ถกกองทุนศึกษาลดเหลื่อมล้ำ19ก.ย.

 • Wednesday, September 13, 2017 - 00:00

  "ประสาร"เผยอาจมีอายุแค่10ปีแต่ถ้ายังสร้างความเสมอภาคไม่ได้คงต้องอยู่ต่อ

  คณะกรรมการอิสระฯ เตรียมถกร่าง พ.ร.บ.กองทุนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาฯ 19 ก.ย.นี้ "ประสาร" เผยต้องยกร่าง กม.ควบคู่ไปกับรับฟังความเห็น เหตุต้องให้มีผลบังคับใช้ เม.ย.61 สาระสำคัญดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด ใช้งบรัฐเป็นหลัก พร้อมกับระดมทุนจากเอกชนหลายแบบ โดยให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีจูงใจ วางกรอบมีการประเมินและตรวจสอบเป็นระยะๆ ย้ำตัวกองทุนอาจมีอายุ 10 ปี แต่ถ้ายังไม่บรรลุเป้าอาจอยู่ต่อได้

  นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้คณะอนุฯ ทุกคณะวางกรอบเรื่องการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปทั้ง 13 ด้าน จึงต้องนำการปฏิรูปการศึกษาไปรวมกับการปฏิรูปด้านอื่นๆ ภายในเดือนธันวาคมนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษามีลักษณะพิเศษ เพราะเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญปี 2560 และความต้องการของสังคม ดังนั้นจึงต้องเดินหน้าพันธกิจที่เป็นความคาดหวังของสังคมให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือ กองทุนที่จะสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ โดยในการประชุมสัปดาห์หน้าวันที่ 19 กันยายน จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จากนั้นจะปรับร่าง พ.ร.บ.ก่อนเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

  ด้านนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานอนุกรรมการด้านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดว่าจะต้องเสนอร่างกฎหมายและให้มีผลบังคับใช้ต้นเดือนเมษายน 2561 ทำให้การดำเนินการยกร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะต้องดำเนินการควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็น โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะกำหนดถึงแหล่งที่มาของเงินทุน ซึ่งแหล่งใหญ่คงหนีไม่พ้นเงินจากงบประมาณแผ่นดิน แต่จะมีการเปิดช่องให้สามารถที่จะหาเงินทุนจากรูปแบบอื่นได้ เช่น เงินบริจาคที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี เงินรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล และการผสมผสานกับการช่วยเหลือของภาคเอกชนที่ดำเนินการอยู่แล้ว หรือการชี้เป้าให้กับหน่วยราชการอื่นที่ดำเนินการอยู่ ขณะที่กลุ่มเป้าหมายจะให้ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิด เพราะเห็นว่าหากเริ่มอนุบาลจะช้าเกินไป แต่เนื่องจากปฐมวัยมีศูนย์เด็กเล็กของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดูแลอยู่แล้ว จึงอาจต้องมาพิจารณาว่ากองทุนจะอยู่กลุ่มเป้าหมายใด อย่างไรก็ตาม เรื่องสำคัญที่ควรดำเนินการคือการสร้างฐานข้อมูลที่ดี โดยอาจจะต้องมีการวิจัยเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือมีพลังและตรงตามความต้องการของคน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ยังคงเปิดรับฟังความคิดเห็น จึงขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

  "สำหรับกระบวนการจะกำหนดให้ยืดหยุ่น ไม่ใช่ทำเองหรือทำซ้ำซ้อน แต่จะเปิดโอกาสให้เข้าไปร่วมเสริมเพื่อเพิ่มคุณภาพ มีระบบการกำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล มีคณะกรรมการบริหาร มีระบบการตรวจสอบและการประเมิน ที่สำคัญไม่ใช่ตั้งขึ้นมาแล้วจะอยู่ชั่วกัลปาวสาน แต่อาจจะมีระยะเวลา เช่น 10 ปี แต่หากประเมินพบว่ายังมีความจำเป็นและคนเห็นประโยชน์ก็สามารถอยู่ต่อได้" ประธานอนุกรรมการด้านกองทุนฯ กล่าว

  ด้าน นพ.จรัสกล่าวเสริมประเด็นจากที่คณะกรรมการอิสระฯ ได้ลงพื้นที่ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และได้นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ห่างไกลมาใช้วางระบบการปฏิรูป โดยประเด็นสำคัญ คณะกรรมการฯ เห็นว่ ในพื้นที่ดอยอ่างขางมีโรงเรียนที่ลักษณะ ขนาด รวมไปถึงนักเรียนต่างกันมาก เพราะแต่ละโรงเรียนเด็กก็มาจากคนละชาติพันธุ์ อีกทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนจากส่วนกลางที่แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระ ก็ไม่ตรงกับความต้องการและชีวิตประจำวันของเด็ก ดังนั้นทำให้เห็นว่าจะต้องมีการกระจายอำนาจ ทำให้โรงเรียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เพื่อที่จะคล่องตัวในเรื่องการบริหารวิชาการ โดยมีมาตรฐานกลาง การเงิน การบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคล ซึ่งรูปแบบที่ปรากฏอาจจะต้องมีการดำเนินการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน.

 • เปลว สีเงิน

  ไม่อยากให้สับสน ประเด็นการซ่อม หรือการลงโทษทหาร เป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว ธรรมดามาก... วงการทหารทั่วโลก ล้วนมีการซ่อมกันทั้งนั้น และที่เหมือนๆ กันคือ กติกาที่ว่า "ห้ามแตะตัว"! ฉะนั้นถ้าจะพูดถึงประเด็นนี้ ไม่ต้องโลกสวย กรรมการสิทธิมนุษยชนไม่เกี่ยว ไม่ต้องดึงมาจุ้นจ้าน การซ่อมจะสลบหรือเปล่าไม่รู้....ไม่ถึงตายแน่ ส่วนการ "ซ้อม" จะเป็นอีกเรื่อง
 • บทบรรณาธิการ

  จนถึงช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา รายชื่อคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 5 ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมา หลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้นำรายชื่อรัฐมนตรีที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายไปแล้ว
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ชวนชาวพุทธทั่วโลกร่วมด้วย รัฐบาลเตรียมจัดสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ทั้งวัดในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ 23,577 แห่ง รวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศอีก 120 วัดและสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน
  ตูนหยุดพักวิ่ง 2 วันรักษาอาการบาดเจ็บ แต่ก็ยังไปมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนเขตบางสะพาน ขณะที่หลายฝ่ายจัดกิจกรรมรับบริจาคสมทบทุน
  เสี่ยรับเหมาก่อสร้างเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ระแวงพริตตี้เมียสาวตีตัวออกห่างจนทะเลาะกันรุนแรง บันดาลโทสะคว้าไม้หน้าสามตีแล้วแทงคอซ้ำ ก่อนโทร.แจ้งแม่ผู้ตายไปจัดการศพ
 • x-cite inside

  ได้รับทั้งเสียงปรบมือและยอดบริจาคท่วมท้นสำหรับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จากเบตงสู่แม่สาย ของ พี่ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย ศิลปินวงบอดี้สแลม กับภารกิจเพื่อสังคมที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมาย ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไอดอลของวัยรุ่นที่สลัดไมค์ร้องเพลงมาเป็นทำงานจิตอาสา
  ณ ตอนนี้เข้าไปท่องโลกออนไลน์ จะมีรายการแชร์และส่งต่อ ขอความช่วยเหลือพี่น้องผองไทย!! ช่วยกันโหวตให้ "มารีญา พูลเลิศลาภ" ตัวแทนสาวไทยในการประกวดนางงามจักรวาลปี 2017
  ในยุคนี้ความเชื่อว่าเด็กจะเก่งต้องมุ่งเน้นแต่เรียนอย่างเดียวอาจตกยุคไปแล้ว เพราะงานวิจัยต่างๆ จากทั่วโลกพบว่า หากพวกเขาได้ทำกิจกรรมทางกายด้วยการออกมาเล่น (Active Play) หรือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที จะทำให้พัฒนาการด้านสมองดีกว่าเด็กที่จดจ่อมุ่งแต่นั่งเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว