เรื่องของโพล 'ที่ลากเข้าพง'

 • Monday, July 17, 2017 - 00:00


  กำลังเห่อกันเรื่องจับแก๊งฆ่า ๘ ศพ...........!

  ฉะนั้น.......

  วันนี้ หลบมาคุยกันเรื่อง "โพลการเมือง" แก้เลี่ยนเลือดกันดีกว่า

  ไม่ใช่อะไร เมื่อวาน (๑๖ ก.ค.๖๐) อ่านข่าวพบ

  "สวนดุสิตโพล" ตั้ง ๓ หัวข้อ เรื่องพรรคและคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ให้ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายตอบ

  คนถูกสอบถามจะตอบยังไง ตรงนั้นไม่ติดใจ แต่ตรงการ "ตั้งหัวข้อคำถาม" นี่ซี

  น่าติดใจ ว่า...........

  สำนักโพลมืออาชีพรายสัปดาห์ ไหงตั้งหัวข้อคำถามไม่มีคุณภาพเอาถึงขนาดนี้?

  ที่น่าจะมี เห็นอย่างเดียว คือเจตนา "ซ่อนเร้น"

  ที่มุ่งเฉพาะประเด็นต้องการ แต่สร้างสาระเหลวๆ เป็นคำถามอื่นคลุม ให้ดูหลายหลาก

  เพื่อความบันเทิงทางการเมือง จะเอาผลสำรวจของสวนดุสิตโพลที่เผยแพร่เมื่อวานมาประกอบ ดังนี้ เขาตั้งคำถามว่า

  ๑.ประชาชนให้ความสำคัญต่อหัวหน้าพรรคการเมืองไทยมากน้อยเพียงใด?

  อันดับ ๑ มาก ๓๓.๗๑%

  เพราะมีผลต่อความนิยมของพรรค มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรี เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ ฯลฯ

  อันดับ ๒ ค่อนข้างมาก ๒๙.๓๘%

  เพราะเป็นผู้กำหนดทิศทางและนโยบายของพรรค เป็นกำลังสำคัญในการหาเสียง อยากรู้ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรค ฯลฯ

  อันดับ ๓ ค่อนข้างน้อย ๒๐.๘๘%

  เพราะส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มเดิม พวกพ้องเดียวกัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นนายทุนของพรรค ฯลฯ

  อันดับ ๔ น้อย ๑๖.๐๓%

  เพราะเป็นใครก็ได้ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ พิจารณาที่คุณสมบัติและผลงานมากกว่า ฯลฯ

  ๒.คุณสมบัติหัวหน้าพรรคการเมืองไทยที่ดีควรเป็นอย่างไร?

  อันดับ ๑ เป็นคนดี ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ๘๓.๔๕%

  อันดับ ๒ ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน ๘๑.๕๕%

  อันดับ ๓ เก่ง ทำงานเร็ว มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ ๗๗.๕๒%

  อันดับ ๔ มีภาวะผู้นำที่ดี เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ ๗๒.๒๙%

  อันดับ ๕ เป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย ประวัติดี ภาพลักษณ์ดี ๖๑.๕๘%

  ๓.ใครที่ประชาชนคิดว่าน่าจะเป็น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์/หัวหน้าพรรคเพื่อไทย?

  "หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์"

  อันดับ ๑ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ๗๗.๙๐%

  อันดับ ๒ ชวน หลีกภัย ๖๖.๕๙%

  อันดับ ๓ สุเทพ เทือกสุบรรณ ๖๓.๓๓%

  "หัวหน้าพรรคเพื่อไทย"

  อันดับ ๑ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ๗๓.๙๖%

  อันดับ ๒ สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ๗๑.๙๘%

  อันดับ ๓ จาตุรนต์ ฉายแสง ๔๗.๒๒%

  เนี่ย........

  คำถามที่ ๑ ประชาชนให้ความสำคัญต่อหัวหน้าพรรคการเมืองไทยมากน้อยเพียงใด?

  กับหัวข้อคำถามที่ ๒ คุณสมบัติหัวหน้าพรรคการเมืองไทยที่ดีควรเป็นอย่างไร?

  "กำปั้นทุบดิน" ถามอย่างนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม

  ก็ "กำปั้นทุบดิน" ตอบ!

  ใช้เป็นตัวสะท้อนได้อย่างเดียว ไม่ใช่สะท้อนพรรคและคนเป็นหัวหน้าพรรค หากแต่สะท้อนความตื้นลึก "คนถาม-คนตอบ"

  ในข้อ ๓ ที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบ..........

  "ใครที่ประชาชนคิดว่าน่าจะเป็น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์/หัวหน้าพรรคเพื่อไทย?"

  ข้อนี้แหละ น่าจะเป็น "จุดซ่อนเร้น" ของสวนดุสิตโพล ประจำสัปดาห์!?

  สวนดุสิตโพลบอกว่า ........

  ผลสำรวจนี้ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๑๗ คน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  อันที่จริง ถ้าจะให้ตรงเจตนา ไม่ต้องอ้อมค้อม ไม่ต้องทำเนียนยกเอาพรรคประชาธิปัตย์มาด้วยหรอก

  เอาให้ตรงตัว-ตรงพรรคเพื่อไทย ตั้งเป็นคำถามปลายปิดให้ตอบไปเลย

  "ใครที่ประชาชนคิดว่าน่าจะเป็น หัวหน้าพรรคเพื่อไทย A ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร B สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์"?

  แค่นี้ก็หมดเรื่อง-หมดราว ไม่ต้องมาขมิบตูดทำโพลให้กะเร้อ-กะรัง

  แต่ที่ทำอยู่ คิดอีกทีก็.....ทึ่ง!

  "ถามได้ไง(วะ)"............

  ใครที่ประชาชนคิดว่าน่าจะเป็น "หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์/หัวหน้าพรรคเพื่อไทย?"

  ถ้าให้ "คิด" ว่า........"น่าจะเป็น"

  คนไทย ๖๕ ล้านคน เป็นตัวถูกนำมาคิดว่า "น่าจะเป็นได้" ทั้งนั้น

  ตั้งคำถามลักษณะนี้ มันทั้งกว้างและทั้งใหญ่กว่าจักรวาล

  แต่มันน่าทึ่งมั้ยล่ะ?

  คนทำโพลกับคนตอบโพล เหมือนส่งกระแสจิตถึงกัน รับรู้ในเจตนาถามและเจตนาตอบซึ่งกันและกัน เป็นมหัศจรรย์ยิ่ง

  พรรคประชาธิปัตย์ คำตอบอยู่ในกลุ่มคน ๓ คน คือ อภิสิทธิ์-ชวน-สุเทพ

  เพื่อไทย คำตอบอยู่เฉพาะกลุ่มคน ๓ คน เหมือนกัน คือ ยิ่งลักษณ์-สุดารัตน์-จาตุรนต์

  ???????????????

  ก็มาดูต่อ ให้เห็นถึงความไร้คุณภาพของโพลนี้

  ตั้งคำถามให้คนตอบในข้อ ๒ ว่า "คุณสมบัติหัวหน้าพรรคการเมืองไทยที่ดีควรเป็นอย่างไร?"

  ผลคำตอบ หัวหน้าพรรคที่ดี จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  -เป็นคนดี-ซื่อสัตย์-ยุติธรรม

  -ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน

  -เก่ง ทำงานเร็ว มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ

  -มีภาวะผู้นำที่ดี เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ

  -เป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย ประวัติดี ภาพลักษณ์ดี

  แล้วคนที่ตอบข้อ ๒ ก็มาตอบข้อ ๓ ในหัวข้อ "ใครที่คิดว่า น่าจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย?"

  กับหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตอบว่า...............

  -ยิ่งลักษณ์

  -สุดารัตน์

  -จาตุรนต์

  มันขัดแย้งกันเองในตัวมั้ยเนี่ย?

  กับคนตอบ ไม่เป็นปัญหา เพราะให้คิดเลือก เขาก็คิดอย่างนี้

  แต่กับคนทำโพล ..........

  การตั้งคำถามนำไปสู่คำตอบที่ "หักล้าง" กันเองในทางเป็นจริงประจักษ์อย่างนี้ แสดงว่า โพลนี้ มาตรฐาน น่าเชื่อถือ

  หรือห่วยแตก?

  อีกประเด็นหนึ่ง.........

  การตั้งคำถามครอบจักรวาลข้อที่ ๒ ถ้าไม่จงใจซ่อนเจตนาบางอย่าง

  ก็แสดงว่า "ไม่รู้เรื่อง" อะไรเลย และแทนที่จะไม่รู้คนเดียว พลอยทำให้ชาวบ้านไม่รู้ หรือรู้แบบผิดๆ ตามไปด้วย

  ถ้าตั้งแบบรู้เรื่อง ก็แสดงว่า........

  ต้องการตีฟองสุดารัตน์ขึ้นเป็นกระแสสอดรับข่าวที่ว่าได้รับการโปรโมตเป็น "ว่าที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทย"

  ผลโพล ยิ่งลักษณ์ นำก็จริง

  แต่เป็นการยกให้นำแบบซ่อนเลศนัย แต้มนี้นับว่าร้ายกาจ!

  ผลโพล ว่ายิ่งลักษณ์น่าจะเป็นหัวหน้าเพื่อไทย ไม่แปลก ตามสถานภาพของเธอ

  แต่ที่สุดารัตน์ จู่ๆ เป็นหญ้าแซมซอกหินขึ้นมาประกบ ห่างแค่ ๑-๒ เปอร์เซ็นต์ นี่ซี.........

  ในเพื่อไทย ที่มีบทบาทในงานเพื่อพรรค "ร้อยอื่น-หมื่นแสน" มีให้เป็นตัวเลือก

  ทำมั้ย...ทำไม คน ๑,๓๑๗ คน ที่สวนดุสิตโพลให้ตอบแบบสอบถาม กลับใจตรงกัน

  ควานเลือกเอา "สุดารัตน์" ขึ้นมาเป็นตัวแซมวันนี้ หวังให้แซงยิ่งลักษณ์ในวันหน้า?

  ส่วนจาตุรนต์นั้น ไม่ต้องพูดถึง...........

  ยืมชื่อไร้ราคามาเป็นที่รองจาน-รองถ้วย เสริมราศี-บารมี เพื่อให้ดูว่ากับสุดารัตน์ มันคนละเกรด ประมาณนั้น

  ถ้าเจตนาตั้งหัวข้อ เพื่อให้มีคำตอบออกมาอย่างนี้ ก็เชิญเถอะพ่อคุณ

  แต่ถ้าไม่เจตนา ก็อยากบอกให้ทราบ ทีหลังจะได้ตั้งหัวข้อที่ส่อว่ามีภูมิ และชาวบ้านจะได้พึ่งพาเป็นความรู้บ้าง

  คือยิ่งลักษณ์น่ะ เอา ณ สถานภาพตอนนี้ ยังไม่ต้องคดีความเป็นที่สุด..........

  นับไป ๕ ปี จาก ๒๓ มกรา ๕๘ จนถึง ๒๓ มกรา ๖๓ จะทำโพล อะไรเกี่ยวกับตำแหน่งทางการเมือง

  อย่าเอา "ยิ่งลักษณ์" เข้าไปตั้งเป็นหัวข้อถามให้คนไขว้เขว!

  เพราะเมื่อ ๒๓ ม.ค.๕๘ ...........

  ยิ่งลักษณ์ ถูกสมาชิก สนช.ถอดถอนจากตำแหน่ง ฐานปล่อยปละไม่ระงับยับยั้งการดำเนินนโยบายจำนำข้าว จนทำให้ประเทศชาติเสียหายหลายแสนล้าน

  มีผลให้ "ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ๕ ปี"!

  ภายใน ๕ ปีนี้ .......

  ไปสมัคร ส.ส.ไม่ได้ เป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้ เป็นนายกฯ เป็นอะไรๆ ด้วยตำแหน่งทางการเมืองอีก ไม่ได้ทั้งนั้น

  ยิ่งถ้าผลตัดสินคดีออกมาภายในเดือนกันยาไม่เป็นคุณกับเธอ ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๖๐ ไม่แค่ตัดสิทธิ์ ๕ ปี

  "ตลอดชีวิต" ปิดบัญชีการเมืองไปเลย!

  เนี่ย...มันเป็นอย่างนี้ แล้วจะมาตั้งหัวข้อลากยิ่งลักษณ์ให้ชาวบ้านเลือกมาเป็นนั่น-นี่อีกได้อย่างไร?

  นอกจากสวนดุสิตโพลโชว์เชยแล้ว ยังทำให้ชาวบ้านพลอย "ไม่รู้เรื่อง-รู้ราว" ทึกทัก-ฝังใจผิดๆ ในตัวยิ่งลักษณ์ทางการเมืองไปด้วย

  เอาเท่านี้กระมัง.........

  ไปเฝ้าจอ ดูพระเอก สตช.แอกชันบท "จับฆ่า ๘ ศพ" หนุกกว่า.

 • เปลว สีเงิน

  ๒๖ ตุลาคม........... ประชาชนใน ๖ ภาค คือ เหนือ ๙ อีสาน ๒๐ กลาง ๒๑ ตะวันออก ๗ ตะวันตก ๕ ใต้ ๑๔ รวม ๗๗ จังหวัด คงไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ในกรุงเทพฯ ได้ทั้งหมด เหตุนั้น "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" จึงพระราชทานพระราชานุญาต ให้รัฐบาลจัดสร้าง "พระเมรุมาศจำลอง ๘๕ แห่ง" กระจายไปทั่วประเทศ
 • บทบรรณาธิการ

  การออกมายืนยันทั้งน้ำตาไม่มีเจตนาแอบแฝงทางการเมืองของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย ต่อภาพการขึ้นขบวนรถแห่เชิญชวนให้ประชาชนชาวลาดปลาเค้าร่วมถวายดอกดาวเรือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีป้ายชื่อ "สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์" แผ่นใหญ่ติดอยู่หน้ารถ
 • เอ็กซ์-ไซท์

  พบโพรงน้ำไหลเป็นทาง ใต้รอยแยกกลางชุมชนแม่เมาะ ขณะที่ดินทรุดตัวเพิ่มไม่หยุด ล่าสุดบางจุดลามเข้าตัวบ้าน ทำบ้านเรือนชาวบ้านแตกเพิ่ม แถมลามถึงพื้นที่การเกษตรอีก ผู้ว่าฯ สั่งเฝ้าระวัง 24 ชม.ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เด็ดขาด นักธรณีวิทยานัดเจาะดินตรวจแล้ว
  ตำรวจภาค 3 สกัดยึดยาไอซ์ 508 กก.ขณะลำเลียงเข้ากรุง ผบ.ตร.เผยขบวนการยาเสพติดเปลี่ยนเส้นทางจากเหนือเข้าทางอีสานแทนหลังถูกสกัดอย่างหนัก ระบุยาไอซ์ล็อตนี้อยู่ไทยมูลค่า 1,000 ล้าน ถ้าหลุดไปต่างประเทศได้มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท
  กองสลากขู่อีกจับติดคุกกองสลากแก้ปัญหาหวยโก่งราคาไม่จบ งัดมาตรการใหม่จับปรับ 1 หมื่นจำคุก 1 เดือนพร้อมตัดโควตาห้ามจำหน่าย
 • x-cite inside

  นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ทำบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยจัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบ
  เวียนมาบรรจบครบวาระ 1 ปี ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกดวง
  ด้วยความเชื่อที่ว่าเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีพลังเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีและน่าอยู่ยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการประกวดผลงานเรื่อง "ความดี" ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในกิจกรรม "ดี 7 DAY ทำดี ทำได้ทุกวัน"