ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงวัย

 • Friday, September 15, 2017 - 00:00


  ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการกล่าวถึง "สังคมผู้สูงวัย" หรือ "การเตรียมความพร้อมของวัยเกษียณ" กันค่อนข้างมากขึ้น ซึ่งกลุ่มสังคมผู้สูงวัยตามนิยามของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ถือว่าเป็นผู้บริโภคที่มีศักยภาพด้านการจับจ่ายสูงสุด และเป็นกลุ่มที่มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2578 กลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีสัดส่วนถึง 30% ของประชากรประเทศไทย

  จากทิศทางดังกล่าว ทำให้ภาคธุรกิจต่างหันมาพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มสูงวัย เพื่อช่วงชิงตลาดและกำลังซื้อที่ขยายตัวสูงในอนาคต

  โดยปัจจุบันพบว่าแนวโน้มการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จับกลุ่มผู้สูงวัย เป็นเทรนด์ใหม่เริ่มเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนจากผู้ประกอบการต่างหันมาพัฒนาโครงการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้น สอดคล้องกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คาดการณ์ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุภายในเวลา 10 ปีข้างหน้า หรือปี 2568 มีประชาชนผู้สูงอายุเพิ่มเป็น 20% จากประชากรรวม 72 ล้านคน

  และจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จะก่อให้เกิดปรากฏการณ์สำคัญที่มีผลต่อสังคมไทยอย่างมาก คือ การที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจะมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากจำนวนเด็กที่ลดลง ครอบครัวในปัจจุบันไม่ต้องการมีลูกมากๆ เช่นในอดีต หรือในบางครอบครัวก็ไม่ต้องการมีลูก และใช้ชีวิตครองคู่และดูแลซึ่งกันและกันยามแก่เฒ่า

  ในขณะที่ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่มีผลกระทบตามมาคือ การต้องจัดเตรียมสถานที่ดูแลคนกลุ่มนี้ ที่อยู่อาศัยที่สามารถรองรับและเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้เกิดโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบและหลายระดับราคา มีทั้งเป็นของทางภาครัฐและภาคเอกชน ที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่มผู้สูงอายุ

  อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ ของหน่วยงานภาครัฐเกิดขึ้นหลายแห่ง ได้แก่ 1.โครงการสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย เป็นอาคารชุด สูง 6 ชั้น 8 อาคาร รวม 300 ยูนิต เพื่อให้เป็นโครงการต้นแบบ ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะปานกลาง และยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 2.โครงการอาคารชุดผู้สูงอายุของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) บนที่ดินบริเวณศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ บริเวณบางปิ้ง พื้นที่รวม 18 ไร่

  นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่พัฒนาที่อยู่อาศัยในเชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับประชากรสูงวัย โดยการเคหะแห่งชาติ ที่อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่ 16 ไร่ รูปแบบการพัฒนาประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอย 32-50 ตารางเมตร 116 ยูนิต อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น ประเภทเช่า-ซื้อ 4 อาคาร พื้นที่ใช้สอย 32-50 ตารางเมตร 232 ยูนิต และทาวน์โฮม 3 ชั้น เป็นต้น

  ในส่วนของโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุของผู้ประกอบการภาคเอกชน ปัจจุบันโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่พัฒนาแล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการมายโอโซน ของกลุ่มณุศาศิริ ที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา, โครงการแตงริเวอร์ไซด์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, โครงการรีไทร์เมนต์โฮม เนอร์สซิ่งโฮม ที่หัวหิน สมุย ภูเก็ต ราชบุรีและรังสิต คลอง 5 กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี กรุ๊ป เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มอุปทานตลาดที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในอนาคต จะมีการแข่งขันกันมากขึ้น

  และล่าสุดกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงวัย ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการ โดยบริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด ได้ร่วมมือกับพันธมิตร 4 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ จัดตั้งบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ได้แก่ บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด 28.5% บมจ.ชีวาทัย 25% บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ 25% บมจ.ช.การช่าง 20% และอีก 10% ถือในนามบุคคล ร่วมกันพัฒนาโครงการ "กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง" ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยในระดับลักชัวรี ตั้งอยู่บริเวณหาดกมลา จ.ภูเก็ต

  เชื่อว่าในอนาคตนอกจากการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสูงวัยจะมีเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่า ผู้คนจะเริ่มหันมาสนใจสุขภาพตัวเอง กินอยู่อย่างถูกสุขลักษณะ ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย ส่งผลให้อายุยืนยาวยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงไม่แปลกเลยที่จะเป็นโอกาสให้กับนักลงทุนหรือผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์พัฒนาโครงการโดยเห็นโอกาสจากกลุ่ม "ผู้สูงวัย" ในอนาคตเหล่านี้.

  : ศรยุทธ เทียนสี

 • เปลว สีเงิน

  การเข้าถวายบังคมพระบรมศพ......... "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ในพระบรมมหาราชวัง ยังมีเวลาอีก ๓ วัน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันสุดท้าย! จากนั้น กทม.จะเคลียร์พื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบให้แล้วเสร็จในสัปดาห์แรกของเดือนตุลา ขอบอกว่า............
 • บทบรรณาธิการ

  มีข้อน่าห่วงใยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งภัยร้ายทางตรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ที่ปะทุขึ้น และภัยแทรกซ้อนที่กำลังส่อเค้าแววความรุนแรงในอนาคต ของเหตุความขัดแย้งที่ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้คัดค้านโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ที่จะนำมาสู่ปัญหาซ้อนทับที่เพิ่มอันตรายมากยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญ กับกระบวนการสันติภาพในพื้นที่
 • เอ็กซ์-ไซท์

  DSIช่วยเหยื่อพบพยานหลักฐานมีพิรุธศาลยกฟ้องพ่อค้าไก่ทอดถูกตำรวจตั้งข้อหาวิ่งราวเพชร15.8 ล้านบาท ระบุพยานหลักฐานโจทก์ยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยทำผิดจริง
  ศาลทหารพิพากษาจำคุก 5 ปี พ.อ.ขับรถชนหมอทหารเหตุจากจอดรถขวางทาง ปรานีลดเหลือ 3 ปี 9 เดือน
  หนุ่มบุรีรัมย์ตกสวรรค์ ถูกรางวัลที่ 1 ฟัน 12 ล้าน แต่สลากโดนขโมย เข้าแจ้งตำรวจตามจับวัยรุ่นต้องสงสัย กว่าเดือนคดีไม่คืบ เข้าร้องผู้ใหญ่ ด้าน ผกก.ยันคดีคืบหน้า รู้แล้วใครไปขึ้นเงิน รอเรียกตัวมาสอบ ขอเวลาภายในอาทิตย์ได้ข้อยุติ
 • x-cite inside

  สร้างกระแสให้ชวนคิดสำหรับภาพของแม่โพสต์รูปกระเป๋านักเรียนหนัก 6 กิโลกรัมบนเครื่องชั่งของลูกสาวเรียน ป.1 พร้อมตั้งคำถามกับตัวเองในทำนองว่า ..เด็กเล็กขนาดนี้จำเป็นต้องสะพายกระเป๋านักเรียนจนหลังแอ่นหรือเปล่า??? หรือเป็นเพราะระบบการศึกษาที่ต้องการให้เด็กเล็กๆ มีความรู้มากขึ้นตั้งแต่อายุน้อยกันแน่!!!
  เป็นเรื่องเป็นราวกัน ให้ได้ยิน ให้ได้เห็นกัน จนต้องตั้งคำถามว่าสังคมไทยมาไกลกันขนาดนี้ได้อย่างไร?? เพราะแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กตัวน้อยก็ไม่พ้นชะตากรรมถูกละเมิดคุกคามทางเพศ หรือแม้แต่อยู่ในที่ทำงาน สถานที่ราชการแท้ๆ ก็ยังถูกเจ้านายหยอกล้อเอาเปรียบ ล่าสุดอยู่ในคอนโดมิเนียมก็เกือบถูกคนใจโฉดบุกรุกเข้าไปข่มขืน
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำลังสร้างปัญหาให้คนในหลายประเทศเกือบทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่นับวันจะเพิ่มจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ขึ้นเรื่อยๆ ด้วยปัจจัยทางสังคมเอื้ออำนวย และแผนการตลาดจากเครื่องดื่มน้ำเมาในรูปแบบต่างๆ