ชวนแอ่ว ลำพูน-ลำปาง เส้นทางพาแม่เที่ยว

 • Sunday, July 16, 2017 - 00:00

  ช่วงวันแม่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้ มีวันหยุดต่อเนื่อง 3 วันคือ วันที่ 12-14 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถือเป็นโอกาสดีสำหรับทุกคนในครอบครัวที่จะได้ใช้เวลาร่วมกัน ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ที่จัดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย รวมทั้งทริป “อมตะ เลอค่า ครั้งเดียวในชีวิต” ตามโครงการ “แอ่วล้านนาหน้าฝน ยลเมืองหละปูน แลเขลางค์นคร” ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูนจัดขึ้น

  นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปางมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่สามารถไปเยี่ยมเยือนและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ชีวิตได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามของขุนเขาและสายหมอกในฤดูฝน หรือแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนที่ไม่ยอมหมุนตามกาลเวลา

  “ช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติที่กำลังจะมาถึงนี้ ททท. สำนักงานลำปาง จัดกิจกรรมส่งสริมการตลาดในช่วงกรีนซีซั่น ภายใต้แนวคิด “อมตะ เลอค่า ครั้งเดียวในชีวิต” เพื่อเชิญชวนให้ลูกๆ ทุกท่านพาคุณแม่ไปชมวัดวาอาราม โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ ในจังหวัดลำปางและลำพูน สัมผัสกลิ่นอายดินแดนเก่าแก่กว่า 1,400 ปี ของอารยธรรมล้านนา ควบคู่กับการทำบุญเสริมสิริมงคลให้ชีวิตตามวิถีชาวพุทธอีกด้วย”

  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง กล่าวต่อว่า สำหรับเส้นทางดังกล่าว เริ่มต้นกันที่จังหวัดลำพูน หรือเมืองหละปูน ด้วยการไปนมัสการ “พระธาตุหริภุญชัย” พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองลำพูนประจำปีระกาตามคติของชาวล้านนา เป็นโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นใน พ.ศ.1651 สมัยพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์องค์หนึ่งของอาณาจักรหริภุญชัย

  ต่อด้วย “วัดจามเทวี” วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่ดินแดนล้านนามายาวนาน ชาวบ้านเรียกว่า “วัดกู่กุด” สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นสมัยพระนางจามเทวีเมื่อ พ.ศ.1298 โดยใช้ช่างฝีมือชาวละโว้ ลักษณะพระเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่ละด้านมีพระพุทธรูปยืน ปางประทานพรอยู่เป็นชั้นๆ ภายในเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย

  ตามมาด้วย “อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี องค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย จากนั้นไปเยือน “กู่ช้าง-กู่ม้า” โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวลำพูน โดยกู่ช้างเป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงพระราชโอรสพระนางจามเทวี

  จากนั้นเดินทางต่อไป “วัดพระยืน” สันนิษฐานว่าพระนางจามเทวีทรงสร้างขึ้นในราว พ.ศ.1213 มี ลักษณะโดดเด่นตรงที่เป็นศิลปกรรมพม่า คล้ายกับเจดีย์วัดสัพพัญญูในเมืองพุกาม สร้างยกพื้นลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ มีบันไดเดินขึ้นสู่ลานประทักษิณชั้นบนที่ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว และมีเจดีย์บริวารองค์เล็กอยู่ทั้ง 4 มุมงดงามน่าชมยิ่งนัก

  ต่อด้วยไฮไลต์สำคัญคือ ไปเยือน “วัดมหาวัน” สร้างขึ้นในสมัยที่พระนางจามเทวีครองเมืองหริภุญชัย และยังเป็นต้นกำเนิดพระรอดลำพูน หนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภาคีที่มีราคาแพงที่สุดองค์หนึ่ง ประกอบด้วย พระสมเด็จวัดระฆัง, พระรอดมหาวัน, พระนางพญา, พระผงสุพรรณ และพระซุ้มกอ เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงผู้นิยมพระเครื่อง

  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลำปาง กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ร่วมทริป “อมตะ เลอค่า ครั้งเดียวในชีวิต” ที่มายังวัดมหาวัน ททท.จะพาทุกท่านไปร่วมทำกิจกรรม Do it by yourself (D.I.Y.) ร่วมสร้างพระรอดลำพูนให้แม่ หรือแม่สร้างให้ลูก เป็นพระเพียงองค์เดียวในโลก พร้อมบรรจุเส้นผมของคุณแม่แต่ละท่านไว้ จากนั้นทุกท่านจะได้ร่วมแผ่พลังอภิจิต อธิษฐานอานุภาพแห่งพุทธคุณลงในองค์พระรอดพร้อมเข้าพิธีพุทธาภิเษกกับพระคุณเจ้าเพื่อเป็นมรดกอันล้ำค่าต่อไป”

  หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมท่องเที่ยวที่เมืองลำพูน จากนั้นก็เดินทางไป เมืองต้องห้าม….พลาด จังหวัดลำปาง หรือเมืองเขลางค์นคร โดยนั่งรถรางชมเมือง ที่บริเวณหน้าวัดประตูป่อง ไปชมแหล่งประวัติศาสตร์ และวัดต่างๆ ที่มีอารยธรรมล้านนามากมาย อาทิ “วัดปงสนุก” วัดสำคัญคู่เมืองลำปางมาช้านานตั้งแต่สมัยหริภุญชัย และได้รับมอบรางวัลดี (Award of Merit) ด้านการอนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตามโครงการ 2008 Asia-Pacific Heritage Award for Cultural Heritage Conservation จากองค์การ UNESCO

  “วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม” วัดเก่าแก่สวยงามอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ต่อด้วยกราบสังขารหลวงพ่อเกษม เขมโก บริเวณสุสานไตรลักษณ์ ถือเป็นครูบาอาจารย์สายวิปัสสนาธุระซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำปางและชาวไทยทั่วประเทศ

  นอกจากนี้ ยังแวะเที่ยวชมชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่ามะโอ ย่านเมืองเก่าของจังหวัดลำปาง อดีตเป็นแหล่งการค้าไม้ของจังหวัดลำปางที่ชาวพม่าที่เข้ามาทำกิจการไม้สักร่วมกับชาวอังกฤษ ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยบ้านไม้สักที่สวยงามมากมายอายุเก่าแก่นับร้อยปี อย่างเช่น บ้านเสานัก เป็นต้น

  ปิดท้ายด้วยการเดินทางต่อไปที่ “ชุมชนแกะสลักบ้านหลุก” อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หมู่บ้าน OTOP ที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 ดาว และ 5 ดาว วิสาหกิจชุมชนในครัวเรือนด้านการท่องเที่ยว และสินค้าหัตถกรรมที่นำไม้จามจุรีหรือไม้ฉำฉา และไม้สัก มาแกะสลักเป็นรูปสัตว์ และทำเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องประดับต่างๆ จำหน่ายราคาขายส่งให้แก่นักท่องเที่ยว เลือกซื้อเป็นของใช้ภายในครอบครัวหรือของฝากเลอค่าให้บรรดาญาติมิตรได้เช่นกัน

  “นี่เป็นบางส่วนของกิจกรรมท่องเที่ยวในวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคมนี้ ที่ ททท.ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จัดขึ้น เพื่อเชิญชวนคุณลูกและคุณแม่มาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนล้านนา ภายใต้ทริป “อมตะ เลอค่า ครั้งเดียวในชีวิต” ตามโครงการ “แอ่วล้านนาหน้าฝน ยลเมืองหละปูน แลเขลางค์นคร” พร้อมร่วมสร้างพระรอดลำพูนให้คุณแม่ ในแบบกิจกรรม D.I.Y. เพื่อเติมความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัวในช่วงเวลาแห่งความสุขเช่นนี้” นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการ ททท. สำนักงานลำปาง เชิญชวนปิดท้าย

  สอบถามรายละเอียดเข้าร่วมทริปจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ โทร. 09-5950-1559 หรือ ททท. สำนักงานลำปาง (รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน) โทร. 0-5422-2214-15 และ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

  สรณะ รายงาน

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  แหม....ชาวโซเชียลตามติดยิ่งกว่าคู่จิ้น! เสียงกริ๊ดดังไล่หลังยิ่งกว่าฉาก “แจ็ค"กับ"โรส” ยืนกอดกันบนหัวเรือไททานิก "บิ๊กตู่" กับ "บิ๊กป้อม" ไม่เจอหน้ากันหลายวัน วานนี้(๒๐ พฤศจิกายน) ไฟต์บังคับต้องไปเจอกันบนเรือหลวงถลาง
 • บทบรรณาธิการ

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2560 โดย ป.ป.ช.ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสออกเป็น 5 ดัชนี
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ขณะไปตรวจรถชนกันคนขับวัย71อ้างตาไม่ดีดาบตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบคดีรถชนกันในตัวเมืองชัยภูมิ เฒ่าวัย 71 ซิ่งกระบะฝ่าสัญญาณไฟพุ่งชนเต็มแรงแล้วลากร่างไปไกลสุดที่จะยื้อชีวิต
  ตูนซึ้งใจกราบคุณตาขาขาดวัย 90 ปีที่เจียดเบี้ยยังชีพคนพิการสมทบก้าวคนละก้าว ด้านเชษฐ์สไมล์บัฟฟาโลออกวิ่งในเมืองชลหาทุนให้อีกกว่า 5 แสนบาท
  เครื่องเล่นโมบายปลาหมึกยักษ์ในงานนมัส การพระสมุทรเจดีย์โค่นลงมาทั้งยวง ทำเอาผู้ใหญ่ เด็กที่ขึ้นไปนั่งบาดเจ็บไปตามๆ รมต.ออมสินรีบไปตรวจสอบ พบไม่ได้ขออนุญาต
 • x-cite inside

  ได้รับทั้งเสียงปรบมือและยอดบริจาคท่วมท้นสำหรับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จากเบตงสู่แม่สาย ของ พี่ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย ศิลปินวงบอดี้สแลม กับภารกิจเพื่อสังคมที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมาย ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไอดอลของวัยรุ่นที่สลัดไมค์ร้องเพลงมาเป็นทำงานจิตอาสา
  ณ ตอนนี้เข้าไปท่องโลกออนไลน์ จะมีรายการแชร์และส่งต่อ ขอความช่วยเหลือพี่น้องผองไทย!! ช่วยกันโหวตให้ "มารีญา พูลเลิศลาภ" ตัวแทนสาวไทยในการประกวดนางงามจักรวาลปี 2017
  ในยุคนี้ความเชื่อว่าเด็กจะเก่งต้องมุ่งเน้นแต่เรียนอย่างเดียวอาจตกยุคไปแล้ว เพราะงานวิจัยต่างๆ จากทั่วโลกพบว่า หากพวกเขาได้ทำกิจกรรมทางกายด้วยการออกมาเล่น (Active Play) หรือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที จะทำให้พัฒนาการด้านสมองดีกว่าเด็กที่จดจ่อมุ่งแต่นั่งเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว