2สัปดาห์เคาะปมเซตซีโร'กกต.'

 • Friday, May 19, 2017 - 00:00


  “สมชัย” เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ 150 วัน เพื่อความชัดเจน เพราะคนที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่ กรธ.-กฤษฎีกา แต่เป็น กกต.ใหม่ 7 คน ยันไม่ได้ตีรวน ขณะที่ สนช.เคาะปมเซตซีโร กกต. 1 มิ.ย. ประธาน สปท.ย่องพบ "บิ๊กตู่" คาดหารือใช้มาตรา 44 เร่งรัดปฏิรูป 11 ด้าน

  เมื่อวันที่ 18 พ.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการจัดการเลือกตั้งให้แล้ว เสร็จภายใน 150 วัน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 268 หมายรวมถึงการรับรองผลการเลือกตั้งด้วยหรือไม่ ว่า กกต.ไม่ได้เรื่องมาก แต่รัฐธรรมนูญเขียนไว้สั้นๆ ว่า กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ 150 วัน ซึ่งหลายคนให้ดูเจตนาและถามผู้ยกร่าง แม้นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ก็ระบุว่าระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมการประกาศผล แต่ กกต.ก็คิดว่าที่สุดแล้วคนที่มีอำนาจวินิจฉัยเรื่องนี้แล้ว ไม่ใช่ กรธ. แต่เป็นศาลรัฐธรรมนูญ จึงควรที่จะมีการถามความชัดเจนเรื่องดังกล่าวจากศาลรัฐธรรมนูญก่อน ที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น

  "เราเห็นว่าทั้งกฤษฎีกาและ กรธ.ไม่ใช่หลังพิงที่เพียงพอ เพราะถ้ามีการเลือกตั้งไปแล้วมีผู้ร้องต่อศาลว่าระยะเวลา 150 วัน รวมถึงการประกาศรับรองผลด้วย ที่กกต.ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเลือกตั้งจึงไม่ถูกต้อง แล้วศาลวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะจากเหตุดังกล่าว คนที่จะรับผิดชอบไม่ใช่กฤษฎีกา กรธ. เจ้าหน้าที่ กกต. หรือแม้แต่ กกต.ชุดนี้ แต่จะเป็น กกต.ชุดใหม่ 7 คน ดังนั้นจึงเห็นว่าควรทำประเด็นนี้ให้ชัดเจนเสียก่อน เพื่อให้คำวินิจฉัยเป็นหลังพิงให้กับ กกต." นายสมชัยกล่าว

  นายสมชัยกล่าวต่อว่า ขณะนี้ กกต.จะรอคำตอบจากกฤษฎีกาและ กรธ. ซึ่งอยากให้มีคำตอบมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อที่ กกต.จะได้พิจารณาในการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป ซึ่งตามรัฐธรรมนูญใหม่สามารถยื่นได้เลย ไม่ต้องรอเป็นความขัดแย้งระหว่าง องค์กร ตามมาตรา 210 เพียงแต่อาจจะรอ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเสร็จเสียก่อน ซึ่งระยะเวลาในการยื่นจนกว่าจะมีเลือกตั้งยังเหลือเวลาอีกมาก คิดว่าการยื่นไม่ได้ทำให้เสียเวลามากมายในการจัดการเลือกตั้ง

  ที่รัฐสภา พล.ท.พิศณุ พุทธวงศ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงความคืบหน้าว่า ที่ประชุมพิจารณาภาพรวมรอบแรกครบทั้งสิ้นแล้ว78 มาตรา มีหลายประเด็นที่ยังแขวนไว้รอการพิจารณา เนื่องจากต้องข้อมูล และยังมีความเห็นแตกต่างกัน อย่างในมาตรา 29 ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ฝ่าย กรธ.ยังยืนยันให้ยกเลิก กกต.จังหวัด และให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง แต่ตัวแทนจากกกต.และ สนช.บางท่านเสนอให้คง กกต.จังหวัดไว้เหมือนเดิม

  พล.ท.พิศณุกล่าวว่า ในส่วนบทเฉพาะกาล มาตรา 70 วาระการดำรงตำแหน่งของ กกต. สมาชิก สนช.และกกต.ขอแปรญัตติ 12 คน อาทิ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ นายกล้านรงค์ จันทิก เสนอแก้ไขให้ กกต.อยู่จนครบวาระตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. พ.ศ.2550 แต่ทาง กรธ.บอกว่า การจะอยู่จนครบวาระได้ ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาว่า กกต.เดิมมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกฉบับใหม่หรือไม่

  “มีสมาชิกบางรายเสนอแปรญัตติในลักษณะช่วยเหลือหาทางออก โดยให้เยียวยาให้ กกต.ที่ขัดคุณสมบัติไปเป็นที่ปรึกษา หากมีการแสดงความประสงค์ ซึ่ง สนช.ขอยืนยันว่าการพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของ สนช.จะยึดประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือ กกต.คนใดคนหนึ่ง" พล.ท.พิศณุระบุ

  อย่างไรก็ตาม ทาง กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาฯ จะนัดพิจารณาทั้งฉบับเป็นรอบที่สอง ในวันที่ 22 พ.ค. และวันที่ 29 พ.ค.อีกครั้ง และจะเปิดให้สมาชิกที่เสนอขอแปรญัตติ เข้าร่วมแสดงความเห็นในวันที่ 1 มิ.ย. เพื่อหารือกันว่าจะพบกันได้ที่ตรงไหน โดยจะดำเนินการให้เสร็จในวันดังกล่าว หากยังมีสมาชิก สนช.ที่เสนอแปรญัตติยังติดใจ จะสงวนไว้ ไปเสนอในการประชุมใหญ่วาระ 2-3 ในวันที่ 9 มิ.ย. ตามกำหนดต่อไป

  นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ... ว่าทาง กรธ.ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีหัวใจสำคัญ 4 ประการ ในมาตรา 6 เกี่ยวกับระบบวิธีพิจารณาคดีแบบไต่สวน ที่พยายามทำให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยกำหนดให้ศาลค้นหาความจริง และใช้พยานหลักฐานได้ทุกประเภทตราบใดที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ มาตรา 10 ขอบเขตอำนาจของศาลที่ทุกคนที่ร่วมกระทำผิดกับนักการเมืองก็ต้องขึ้นศาลนี้เช่นกัน

  รวมทั้งมาตรา 11 องค์คณะของผู้พิพากษา โดยในการพิจารณาคดีชั้นต้น กำหนดไว้ 9 คน เลือกจากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา ซึ่งถ้าองค์คณะเหลือ 7 คนสามารถพิจารณาคดีต่อไปแล้ว แต่ถ้าน้อยกว่า 7 คน ประธานฎีกาจะต้องเลือกให้ครบองค์คณะเสียก่อน

  นายอุดมกล่าวต่อว่า ในมาตรา 26 และมาตรา 27 การนำคดีสู่ศาล จากเดิมศาลสามารถรับฟ้องคดีได้ แต่ถ้าจะเริ่มดำเนินพิจารณาคดีต้องมีจำเลย แต่ต่อไปนี้ศาลสามารถรับฟ้องและดำเนินพิจารณาคดีโดยไม่ต้องมีจำเลยได้ ซึ่ง กรธ.ก็ได้เขียนให้ความคุ้มครองจำเลยไว้ว่า แม้จำเลยจะไม่มาขึ้นศาลสามารถตั้งทนายความต่อสู้ได้ และเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วจำเลยกลับมาก็สามารถรื้อคดีได้ นอกจากนี้ ยังสามารถอุทธรณ์คดีได้ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย แต่จำเลยจะต้องมาแสดงตนต่อศาล อีกทั้งที่ประชุมศาลฎีกาจะต้องเลือกหัวหน้าคณะในศาลฎีกา จำนวน 9 คน เป็นองค์คณะ เพื่อทบทวนคำพิพากษา

  “การกำหนดให้พิจารณาคดีแบบไม่มีจำเลย เพื่อแก้ปัญหาประเทศไทยที่นักการเมืองหนีคดีและคดีก็ค้างอยู่ที่ศาลจำนวนมาก ทาง กรธ.จะส่งร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ สนช.ภายในสัปดาห์หน้า” โฆษก กรธ.กล่าว

  ที่ทำเนียบฯ ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เดินทางมารอพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า โดยใช้เวลาหารือประมาณ 15 นาที ก่อนเดินทางกลับและไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม คาดเป็นการเข้าหารือเรื่องของข้อกฎหมายปฏิรูปที่สปท.เสนอให้ คสช.ออกคำสั่งมาตรา 44 เพื่อเร่งรัดเป็นการด่วน เพื่อให้การปฏิรูปทั้ง 11 ด้านมีความคืบหน้า

  นายคำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการและโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ทราบถึงการเข้าพบดังกล่าวด้วยเรื่องอะไร เพราะที่ประชุมวิป สปท.ไม่ได้มีการหารือในประเด็นนี้ แต่โดยปกติ สปท.เป็นหน่วยงานวิชาการ มีหน้าที่เสนอความเห็น และวิธีปฏิบัติด้านต่างๆ ซึ่งสุดท้ายขึ้นอยู่กับนายกฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสม และในฐานะที่ สปท.เป็น 1 ในแม่น้ำ 5 สาย ก็เป็นปกติที่ประธาน สปท.จะประสานพูดคุยกับนายกฯ เป็นระยะ และพบกับผู้นำแม่น้ำสายต่างๆ อยู่แล้ว.

 • เปลว สีเงิน

  ก็ดีใจแทนท่าน "นายกฯ ประยุทธ์" นะ! ไม่เสียแรง "ทุบโต๊ะ"........ แก้ปัญหารถไฟฟ้าฟันหลอ ให้สร้างอีกสถานี เชื่อมสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วง "เตาปูน-บางใหญ่" กับ "สถานีบางซื่อ" ของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ส่วนแรก) ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง เมื่อ ๑๑ สิงหาที่ผ่านมา
 • บทบรรณาธิการ

  คาดเดากันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสถานการณ์ และ ผลจากการอ่านคำพิพากษาคดีโครงการรับจำนำข้าวของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่จะมีขึ้นในปลายสัปดาห์หน้าว่าผลที่ออกมาเป็นอย่างไร จะส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในทางการเมืองหรือไม่
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ทหารพิจิตรบุกรวบ 2 แก๊งท้วงหนี้เงินกู้นอกระบบในพื้นที่ภาคเหนือ หลังลูกหนี้แห่ร้องศูนย์ดำรงธรรม ถูกข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย จนท.ตั้งข้อหาหนัก-ขยายผลพบนายทุนชาวนครสวรรค์อยู่เบื้องหลัง เตรียมงัดกม.ฟอกเงินยึดทรัพย์
  ตำรวจแถลงจับยาบ้าล็อตใหญ่ 4 ล้านเม็ด และเคตามีนอีก 200 กิโลกรัมหลังรวบ 2 ผู้ต้องหาเครือข่าย "โจ บ้านไร่" ขณะใช้รถกระบะอีซูซุขนยานรกไปจำหน่ายต่อลูกค้า เผยยาเคฯเริ่มทะลักเข้าไทย เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสถานบันเทิงเสพคู่กับยาเสพติดชนิดอื่น
  ฝนเทถล่มขอนแก่นทั้งคืน ส่งผลให้น้ำท่วมหลายจุดโดยเฉพาะโรงเรียนคนตาบอด เจอสูงกว่า 1 เมตร เจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือลำเลียงรับ-ส่งนักเรียนพิการทางสายตากว่า 60 ชีวิต
 • x-cite inside

  “ทองม้วน ศรีอ่อน” บ้านเดิมอยู่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งขึ้นชื่อว่าประชาชนมีฐานะ ‘ยากจน’ ที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ครอบครัวของทองม้วนก็ยากจนจริงๆ เพราะเป็นครอบครัวใหญ่ แต่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องทำงานรับจ้างสารพัด ไม่ว่าในไร่นา ในสวน เพื่อเอาเงินค่าแรงเพียงไม่กี่บาทมาซื้อข้าวกินไปวันๆ
  ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการนำที่ดิน ส.ป.ก.มาจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ แต่มีความแตกต่างไปจากพื้นที่ ส.ป.ก. ต.สิงห์ จ.กาญจนบุรี เพราะที่ดิน ต.ระบำเป็นที่ดินที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เคยเช่าที่ดินจาก ส.ป.ก.เพื่อปลูกไม้ยูคาลิปตัส เนื้อที่รวม 3,239 ไร่เศษ ไม่ใช่ที่ดินที่ยึดคืนมาจากผู้ที่ครอบครองโดยไม่ถูกกฎหมาย
  ด้วยความต้องการอยากเห็นชุมชนต่างๆ มีการจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กดีขึ้น ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง เพิ่มปัจจัยบวก ส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์มาทดแทน จึงก่อเกิดเป็นโครงการบางกอกนี้...ดีจัง โดยมีเด็กเยาวชน ชุมชน โรงเรียนในพื้นที่ และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาเป็นแม่แรงสำคัญ มีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุน