ท่าทีของพรรคการเมือง การเลือกตั้งแค่พิธีกรรม

 • Thursday, September 7, 2017 - 00:00


  วันก่อน นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งทั้ง 77 จังหวัด โดยในที่ประชุมได้นำเสนอปฏิทินการเตรียมการ

  โดยคาดการณ์ว่าในเดือนธันวาคมนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กฎหมายดังกล่าวน่าจะมีผลใช้บังคับ จากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มกระบวนการสรรหาประมาณเดือนมกราคม ถึงเมษายน 2561 และสามารถเลือกผู้สมัครระดับประเทศและประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 200 คนได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2561

  ก่อนส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 50 คนก่อนนำไปรวมกับสมาชิกวุฒิสภาในสัดส่วนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้คัดเลือกอีก 200 คน รวมเป็น 250 คน โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะต้องประกาศผลก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 15 วัน ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคาดว่า คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญจะส่งร่างให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในต้นเดือนธันวาคม และกฎหมายดังกล่าวน่าจะมีผลใช้บังคับประมาณเดือนมีนาคม 2561 จากนั้นจะเริ่มกระบวนการเลือกตั้ง โดยจะประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ซึ่งน่าจะเป็นเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2561 และมีการเลือกตั้งในเดือนสิงหาคม 2561

  นั่นเป็นไทม์ไลน์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดไว้ แต่ดูเหมือนว่าผู้ที่มีอำนาจ และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการที่จะนำไปสู่การเลือกตั้ง ไม่ได้ออกมารับลูกตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวางตารางเอาไว้ ทั้งพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ โดยยกเงื่อนไขเรื่องกฎหมายลูก และโรดแมปเดิมของการเลือกตั้ง ที่ยังไม่ได้ระบุวัน เวลา ที่แน่นอน และประกาศอย่างเป็นทางการ

  นอกจากระยะเวลาในการเลือกตั้งที่ยังระบุได้ไม่แน่นอนแล้ว พรรคการเมืองในหน้ากระดานที่จะส่งผู้สมัครก็ยังไม่มีความพร้อม หรือเริ่มเตรียมตัวที่จะสู้ศึกการเลือกตั้งที่จะเกิดในปีหน้า เพราะยังไม่มั่นใจว่าการลงทุน ลงแรงในการแข่งขันเลือกตั้ง จะคุ้มค่าเพียงพอหรือไม่ ในที่สุดอาจจะได้แค่เข้ามาแชร์อำนาจ ไม่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากอย่างที่ตั้งใจไว้ ดังนั้น การประเมินเพื่อวางแผนสู้ศึกจึงต้องรอจังหวะเวลา และข้อมูลใหม่ เพื่อให้การขับเคลื่อนของพรรคการเมืองเหมาะสมตามสถานการณ์

  พรรคเพื่อไทยที่ยังไม่ได้รับสัญญาณชัดเจนจาก ทักษิณ ชินวัตร ก็ต้องรอเวลาไปก่อน แม้โพลของสถาบันพระปกเกล้าจะออกมาบอกว่า ทักษิณยังเป็นนายกรัฐมนตรีในดวงใจ ในขณะที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน มีคะแนนในระดับที่รองลงมา แต่เมื่อดูปัจจัยแวดล้อม โครงสร้างอำนาจ ผ่านรัฐธรรมนูญ กฎหมายลูก กติกาที่ถูกออกแบบมาแล้วนั้น จึงไม่ได้มีหลักประกันว่า รัฐบาลใหม่จะอยู่ภายใต้ฐานคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทย หรือทักษิณ ชินวัตร อย่างแน่นอน

  ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของสถาบันพระปกเกล้า ที่ระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้รับคะแนนนิยมลดลงว่า ขณะนี้องค์กรทางการเมืองทั้งหมดอยู่ในบรรยากาศที่คนไม่เชื่อมั่น ซึ่งพรรคการเมืองต้องหาทางรื้อฟื้นความศรัทธาจากประชาชนให้ได้ โดยจะชัดเจนมากขึ้นหลังพรรคการเมืองทำกิจกรรมได้ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้ย้ำกับสมาชิกว่าต้องมีวินัยในการให้สัมภาษณ์และการให้ความคิดเห็นมากกว่านี้

  สำหรับแนวทางการฟื้นศรัทธาประชาชนของพรรคนั้น นายอภิสิทธิ์ระบุว่า ได้มีการจัดลำดับความสำคัญปัญหาที่ประชาชนหวังพึ่งพรรคการเมือง โดยมุ่งที่เรื่องเศรษฐกิจ และการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งพรรคการเมืองต้องพิสูจน์ความโปร่งใสและความสุจริตให้ได้ ในขณะที่กลไกที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ยังไม่มีหลักประกันว่าจะทำงานได้มากแค่ไหน จึงต้องมีการเกาะติดมากขึ้น

  ยังไม่นับพรรคการเมืองขนาดกลาง และการขยับตัวของพรรคการเมืองเกิดใหม่ที่ยังไม่ปรากฏชัด ซึ่งต้องรอจนกว่าจะผ่านพ้นพระราชพิธีสำคัญไปก่อน การขับเคลื่อนของพรรคการเมืองเหล่านี้ จะสอดรับกับสภาพการณ์ต่อสู้ทางการเมืองที่เริ่มปรากฏชัดขึ้นว่าจะออกมาในทิศทางใด แต่มีแนวโน้มว่า หากคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังกุมการจัดสรรอำนาจในประเทศ ผลการเลือกตั้งที่ออกมาคงไม่ส่งผลให้การจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคการเมืองราบรื่นตามที่มีการคาดการณ์กัน

  เมื่อนับดูจากโพลที่ทักษิณยังเป็นนายกรัฐมนตรีในดวงใจ ทั้งที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติพยายามเข้ามาสร้างจินตนาการใหม่ให้กับรากหญ้า เพื่อให้เป็นเหมือนที่พึ่งหวังของประชาชนในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงก็ตาม แต่ท่าทีของพรรคการเมืองในการเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมาเป็นตัวเลือกนั้น ก็เหมือนเพิ่งจะเริ่มต้น และก็ไม่ได้ดูจริงจังมากนัก การต่อสู้ในสนามของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจึงอาจเป็นแค่พิธีกรรมตามกฎหมาย เมื่ออนาคตถูกกำหนดไว้โดยผู้มีอำนาจกลุ่มหนึ่งไว้แล้ว.

 • เปลว สีเงิน

  ไม่อยากให้สับสน ประเด็นการซ่อม หรือการลงโทษทหาร เป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว ธรรมดามาก... วงการทหารทั่วโลก ล้วนมีการซ่อมกันทั้งนั้น และที่เหมือนๆ กันคือ กติกาที่ว่า "ห้ามแตะตัว"! ฉะนั้นถ้าจะพูดถึงประเด็นนี้ ไม่ต้องโลกสวย กรรมการสิทธิมนุษยชนไม่เกี่ยว ไม่ต้องดึงมาจุ้นจ้าน การซ่อมจะสลบหรือเปล่าไม่รู้....ไม่ถึงตายแน่ ส่วนการ "ซ้อม" จะเป็นอีกเรื่อง
 • บทบรรณาธิการ

  จนถึงช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา รายชื่อคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 5 ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมา หลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้นำรายชื่อรัฐมนตรีที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายไปแล้ว
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ชวนชาวพุทธทั่วโลกร่วมด้วย รัฐบาลเตรียมจัดสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ทั้งวัดในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ 23,577 แห่ง รวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศอีก 120 วัดและสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน
  ตูนหยุดพักวิ่ง 2 วันรักษาอาการบาดเจ็บ แต่ก็ยังไปมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนเขตบางสะพาน ขณะที่หลายฝ่ายจัดกิจกรรมรับบริจาคสมทบทุน
  เสี่ยรับเหมาก่อสร้างเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ระแวงพริตตี้เมียสาวตีตัวออกห่างจนทะเลาะกันรุนแรง บันดาลโทสะคว้าไม้หน้าสามตีแล้วแทงคอซ้ำ ก่อนโทร.แจ้งแม่ผู้ตายไปจัดการศพ
 • x-cite inside

  ได้รับทั้งเสียงปรบมือและยอดบริจาคท่วมท้นสำหรับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จากเบตงสู่แม่สาย ของ พี่ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย ศิลปินวงบอดี้สแลม กับภารกิจเพื่อสังคมที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมาย ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไอดอลของวัยรุ่นที่สลัดไมค์ร้องเพลงมาเป็นทำงานจิตอาสา
  ณ ตอนนี้เข้าไปท่องโลกออนไลน์ จะมีรายการแชร์และส่งต่อ ขอความช่วยเหลือพี่น้องผองไทย!! ช่วยกันโหวตให้ "มารีญา พูลเลิศลาภ" ตัวแทนสาวไทยในการประกวดนางงามจักรวาลปี 2017
  ในยุคนี้ความเชื่อว่าเด็กจะเก่งต้องมุ่งเน้นแต่เรียนอย่างเดียวอาจตกยุคไปแล้ว เพราะงานวิจัยต่างๆ จากทั่วโลกพบว่า หากพวกเขาได้ทำกิจกรรมทางกายด้วยการออกมาเล่น (Active Play) หรือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที จะทำให้พัฒนาการด้านสมองดีกว่าเด็กที่จดจ่อมุ่งแต่นั่งเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว