ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงวัย

 • Friday, September 15, 2017 - 00:00


  ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการกล่าวถึง "สังคมผู้สูงวัย" หรือ "การเตรียมความพร้อมของวัยเกษียณ" กันค่อนข้างมากขึ้น ซึ่งกลุ่มสังคมผู้สูงวัยตามนิยามของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ถือว่าเป็นผู้บริโภคที่มีศักยภาพด้านการจับจ่ายสูงสุด และเป็นกลุ่มที่มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2578 กลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีสัดส่วนถึง 30% ของประชากรประเทศไทย

  จากทิศทางดังกล่าว ทำให้ภาคธุรกิจต่างหันมาพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มสูงวัย เพื่อช่วงชิงตลาดและกำลังซื้อที่ขยายตัวสูงในอนาคต

  โดยปัจจุบันพบว่าแนวโน้มการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จับกลุ่มผู้สูงวัย เป็นเทรนด์ใหม่เริ่มเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนจากผู้ประกอบการต่างหันมาพัฒนาโครงการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้น สอดคล้องกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คาดการณ์ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุภายในเวลา 10 ปีข้างหน้า หรือปี 2568 มีประชาชนผู้สูงอายุเพิ่มเป็น 20% จากประชากรรวม 72 ล้านคน

  และจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จะก่อให้เกิดปรากฏการณ์สำคัญที่มีผลต่อสังคมไทยอย่างมาก คือ การที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจะมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากจำนวนเด็กที่ลดลง ครอบครัวในปัจจุบันไม่ต้องการมีลูกมากๆ เช่นในอดีต หรือในบางครอบครัวก็ไม่ต้องการมีลูก และใช้ชีวิตครองคู่และดูแลซึ่งกันและกันยามแก่เฒ่า

  ในขณะที่ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่มีผลกระทบตามมาคือ การต้องจัดเตรียมสถานที่ดูแลคนกลุ่มนี้ ที่อยู่อาศัยที่สามารถรองรับและเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้เกิดโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบและหลายระดับราคา มีทั้งเป็นของทางภาครัฐและภาคเอกชน ที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่มผู้สูงอายุ

  อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ ของหน่วยงานภาครัฐเกิดขึ้นหลายแห่ง ได้แก่ 1.โครงการสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย เป็นอาคารชุด สูง 6 ชั้น 8 อาคาร รวม 300 ยูนิต เพื่อให้เป็นโครงการต้นแบบ ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะปานกลาง และยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 2.โครงการอาคารชุดผู้สูงอายุของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) บนที่ดินบริเวณศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ บริเวณบางปิ้ง พื้นที่รวม 18 ไร่

  นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่พัฒนาที่อยู่อาศัยในเชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับประชากรสูงวัย โดยการเคหะแห่งชาติ ที่อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่ 16 ไร่ รูปแบบการพัฒนาประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอย 32-50 ตารางเมตร 116 ยูนิต อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น ประเภทเช่า-ซื้อ 4 อาคาร พื้นที่ใช้สอย 32-50 ตารางเมตร 232 ยูนิต และทาวน์โฮม 3 ชั้น เป็นต้น

  ในส่วนของโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุของผู้ประกอบการภาคเอกชน ปัจจุบันโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่พัฒนาแล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการมายโอโซน ของกลุ่มณุศาศิริ ที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา, โครงการแตงริเวอร์ไซด์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, โครงการรีไทร์เมนต์โฮม เนอร์สซิ่งโฮม ที่หัวหิน สมุย ภูเก็ต ราชบุรีและรังสิต คลอง 5 กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี กรุ๊ป เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มอุปทานตลาดที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในอนาคต จะมีการแข่งขันกันมากขึ้น

  และล่าสุดกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงวัย ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการ โดยบริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด ได้ร่วมมือกับพันธมิตร 4 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ จัดตั้งบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ได้แก่ บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด 28.5% บมจ.ชีวาทัย 25% บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ 25% บมจ.ช.การช่าง 20% และอีก 10% ถือในนามบุคคล ร่วมกันพัฒนาโครงการ "กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง" ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยในระดับลักชัวรี ตั้งอยู่บริเวณหาดกมลา จ.ภูเก็ต

  เชื่อว่าในอนาคตนอกจากการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสูงวัยจะมีเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่า ผู้คนจะเริ่มหันมาสนใจสุขภาพตัวเอง กินอยู่อย่างถูกสุขลักษณะ ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย ส่งผลให้อายุยืนยาวยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงไม่แปลกเลยที่จะเป็นโอกาสให้กับนักลงทุนหรือผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์พัฒนาโครงการโดยเห็นโอกาสจากกลุ่ม "ผู้สูงวัย" ในอนาคตเหล่านี้.

  : ศรยุทธ เทียนสี

 • เปลว สีเงิน

  "คดีครูจอมทรัพย์"..........! หลังคำพิพากษาศาลฎีกา "ยกคำร้อง" เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๐ ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ตามมา คือ "ดรามาหน้าจอ" หายเงียบ ไม่เพียงหน้าจอ ตามเพจ ตามออนไลน์ ก็หายไปจาก fb ด้วยเหมือนกัน สะท้อนความน่าห่วงที่หลบซ่อนอยู่อย่างหนึ่ง คือ โลกมาถึงวันนี้แล้ว
 • บทบรรณาธิการ

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2560 โดย ป.ป.ช.ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสออกเป็น 5 ดัชนี
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ขณะไปตรวจรถชนกันคนขับวัย71อ้างตาไม่ดีดาบตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบคดีรถชนกันในตัวเมืองชัยภูมิ เฒ่าวัย 71 ซิ่งกระบะฝ่าสัญญาณไฟพุ่งชนเต็มแรงแล้วลากร่างไปไกลสุดที่จะยื้อชีวิต
  ตูนซึ้งใจกราบคุณตาขาขาดวัย 90 ปีที่เจียดเบี้ยยังชีพคนพิการสมทบก้าวคนละก้าว ด้านเชษฐ์สไมล์บัฟฟาโลออกวิ่งในเมืองชลหาทุนให้อีกกว่า 5 แสนบาท
  เครื่องเล่นโมบายปลาหมึกยักษ์ในงานนมัส การพระสมุทรเจดีย์โค่นลงมาทั้งยวง ทำเอาผู้ใหญ่ เด็กที่ขึ้นไปนั่งบาดเจ็บไปตามๆ รมต.ออมสินรีบไปตรวจสอบ พบไม่ได้ขออนุญาต
 • x-cite inside

  ได้รับทั้งเสียงปรบมือและยอดบริจาคท่วมท้นสำหรับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จากเบตงสู่แม่สาย ของ พี่ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย ศิลปินวงบอดี้สแลม กับภารกิจเพื่อสังคมที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมาย ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไอดอลของวัยรุ่นที่สลัดไมค์ร้องเพลงมาเป็นทำงานจิตอาสา
  ณ ตอนนี้เข้าไปท่องโลกออนไลน์ จะมีรายการแชร์และส่งต่อ ขอความช่วยเหลือพี่น้องผองไทย!! ช่วยกันโหวตให้ "มารีญา พูลเลิศลาภ" ตัวแทนสาวไทยในการประกวดนางงามจักรวาลปี 2017
  ในยุคนี้ความเชื่อว่าเด็กจะเก่งต้องมุ่งเน้นแต่เรียนอย่างเดียวอาจตกยุคไปแล้ว เพราะงานวิจัยต่างๆ จากทั่วโลกพบว่า หากพวกเขาได้ทำกิจกรรมทางกายด้วยการออกมาเล่น (Active Play) หรือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที จะทำให้พัฒนาการด้านสมองดีกว่าเด็กที่จดจ่อมุ่งแต่นั่งเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว