ยกระดับมาตรฐานการบิน ลุ้นICAOปลดธงแดงก.ย.60

 • Monday, August 7, 2017 - 00:00


  ..........................
  "คาดว่าภายในวันที่ 31 ส.ค.2560 สายการบินทั้งหมดที่ได้รับ AOC จะมีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้นคิดเป็น 98% ของจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดที่ใช้บริการเข้า-ออกประเทศไทย และจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการที่ ICAO จะเข้ามาตรวจสอบ ICVM เพื่อปลดธงแดง ตามที่ กพท.ได้ยื่นขอไปแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.60 ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าทาง ICAO จะตอบรับและเดินทางเข้าตรวจสอบเพื่อปลดธงแดงในเดือน ก.ย.นี้"
  ..........................

  หลังจากที่องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) “ติดธงแดง” ประเทศไทยบนเว็บไซต์ของ ICAO เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2558 ที่ผ่านมา เพราะกรมการบินพลเรือนไม่สามารถแก้ไขปัญหา “ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย” (Significant Safety Concerns : SSC) ได้ภายในกำหนดเวลา 90 วัน

  ทำให้ประเทศไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการบิน โดยเฉพาะองค์กรกำกับดูแลอย่างกรมการบินพลเรือนต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่ให้มีมาตรฐานมากขึ้น โดยการแยกการดำเนินงานของกรมออกเป็น 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. 2.กรมท่าอากาศยาน 3.กองค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และ 4.กองนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบเหตุ

  รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานและประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการบินพลเรือน ใน 8 หัวข้อหลักๆ คือ การออกกฎหมาย (Legislation), โครงสร้างองค์กร (Organization), การออกใบอนุญาต (Licensing), การดำเนินการ (Operations) ด้านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการบิน (Airworthiness), การสอบสวนอุบัติเหตุ (Accident Navigation) การให้บริการการเดินอากาศ (Air Navigation Service) และสนามบินขนาดเล็ก (Aerohrone)

  อย่างไรก็ตาม กลุ่มงานด้านการดำเนินการ หรือ Operations นั้น ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะไทยสอบไม่ผ่าน 33 ข้อ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย กรณี SSC ในเรื่องการขนส่งสินค้าอันตราย และการออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ

  และหลังจากใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาต่างเป็นเวลานาน จนในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะได้รับการตรวจสอบระหว่างวันที่ 11-21 ก.ค.2560 ที่ผ่านมา โดยผู้ตรวจของ ICAO จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเปอร์โตริโก บังกลาเทศ เกาหลีใต้ และศรีลังกา ได้เดินทางเข้าตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนของไทย โดยประเด็นที่ ICAO ให้ความสำคัญมีหัวข้อหลัก คือความปลอดภัยทางการบินเชิงกายภาพ (physical security), ระบบรักษาความปลอดภัย (system security) โดยเฉพาะระบบทางไซเบอร์, แผนรับมือฉุกเฉิน และระดับพนักงานดำเนินการ

  แนะพัฒนากำลังคนรักษาความปลอดภัยเพิ่ม

  อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 ก.ค.60 นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยด้านการบินพลเรือน (USAP-CMA) ว่า ICAO ได้กำหนดข้อตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยไว้จำนวน 463 ข้อ เบื้องต้นไทยมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 49 ประเด็นจากทั้งหมด ซึ่งไม่มีประเด็นที่เป็นของข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัย (SSC)

  หมายความว่ามาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินของไทยที่มีอยู่มีความเพียงพอ และในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ ICAO มีการตรวจสอบหน่วยงานบริหารด้านการจัดจราจรทางอากาศด้วย คือ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ซึ่งผลการตรวจสอบ บวท. สอบผ่านทั้งหมด ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ หรือต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมใดๆ

  ขณะเดียวกัน สิ่งที่ ICAO ได้มีข้อแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไข เช่น แนะนำให้ไทยพัฒนากำลังคนในการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น ทั้งผู้ตรวจสอบจาก กพท. และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสนามบิน เนื่องจากไทยให้มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด 38 ท่าอากาศยานทั่วประเทศ จึงจำเป็นต้องมีจำนวนคนให้เพียงพอตามมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เหนื่อยล้าในการทำงาน

  "แม้ไทยจะออกแบบมาตรฐานรักษาความปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทุกสนามบิน อย่างไรก็ตาม แต่ละสนามบินนั้นมีระดับความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน ICAO จึงแนะนำให้สนามบินแต่ละแห่งจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยของตนเองส่งให้หน่วยงานกลาง คือ กพท. เป็นผู้ประเมินอีกครั้ง" นายจุฬากล่าว

  นายจุฬากล่าวว่า หลังจากตรวจเสร็จแล้วตัวแทน ICAO จะสรุปผลไปยังคณะกรรมการกลาง ใช้เวลาประมาณ 60 วัน (ประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ก.ย.2560) จึงจะได้ผลตรวจอย่างเป็นทางการ จากนั้น กพท.มีระยะเวลาตอบกลับว่าเห็นด้วย หรือมีข้อทักท้วงต่อข้อแนะนำต่างๆ หรือไม่ภายใน 30 วัน หากเห็นด้วยก็จะต้องจัดทำแผนดำเนินการตามข้อแนะนำ (Collective Action Plan : CAP) ส่งไปยัง ICAO ภายใน 30 วัน ซึ่งไทยจะเป็นผู้กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการเองทั้งหมด โดยมี ICAO คอยติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ

  และในช่วงที่ไทยกำลังแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัยนั้น ทาง กพท.ก็ได้เดินหน้าออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC Re-certification) ให้กับสายการบินที่ทำการบินระหว่างประเทศทั้งหมด 28 ราย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.59 เป็นต้นมา

  อย่างไรก็ตาม กระบวนการออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่นี้ ถือเป็นมีความสำคัญเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากธงแดงของ ICAO และแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการสร้างมาตรฐานทางการบินของประเทศเป็นไปที่ ICAO กำหนด

  ก่อนตรวจ ICVM ออก AOC ครบ

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้มี 8 สายการบินของไทยที่ได้ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC) เกินเป้าหมายที่ ICAO กำหนดไว้ โดยสายการบินไทยสมายล์ และไทยไลอ้อนแอร์ เป็นสายการบินที่ 7 และ 8 ที่ได้ใบรับรอง AOC ตามลำดับ

  ทั้งนี้ กทพ.ยังคงดำเนินการในเรื่องของการออกใบรับรองการเดินอากาศฉบับใหม่ให้กับสายการบินที่ยังไม่ได้รับ โดยมีทั้งหมด 23 สายการบิน ซึ่งขณะนี้สามารถออกใบรับรองการเดินอากาศฉบับใหม่ไปแล้วทั้งหมด 8 สายการบิน โดยคิดเป็น 84% ของสายการบินที่ได้มีการยื่นกับ ICAO ให้เข้ามาตรวจสอบ ซึ่งในข้อกำหนดหากต้องการยื่นขอตรวจสอบซ้ำหรือ "ICAO Coordinated Validation Mission : ICVM) จะต้องผ่านได้อย่างน้อย 75% ของจำนวนสายการบิน

  แต่ขณะนี้ถือว่าอยู่สูงกว่าที่กำหนด ส่วนจำนวนเที่ยวบินคิดเป็น 92% และจำนวนผู้โดยสารคิดเป็น 97% ทั้งนี้ ถือเป็นการให้ความมั่นใจความปลอดภัยด้านการบินของประเทศไทย ซึ่งต้องเร่งออกใบรับรองดังกล่าวสำหรับสายการบินที่เหลือ ก่อนที่ ICAO จะเข้ามาตรวจสอบในเดือน ก.ย.นี้

  ลุ้นปลดธงแดงเดือน ก.ย.60

  อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคม คาดว่าภายในวันที่ 31 ส.ค.2560 สายการบินทั้งหมดที่ได้รับ AOC จะมีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้นคิดเป็น 98% ของจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดที่ใช้บริการเข้า-ออกประเทศไทย และจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการที่ ICAO จะเข้ามาตรวจสอบ ICVM เพื่อปลดธงแดง ตามที่ กพท.ได้ยื่นขอไปแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.60 ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าทาง ICAO จะตอบรับและเดินทางเข้าตรวจสอบเพื่อปลดธงแดงในเดือน ก.ย.นี้

  อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้สายการบินยังไม่ได้รับใบ AOCใหม่ภายในเดือน ส.ค.นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.นี้จะต้องหยุดทำการบินเส้นทางบินระหว่างประเทศทันที แต่ยังสามารถทำการบินเส้นทางบินภายในประเทศไทยได้ ล่าสุดมี 2 สายการบินที่ประเมินแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อออก AOC ได้ทันตามกำหนด ได้มีการแจ้งมายัง กพท.ว่าจะขอเปิดทำการบินภายในประเทศแทน มี 2 สายการบิน คือ สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ และสายการบินโอเรียนท์ไทย และอาจมีสายการบินอื่นๆ แจ้งเข้ามาเพิ่มเติม

  ดังนั้น จะมีการเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กบร.) ที่มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยเยียวยาให้กับสายการบินที่ยังไม่ได้รับใบรับรองการเดินอากาศใหม่ โดยการขอเพิ่มเที่ยวบินและเส้นทางบินใหม่ภายในประเทศได้ เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น.

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ผมว่าพิลึกนะ!? ที่ "อุทยานราชภักดิ์" นี่ กระดิกทำอะไรเป็นไม่ได้ เป็นต้องมีคนจ้องจับผิด-จับถูก "โกงมั้ง?" แทบทุกครั้งไป นี่ก็อีก............ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ประจวบฯ สร้างห้องน้ำ สร้างอาคารร้านค้า ที่อุทยาน รองรับคนมาสักการะเฉลี่ยวันละเป็นหมื่น ก็มีคนตั้งข้อสังเกต งบก่อสร้าง ๑๕ ล้าน แพงเว่อร์ ไม่โปร่งใสมั้ง...ประมาณนั้น!
 • บทบรรณาธิการ

  ถือได้ว่ายังเป็นสถานการณ์พยากรณ์อากาศที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดสำหรับประชาชน โดยเฉพาะปริมาณน้ำฝนในช่วงระยะเวลานี้ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วทุกภาคประเทศไทย
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา ร.ต.อ.ศักดิ์ชาย กิตติอุดมพันธ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งเกิดเหตุฆาตกรรม ที่บ้านเลขที่ 57 หมู่ 2 บ้านโคกยาง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง
  นายอำเภอท่าแซะ ชุมพร สั่งการเร่งจับหมีโดยเร็วหลังชาวบ้านผวาหนัก เจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าวางกรงเหล็กกับดักขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด คาดไม่เกิน 5 วันรู้ผล
  ตำรวจเตือนนำภาพพระเมรุมาศมาพิมพ์บนเสื้อจำ หน่ายเป็นการมิบังควร ผิดกาลเทศะ วอนประชาชนไม่ซื้อมาสวมใส่ประดับร่างกาย
 • x-cite inside

  บรรยากาศแห่งความทรงจำ ความรู้สึก และหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเหล่าพสกนิกรไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดการหลอมรวมใจของคนไทยในการ “ทำดีตามรอยพ่อ” เพื่อแปรเปลี่ยนความโศกเศร้า ความอาลัยรัก ให้เป็นพลังในการสานต่อพระราชปณิธานในพระองค์ท่าน
  นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ทำบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยจัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบ
  เวียนมาบรรจบครบวาระ 1 ปี ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกดวง