสดงจำนวนมาก ต้องวางแผนฝึกซ้อมแต่ละตอน และได้มีการต่อบทกับครูผู้เชี่ยวชาญแล้ว ส่วนการบรรเลงดนตรีสากล บัลเลต์ มโนราห์ ฝึกซ้อมย่อยอย่างต่อเนื่อง กำหนดซ้อมรวมวันที่ 20 ต.ค. ที่โรงละครแห่งชาติ ภาพรวมมหรสพสมโภชทั้ง 3 เวทีคืบหน้ามากกว่า 50%

  ด้านนายสุธีศักดิ์ ภักดีเทวา ผู้กำกับการแสดงบัลเลต์เรื่องมโนห์รา หรือ KINARI SUITE ในเวทีที่ 3 การบรรเลงดนตรีสากล กล่าวว่า การแสดงบัลเลต์ได้อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ของในหลวง ร.9 และเคยจัดการแสดงเมื่อปี 2505 ครั้งนั้นทรงกำกับการแสดงและถ่ายทำด้วยพระองค์เอง โดยใช้การแสดงโนราทางใต้ของไทยเป็นต้นแบบ ถือเป็นศิลปะการแสดงที่ผสมผสานตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว เริ่มจากบทพรานบุญจับมโนราห์มาถวายพระสุธน รวมถึงฉากเต้นรำที่ใช้เพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ พระอาทิตย์อับแสง กินรีสวีท ขณะนี้ฝึกซ้อมไปแล้วร้อยละ 90 ยังเหลือฉากสุดท้ายที่มีความสำคัญ เป็นตอนที่พระสุธนเริ่มรักมโนราห์และมีสิงสาราสัตว์ร่วมแสดงความยินดี โดยดัดแปลงมาจากละครวรรณคดีไทย แต่ปรับให้เรื่องถ่ายทอดถึงความรัก ไม่มีการบูชายันต์ และจบแบบมีความสุข ใช้เวลาแสดง 20 นาที

  "บัลเลต์เรื่องนี้ได้คัดเลือกนักแสดงที่มีความโดดเด่นจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ จำนวน 99 คน และพัฒนารูปแบบการแสดงให้มีความพิเศษ เน้นตัวละครซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ และจัดทำชุดแต่งกายใหม่ ใช้เทคนิคให้ดูสวยงาม เช่น นกยูงจะสามารถรำแพนหางได้ งูเลื้อยอย่างเป็นธรรมชาติ กินรีเป็นสีทอง ใช้ขนนกจริงๆ ย้อม 7 สีตามแบบจิตรกรรมบนพระระเบียงคดวัดพระแก้ว ประดิษฐ์ผ้าเป็นสายน้ำสูงกว่า 1 เมตร รวมถึงนำหนังใหญ่และโขนร่วมแสดง ตลอดจนประดิษฐ์ท่าเต้นใหม่ทั้งหมด แต่ยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้" นายสุธีศักดิ์กล่าว.

 • เปลว สีเงิน

  การเข้าถวายบังคมพระบรมศพ......... "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ในพระบรมมหาราชวัง ยังมีเวลาอีก ๓ วัน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันสุดท้าย! จากนั้น กทม.จะเคลียร์พื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบให้แล้วเสร็จในสัปดาห์แรกของเดือนตุลา ขอบอกว่า............
 • บทบรรณาธิการ

  มีข้อน่าห่วงใยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งภัยร้ายทางตรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ที่ปะทุขึ้น และภัยแทรกซ้อนที่กำลังส่อเค้าแววความรุนแรงในอนาคต ของเหตุความขัดแย้งที่ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้คัดค้านโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ที่จะนำมาสู่ปัญหาซ้อนทับที่เพิ่มอันตรายมากยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญ กับกระบวนการสันติภาพในพื้นที่
 • เอ็กซ์-ไซท์

  DSIช่วยเหยื่อพบพยานหลักฐานมีพิรุธศาลยกฟ้องพ่อค้าไก่ทอดถูกตำรวจตั้งข้อหาวิ่งราวเพชร15.8 ล้านบาท ระบุพยานหลักฐานโจทก์ยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยทำผิดจริง
  ศาลทหารพิพากษาจำคุก 5 ปี พ.อ.ขับรถชนหมอทหารเหตุจากจอดรถขวางทาง ปรานีลดเหลือ 3 ปี 9 เดือน
  หนุ่มบุรีรัมย์ตกสวรรค์ ถูกรางวัลที่ 1 ฟัน 12 ล้าน แต่สลากโดนขโมย เข้าแจ้งตำรวจตามจับวัยรุ่นต้องสงสัย กว่าเดือนคดีไม่คืบ เข้าร้องผู้ใหญ่ ด้าน ผกก.ยันคดีคืบหน้า รู้แล้วใครไปขึ้นเงิน รอเรียกตัวมาสอบ ขอเวลาภายในอาทิตย์ได้ข้อยุติ
 • x-cite inside

  สร้างกระแสให้ชวนคิดสำหรับภาพของแม่โพสต์รูปกระเป๋านักเรียนหนัก 6 กิโลกรัมบนเครื่องชั่งของลูกสาวเรียน ป.1 พร้อมตั้งคำถามกับตัวเองในทำนองว่า ..เด็กเล็กขนาดนี้จำเป็นต้องสะพายกระเป๋านักเรียนจนหลังแอ่นหรือเปล่า??? หรือเป็นเพราะระบบการศึกษาที่ต้องการให้เด็กเล็กๆ มีความรู้มากขึ้นตั้งแต่อายุน้อยกันแน่!!!
  เป็นเรื่องเป็นราวกัน ให้ได้ยิน ให้ได้เห็นกัน จนต้องตั้งคำถามว่าสังคมไทยมาไกลกันขนาดนี้ได้อย่างไร?? เพราะแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กตัวน้อยก็ไม่พ้นชะตากรรมถูกละเมิดคุกคามทางเพศ หรือแม้แต่อยู่ในที่ทำงาน สถานที่ราชการแท้ๆ ก็ยังถูกเจ้านายหยอกล้อเอาเปรียบ ล่าสุดอยู่ในคอนโดมิเนียมก็เกือบถูกคนใจโฉดบุกรุกเข้าไปข่มขืน
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำลังสร้างปัญหาให้คนในหลายประเทศเกือบทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่นับวันจะเพิ่มจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ขึ้นเรื่อยๆ ด้วยปัจจัยทางสังคมเอื้ออำนวย และแผนการตลาดจากเครื่องดื่มน้ำเมาในรูปแบบต่างๆ