พิธีไหว้ครูมหรสพยิ่งใหญ่ 3พันคนเทิดพระเกียรติร.9

 • Friday, September 15, 2017 - 00:00


  สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเป็นประธานไหว้ครูการแสดงมหรสพงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ รองนายกฯ ระบุสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิลปิน ผอ.สังคีตเผยสุดยิ่งใหญ่ตามโบราณราชประเพณี ใช้ผู้แสดงกว่า 3,000 คน พิเศษโขนหน้าพระเมรุมาศสวมชุดเครื่องทองครั้งแรก เทิดพระเกียรติ ร.9 ส่วนบัลเลต์ “มโนห์รา” นักเต้น 99 ชีวิตซ้อมหนัก เหลือแค่ฉากสุดท้าย

  เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 14 กันยายน ที่โรงละครแห่งชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ก่อนการแสดงมหรสพ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ, ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.), นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยศิลปิน นักแสดง นักดนตรีจากทุกสาขา และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

  ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และท้ายที่นั่งบูชาครู ทรงพระสุหร่าย ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องดนตรีไทย และทรงวางพวงมาลัยที่หน้าตะโพน ทรงปักธูปหางที่เครื่องสังเวย

  จากนั้น พล.อ.ธนะศักดิ์กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกนายสมบัติ แก้วสุจริต เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครู, นายสมรัตน์ ทองแท้ และนายสมเจตน์ ภู่นา เป็นผู้ช่วย แล้วเสร็จได้มีการรำถวายมือ หรือการรำเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ 2 เพลง คือ เพลงช้า-เพลงเร็ว (ฝ่ายละคร) 5 คู่ และเพลงเสมอข้ามสมุทร (ฝ่ายโขน)

  พล.อ.ธนะศักดิ์กล่าวว่า พิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ถือเป็นพิธีสำคัญยิ่งของศิลปินที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวงแก่บรรดาศิลปินและผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งยังแสดงถึงความกตัญญูของศิษย์ที่มีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สืบทอดกันมาแต่โบราณ และในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ ตนได้กราบบังคมทูลถวายรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ตลอดจนงานประณีตศิลป์และศิลปกรรมด้านต่างๆ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความคืบหน้าเป็นการส่วนพระองค์ในวันที่ 28 ก.ย.นี้

  ด้านนายเอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับทราบการเตรียมการแสดงมหรสพสมโภช ซึ่งยึดตามแบบโบราณราชประเพณี แต่การแสดงในครั้งนี้จะมีความยิ่งใหญ่ หลังพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้นผู้แสดง นักดนตรีจะฝึกซ้อมตามตารางการซ้อม จากนั้นจะเข้าซ้อมในสถานที่จริง สนามหลวง เมื่อเวทีมหรสพทั้ง 3 เวทีแล้วเสร็จ และในวันที่ซ้อมการแสดงมหรสพหน้าพระเมรุมาศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการซ้อมด้วย และในการแสดงมหรสพสมโภชครั้งนี้ มีผู้แสดง ผู้บรรเลง และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 3,000 คน ประกอบด้วย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ สถาบันมูลนิธิกัลยาณิวัฒนา วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ วงสหายพัฒนา โรงเรียนราชินี กรมดุริยางค์ทหารบก กองดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารอากาศ กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ C.U. Band แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ขณะที่นายชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ สำนักการสังคีต ประธานจัดการแสดงมหรสพสมโภชในพระราชพิธี กล่าวว่า ภาพรวมการแสดงมหรสพออกพระเมรุคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะการแสดงโขนหน้าพระเมรุมาศ และเวทีโขนฝั่งทิศเหนือ ที่จะใช้เครื่องแต่งกายโขนหน้าพระเมรุมาศพิเศษกว่าทุกครั้ง เพราะจะนำเครื่องแต่งกายโขนใหม่ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสดุดี 80 พรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ออกแบบโดยนายจักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เป็นเครื่องทอง มีลวดลายแตกต่างจากชุดโขนเดิมที่จัดสร้างโดยสำนักช่างสิบหมู่ที่เป็นเครื่องเงิน จำนวนกว่า 100 ชุด มาใช้แสดงเป็นครั้งแรกสำหรับการแสดงโขนหน้าพระเมรุมาศ ชุดพระรามข้ามสมุทร -ยกรบ-รำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และชุดแสงอาทิตย์ ศรพรหมาสตร์ อย่างไรก็ตาม เวทีโขนครั้งนี้จะใช้ผู้แสดงจำนวนมาก ต้องวางแผนฝึกซ้อมแต่ละตอน และได้มีการต่อบทกับครูผู้เชี่ยวชาญแล้ว ส่วนการบรรเลงดนตรีสากล บัลเลต์ มโนราห์ ฝึกซ้อมย่อยอย่างต่อเนื่อง กำหนดซ้อมรวมวันที่ 20 ต.ค. ที่โรงละครแห่งชาติ ภาพรวมมหรสพสมโภชทั้ง 3 เวทีคืบหน้ามากกว่า 50%

  ด้านนายสุธีศักดิ์ ภักดีเทวา ผู้กำกับการแสดงบัลเลต์เรื่องมโนห์รา หรือ KINARI SUITE ในเวทีที่ 3 การบรรเลงดนตรีสากล กล่าวว่า การแสดงบัลเลต์ได้อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ของในหลวง ร.9 และเคยจัดการแสดงเมื่อปี 2505 ครั้งนั้นทรงกำกับการแสดงและถ่ายทำด้วยพระองค์เอง โดยใช้การแสดงโนราทางใต้ของไทยเป็นต้นแบบ ถือเป็นศิลปะการแสดงที่ผสมผสานตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว เริ่มจากบทพรานบุญจับมโนราห์มาถวายพระสุธน รวมถึงฉากเต้นรำที่ใช้เพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ พระอาทิตย์อับแสง กินรีสวีท ขณะนี้ฝึกซ้อมไปแล้วร้อยละ 90 ยังเหลือฉากสุดท้ายที่มีความสำคัญ เป็นตอนที่พระสุธนเริ่มรักมโนราห์และมีสิงสาราสัตว์ร่วมแสดงความยินดี โดยดัดแปลงมาจากละครวรรณคดีไทย แต่ปรับให้เรื่องถ่ายทอดถึงความรัก ไม่มีการบูชายันต์ และจบแบบมีความสุข ใช้เวลาแสดง 20 นาที

  "บัลเลต์เรื่องนี้ได้คัดเลือกนักแสดงที่มีความโดดเด่นจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ จำนวน 99 คน และพัฒนารูปแบบการแสดงให้มีความพิเศษ เน้นตัวละครซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ และจัดทำชุดแต่งกายใหม่ ใช้เทคนิคให้ดูสวยงาม เช่น นกยูงจะสามารถรำแพนหางได้ งูเลื้อยอย่างเป็นธรรมชาติ กินรีเป็นสีทอง ใช้ขนนกจริงๆ ย้อม 7 สีตามแบบจิตรกรรมบนพระระเบียงคดวัดพระแก้ว ประดิษฐ์ผ้าเป็นสายน้ำสูงกว่า 1 เมตร รวมถึงนำหนังใหญ่และโขนร่วมแสดง ตลอดจนประดิษฐ์ท่าเต้นใหม่ทั้งหมด แต่ยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้" นายสุธีศักดิ์กล่าว.

 • เปลว สีเงิน

  "คดีครูจอมทรัพย์"..........! หลังคำพิพากษาศาลฎีกา "ยกคำร้อง" เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๐ ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ตามมา คือ "ดรามาหน้าจอ" หายเงียบ ไม่เพียงหน้าจอ ตามเพจ ตามออนไลน์ ก็หายไปจาก fb ด้วยเหมือนกัน สะท้อนความน่าห่วงที่หลบซ่อนอยู่อย่างหนึ่ง คือ โลกมาถึงวันนี้แล้ว
 • บทบรรณาธิการ

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2560 โดย ป.ป.ช.ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสออกเป็น 5 ดัชนี
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ขณะไปตรวจรถชนกันคนขับวัย71อ้างตาไม่ดีดาบตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบคดีรถชนกันในตัวเมืองชัยภูมิ เฒ่าวัย 71 ซิ่งกระบะฝ่าสัญญาณไฟพุ่งชนเต็มแรงแล้วลากร่างไปไกลสุดที่จะยื้อชีวิต
  ตูนซึ้งใจกราบคุณตาขาขาดวัย 90 ปีที่เจียดเบี้ยยังชีพคนพิการสมทบก้าวคนละก้าว ด้านเชษฐ์สไมล์บัฟฟาโลออกวิ่งในเมืองชลหาทุนให้อีกกว่า 5 แสนบาท
  เครื่องเล่นโมบายปลาหมึกยักษ์ในงานนมัส การพระสมุทรเจดีย์โค่นลงมาทั้งยวง ทำเอาผู้ใหญ่ เด็กที่ขึ้นไปนั่งบาดเจ็บไปตามๆ รมต.ออมสินรีบไปตรวจสอบ พบไม่ได้ขออนุญาต
 • x-cite inside

  ได้รับทั้งเสียงปรบมือและยอดบริจาคท่วมท้นสำหรับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จากเบตงสู่แม่สาย ของ พี่ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย ศิลปินวงบอดี้สแลม กับภารกิจเพื่อสังคมที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมาย ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไอดอลของวัยรุ่นที่สลัดไมค์ร้องเพลงมาเป็นทำงานจิตอาสา
  ณ ตอนนี้เข้าไปท่องโลกออนไลน์ จะมีรายการแชร์และส่งต่อ ขอความช่วยเหลือพี่น้องผองไทย!! ช่วยกันโหวตให้ "มารีญา พูลเลิศลาภ" ตัวแทนสาวไทยในการประกวดนางงามจักรวาลปี 2017
  ในยุคนี้ความเชื่อว่าเด็กจะเก่งต้องมุ่งเน้นแต่เรียนอย่างเดียวอาจตกยุคไปแล้ว เพราะงานวิจัยต่างๆ จากทั่วโลกพบว่า หากพวกเขาได้ทำกิจกรรมทางกายด้วยการออกมาเล่น (Active Play) หรือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที จะทำให้พัฒนาการด้านสมองดีกว่าเด็กที่จดจ่อมุ่งแต่นั่งเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว