ภารกิจBetter Life6หน่วยงาน สสส.-มหาดไทย-สาธารณสุข “ชวนคู่รัก กินวิตามินโฟลิกก่อนท้อง ป้องกันลูกพิการ”

 • Tuesday, February 21, 2017 - 00:00


  ภารกิจBetter Lifeจาก6หน่วยงาน แกนนำโดยหน่วยงานสสส.วอนสื่อมวลชนเผยแพร่ความรู้ สร้างคุณภาพเด็กเกิดใหม่ปีละ7แสนคนให้ปลอดพิการ “ชวนคู่รัก กินวิตามินโฟลิกก่อนท้อง ป้องกันลูกพิการ” สถิติเด็กไทยเกิดใหม่7แสนคน เป็นเด็กพิการ3หมื่นคน ใช้เงินพันล้านบาทรักษา ปากแหว่งเพดานโหว่ หัวใจพิการแต่กำเนิด หลอดประสาทไม่เปิด แขนขาพิการ ระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ ไม่มีรูทวารหนัก เด็กพิการ1คนมีผลกระทบ ทำให้ครอบครัวพิการไปด้วย เด็กเป็นแม่ตั้งแต่เป็นเด็กหญิง เด็กเลี้ยงเด็ก ที่น่าห่วงคือเด็กวัย9ปี 10ปี 12ปีมีลูกดาวน์ซินโดรม วันนี้ป้องกันได้แล้ว วันวาเลนไทม์มีคู่สมรสที่มาจดทะเบียนในเขตกทม.สูงถึง3,486คู่ ข่าวดีสำหรับครอบครัวใหม่ กินวิตามินโฟลิกต่อเนื่อง6เดือน เพียง180บาทซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป หยุดเสี่ยงลูกพิการได้ถึง70%

  ธีระ ธัญญอนันต์ผล ผู้ประกาศข่าวBright TVทำหน้าที่พิธีกรในงานแถลงข่าว “ชวนคู่รัก กินวิตามินโฟลิกก่อนท้องป้องกันลูกพิการ”ด้วยความร่วมมือระหว่าง6หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดประเทศไทย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุข ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ปกติในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทม์ วันแห่งความรักทุกปีจะมีคู่รักมาจดทะเบียนสมรสที่ไปรษณีย์กลาง สำนักงานเขตบางรักเป็นจำนวนมาก สาวไทยแก้มแดงกลุ่มนี้วางแผนจะมีลูกในอนาคต ในขณะที่แต่ละปีนั้นประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ปีละ7แสนคน สถานการณ์เด็กพิการแต่กำเนิดมีถึงปีละ30,000คน มีแนวโน้มการสะสมมากขึ้นทุกปี

  เด็กพิการแต่กำเนิดคือหลอดประสาทไม่ปิด ปากแหว่งเพดานโหว่ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ความพิการของแขนขา ระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ ไม่มีรูทวารหนัก กลุ่มอาการดาวน์ ซึ่งมีรายจ่ายทางสุขภาพจากการรักษาถึงปีละ1,000ล้านบาทสามารถป้องกันได้30-50%ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารที่มีโฟเลสสูงหรือการกินวิตามินโฟลิกในรูปแบบเม็ด วิตามินโฟลิกช่วยสร้างและแบ่งเซลล์ในตัวอ่อนให้สมบูรณ์ภายใน28วันแรกหลังปฏิสนธิ จึงต้องกินก่อนท้องท้องอย่างน้อย3เดือนต่อเนื่องจนถึง3เดือนแรกของการตั้งท้อง กลุ่มเป้าหมายสำคัญในการป้องกันความพิการแต่กำเนิดคือหญิงที่ต้องการจะมีลูก โดยเฉพาะคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส

  ผู้แถลงข่าวทั้ง5ท่านเป็นผู้ไขปัญหาทิศทางการทำงานของสสส.ในการป้องกันความพิการแต่กำเนิดจะทำได้อย่างไร เมื่อผู้หญิงตั้งท้องแล้วไปฝากท้องจะรับยาวิตามินโฟลิกจะทันสถานการณ์หรือไม่ มาตรการของประเทศต่างๆที่ตระหนักถึงการป้องกันความพิการแต่กำเนิด มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง แนวโน้มคู่รักไทยแต่งงานอายุมากขึ้น รวมถึงการมีลูกจะส่งผลต่อความเสี่ยงของความพิการแต่กำเนิดบ้างหรือไม่ การทำงานของอำเภอเปิดพื้นที่ให้บริการประชาชนสื่อสารความรู้เรื่องการป้องกันความพิการแต่กำเนิดแล้ว การสื่อสารให้ความรู้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน นโยบายให้ความรู้กับผู้นำชุมชนใน50เขตอย่างไรบ้าง

  ชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพรสวรรค์ วสันต์ หัวหน้าโครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย และนายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์ศาสตร์ เบญจวรรณ เกตุเนตร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สำนักงานปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร หรือเรียกว่านายทะเบียนสื่อรัก แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพรสวรรค์ วสันต์ หัวหน้าโครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย และนายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด(ประเทศไทย)กล่าวว่าเรามีเด็กพิการเกิดขึ้นทั่วโลกปีละ8ล้านคน ในขณะที่เมืองไทยมีเด็กพิการเกิดขึ้นปีละ3หมื่นคน ความพิการสามารถป้องกันได้ ถ้าปล่อยให้พิการแล้วการดูแลรักษาเป็นเรื่องปลายเหตุและปลายน้ำ เพราะเด็กพิการ1คนมีผลกระทบต่อครอบครัว ทำให้ครอบครัวพิการไปด้วย องค์การอนามัยโลกสนับสนุนให้ป้องกันก่อนเกิดคนพิการให้หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ12-49ปีรับประทานโฟลิตนับตั้งแต่เด็กเริ่มมีประจำเดือนจนถึงวัยหมดประจำเดือน สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป หรือองค์การเภสัชกรรมที่จำหน่ายเม็ดละ1บาท

  การสร้างคนนับจากการปฏิสนธิสร้างตัวอ่อนต้องอาศัยDNAเป็นพิมพ์เขียวในการสร้างมนุษย์ การสร้างDNAแบ่งตัวอ่อนของเซ็ล โภชนาการที่สมบูรณ์ในแม่ ยาย ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ยายรับประทานอาหารมีประโยชน์ ไม่สูบบุหรี่ดื่มเหล้า ส่งผลถึงลูก แต่ถ้ามีเหตุใดเหตุหนึ่งขัดขวางย่อมส่งผลกระทบต่อลูกที่พิการได้ เป็นโรคออทิสติก ขณะนี้85ประเทศทั่วโลกผสมโฟลิกในอาหาร ธัญพืช ข้าว ข้าวโพด ขนมปัง หลายประเทศในเอเซียมีกฎหมายให้ใส่วิตามินโฟลิกในอาหาร ข้าว แป้ง สาลี ในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เนปาล ออสเตรเลีย ขณะนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายให้เสริมวิตามินโฟลิกในอาหารประจำวัน ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลีมาแล้ว 20ปี ในประเทศจีนและสหรัฐฯ ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์กินโฟลิตแล้วลดความเสี่ยงจากการมีลูกพิการได้ถึง 70%

  วิตามินโฟลิกหรือวิตามินบี9 พบในไข่แดง ตับ ผักใบเขียวเข้ม ตำลึง ผักบุ้ง ฟักคะน้า แครอท แคนตาลูป ฟักทอง ถั่วหรือวิตามินโฟลิกในรูปแบบเม็ด การกินวิตามินโฟลิกไม่มีผลเสียต่อร่างกาย เพราะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำและไม่สะสมต่อร่างกาย ในแต่ละวันร่างกายจะขับออกทางปัสสาวะ องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนวทางลดความเสี่ยง ความพิการแต่กำเนิดด้วยการปรับนิสัยการรับประทานอาหารที่มีโฟเลต หรือกินวิตามินโฟลิก 1 รับประทานอาหารที่มีโฟเลตสูงซึ่งอยู่ในผักใบเขียวให้ได้0.4มิลลิกรัม/วัน 2หญิงที่ต้องการมีลูกต้องกินวิตามินโฟลิกตั้งแต่ก่อนตั้งท้อง 3เดือน ต่อเนื่องจนถึง3เดือนแรกของการตั้งท้อง เพื่อช่วยให้การสร้างหลอดประสาทของตัวอ่อนภายใน28วันแรกหลังปฏิสนธิอย่างมีประสิทธิภาพ 3หญิงวัยเจริญพันธุ์ควรรับประทานวิตามินโฟลิกชนิดเม็ดขนาด 5มิลลิกรัม/สัปดาห์

  “จากประสบการณ์ที่เป็นหมอเด็ก การสร้างคนมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพ เรื่องโภชนาการมีความสำคัญมาก เรื่องของ3ทหารเสือ โฟเล็ก เหล็ก ไอโอดีน สร้างความสมบูรณ์ในเซ็ล ผักสดผลไม้ที่หลากหลาย วิตามินโฟลิกเป็นวิตามินแสนวิเศษป้องกันความพิการแต่กำเนิด ป้องกันน้ำหนักน้อยแต่แรกเกิด ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เป็นเด็กไม่พร้อมที่จะเกิด ต้องได้รับการช่วยเหลือรักษาอยู่ในห้องICU เป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทย ผู้หญิงไทยซ๊ดร้อยละ40 แม่ซีดลูกก็ต้องซีดด้วย ทำให้ไม่ฉลาดสมาธิสั้น ติดเชื้อได้ง่าย เข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้ง มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง จำเป็นต้องมีการป้องกันโรคNCD โรคที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ พบบ่อยในผู้สูงอายุ ต้องใช้เงินรักษาสูง” ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพรสวรรค์ วสันต์กล่าว

  เด็กท้องไม่พร้อมย่อมมีโอกาสเสี่ยงที่ลูกจะพิการ คลอดก่อนกำหนด น้ำหนักน้อย อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมของแม่ ความเป็นเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มีศักยภาพในการเลี้ยงลูก หรือเรียกกันว่าเด็กเลี้ยงเด็ก ที่น่าเป็นห่วงคือเด็กวัย9ปี 10ปี 12ปีมีลูกดาวน์ซินโดรม เมื่อแม่ไม่พร้อมเด็กพิการ ก็ไม่ได้ดูแลลูกอย่างเต็มที่ พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเด็กจะต้องมีบทบาทเข้ามาเลี้ยงดูลูกหลาน ต้องอาศัยความรู้ในการประคับประคองจิตใจ เด็กกลุ่มนี้พร้อมทิ้งลูกไว้กับปู่ย่าตายายเพื่อไปเที่ยวเล่นในศูนย์การค้า การรับประทานวิตามินโฟลิกเริ่มรับประทานได้ตั้งแต่วัยเด็ก1ขวบเป็นต้นไป โดยเฉพาะเด็กดาวน์ ถึงเวลาควรพูดก็ไม่พูด สมาธิสั้น ให้รับประทานวันละเม็ด เด็กจะพูดได้ดีขึ้นเพราะยาไปกระตุ้นการทำงานที่สมอง ถึงระบบประสาท อย่างไรก็ตามข้อควรระวัง ผู้ใหญ่ก็ไม่ควรรับประทานวิตามินโฟลิกมากเกินขนาด จะกลายเป็นมะเร็งเพราะเป็นการกระตุ้นการแบ่งตัวของเซ็ลได้

  ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่าสังคมไทยโดยรวมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุและจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นใน10ปีข้างหน้า ปริมาณสัดส่วนเด็กลดลง เด็กGenX GenY ต้องแบกภาระสูง ต้องเก่งกว่าเด็กรุ่นเก่าเพราะต้องแบกรับภาระดูแลทุกคนในครอบครัวเป็นที่พึ่งพิง สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการที่เด็กเกิดขึ้นน้อยและยังด้อยคุณภาพ จากประสบการณ์ทำงานจะเห็นแนวโน้มว่าเด็กพิการเพิ่มสูงขึ้น เด็กเริ่มต้นมีประจำเดือนตั้งแต่อายุ10ชวบ แนวโน้มผู้หญิงแต่งงานช้าลงคือวัย28-29ปี แม่มีลูกในช่วงอายุมากก็เป็นเรื่องเสี่ยง แม่ที่เริ่มมีลูกในวัย35ปีขึ้นไปก็ย่อมเสี่ยงจะมีลูกเป็นดาวน์ซินโดรม2-3เท่า สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ การทำงานของสสส.เน้นการป้องกันก่อนการรักษา จึงได้จัดทำชุดความรู้และพัฒนาให้เกิดพื้นที่ต้นแบบ22จังหวัดโดยหน่วยบริการสุขภาพให้ความรู้เรื่องการปัองกันความพิการแต่กำเนิดด้วยวิตามินโฟลิกแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มารับบริการสุขภาพและให้ความรู้ในสถานศึกษา พร้อมกับทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมการกินอาหารและผักใบเขียวที่มีโฟแตตสูง ตลอดจนความร่วมมือจากกรมการปกครองและกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายคือหญิงที่มาจดทะเบียนสมรสที่ต้องการจมุบตรเพื่อป้องกันความพิการแต่กำเนิดตั้งแต่ต้นทาง

  ชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเปิดประเด็นว่าถ้าเรามีคนด้อยคุณภาพโอกาสที่จะพัฒนาประเทศเป็นเรื่องยาก กระทรวงมหาดไทยเห็นความสำคัญในการรณรงค์ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สสส. สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดประเทศไทย ฯลฯ ในปี2559 คู่สมรสที่มาจดทะเบียนสมรส307,746คู่เฉพาะวันวาเลนไทม์มีคู่สมรสที่มาจดทะเบียนในเขตกทม.สูงถึง3,486คู่ แนวโน้มคู่ที่มาจดทะเบียนสมรสมีอายุมากขึ้นและอัตราการมีลูกลดลงโดยเฉลี่ยไม่ถึง2คน

  ดังนั้นจะต้องช่วยกันลดความเสี่ยงจากความพิการแต่กำเนิดจะช่วยประหยัดรายจ่ายของประเทศได้ถึง1,000ล้านบาท/ปี จึงสนับสนุนให้นายทะเบียนทั่วประเทศให้ความรู้แก่คู่สมรสมที่มาจดทะเบียนเรื่องวิตามินโฟลิกต่อเนื่อง6เดือนเป็นรายจ่าย180บาทเพื่อลดความเสี่ยงทารกพิการแต่กำเนิด “เป็นราคาถูกมากเมื่อเราได้เด็กคุณภาพดีๆเป็นกำลังงานของประเทศ ประชาชนไม่มีเงินติดต่อสาธารณสุขขอรับยาฟรีได้” โดยสสส.สนับสนุนสื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทะเบียนและคู่สมรสที่จะมาจดทะเบียนสมรส รวมถึงการสื่อสารความรู้แก่แกนนำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน7.9หมื่นคนเพื่อสื่อสารความรู้ในการป้องกันความพิการแต่กำเนิดให้กับคนในชุมชน ถือเป็นการเปิดพื้นที่อำเภอให้เป็นหน่วยบริการเพื่อสังคม เพราะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนต้องทำควบคู่กันในทุกมิติและทุกหน่วยงานร่วมกัน

  แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัยกล่าวว่าสาวไทยแก้มแดงมีลูกเมื่อพร้อมเพื่อชาติ ปัจจุบันนี้ผู้หญิงไม่ค่อยอยากแต่งงาน เมื่อแต่งงานแล้วก็ไม่อยากจะมีลูก โอกาสทองที่ผู้หญิงจะมีลูกคือวัย20-35ปี เร็วเกินไปก็ไม่ดี ช้าเกินไปก็ไม่ดี เวลานี้เฉลี่ยผู้หญิงเริ่มแต่งงานในวัย 29ปีเรียกว่าเกือบจะแก่แล้ว จึงต้องมีการรณรงค์ให้รับประทานวิตามินโฟลิกในรูปแบบเม็ด หรือรับประทานผักใบเขียวที่มีโฟเลตสูง ถ้าแม่ตัวซีดจากโรคโลหิตจางลูกก็ย่อมจะซีดด้วย ประเทศไทยถูกจับตามองจากปัญหาแม่เป็นโรคโลหิตจาง10%ด้วย “หมอขอเรียกว่าวิตามินแสนวิเศษ โฟลิกหรือวิตามินบี9 แต่ในวิตามินบีรวมไม่ได้หมายความว่ามีโฟลิก ถ้าเป็นสูตรของบัญชียาหลักอาจจะมี”

  จากการสำรวจเมื่อปี2558หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ15-49ปี จำนวน18ล้านคน มีจำนวน5ล้านคนที่จดทะเบียนสมรส แต่อีก5ล้านคนมีลูกโดยไม่จดทะเบียนสมรส เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้หญิง5ล้านคนมีความพร้อมหรือไม่พร้อม การดูแลสุขภาพและเตรียมพร้อมที่จะเป็นแม่นั้น สาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินโฟลิก เหล็ก และไอโอดีนจึงมีความจำเป็นต้องเด็กที่มีคุณภาพอย่างยิ่ง

  “การรับประทานไวตามินโฟลิตพร้อมกับนม น้ำอัดลมได้ไม่มีปัญหา แต่อย่ารับประทานพร้อมกับยาลดกรด ส่วนเหล็กรับประทานพร้อมนม ชา กาแฟไม่ได้เพราะจะขัดขวางการทำงานของเหล็ก ขณะนี้มีการนำโฟลิกเติมเข้าไปในขนมจีนเป็นงานวิจัยซึ่งผลิตไม่ทันความต้องการ จากประสบการณ์ทำงานกองทุนอาหารกลางวันของโรงเรียน ครูสังเกตเห็นเด็กนักเรียนซีด ก็ต้องเพิ่มการกินอาหารให้หลากหลาย เนื้อสัตว์ ตับ ผักสด ผลไม้ ส้ม ฝรั่ง คนญี่ปุ่นรับประทานนะโตะ(ถั่วเน่า) คือถั่วหมักมีวิตามินบี12เยอะ คนอีสานชอบกินข้าวเก่าค้างปี ขาดวิตามินบี จะเห็นว่าคนอีสานไปเสียชีวิตในต่างแดน สิงคโปร์ ตะวันออกกลาง เพราะมีปัญหากายและใจ สุขภาพจิตไม่ดีก็กินเหล้า กลุ้มใจเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเอง” แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุลกล่าว

  เบญจวรรณ เกตุเนตร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สำนักงานปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานครกล่าวว่า วันที่14ก.พ.เป็นวันแห่งความรักที่มีคู่รักมาจดทะเบียนสมรสมากที่สุด ผู้บริหารกทม.มีนโยบายให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตทั้ง50แห่งให้ความร่วมมือกับสสส.ในการสื่อความรู้เรื่องการป้องกันความพิการแต่กำเนิดให้กับคู่สมรสทุกคู่ เป็นเสมือนนายทะเบียนสื่อรัก สื่อความรู้ให้กับคู่สมรสรวมทั้งการสื่อสารตรงกับกรรมการชุมชนเพื่อให้ความรู้กับคู่รักที่ไม่ได้มาจดทะเบียนสมรสและประชาขนในพื้นที่ต่อไป

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  แหม....ชาวโซเชียลตามติดยิ่งกว่าคู่จิ้น! เสียงกริ๊ดดังไล่หลังยิ่งกว่าฉาก “แจ็ค"กับ"โรส” ยืนกอดกันบนหัวเรือไททานิก "บิ๊กตู่" กับ "บิ๊กป้อม" ไม่เจอหน้ากันหลายวัน วานนี้(๒๐ พฤศจิกายน) ไฟต์บังคับต้องไปเจอกันบนเรือหลวงถลาง
 • บทบรรณาธิการ

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2560 โดย ป.ป.ช.ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสออกเป็น 5 ดัชนี
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ขณะไปตรวจรถชนกันคนขับวัย71อ้างตาไม่ดีดาบตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบคดีรถชนกันในตัวเมืองชัยภูมิ เฒ่าวัย 71 ซิ่งกระบะฝ่าสัญญาณไฟพุ่งชนเต็มแรงแล้วลากร่างไปไกลสุดที่จะยื้อชีวิต
  ตูนซึ้งใจกราบคุณตาขาขาดวัย 90 ปีที่เจียดเบี้ยยังชีพคนพิการสมทบก้าวคนละก้าว ด้านเชษฐ์สไมล์บัฟฟาโลออกวิ่งในเมืองชลหาทุนให้อีกกว่า 5 แสนบาท
  เครื่องเล่นโมบายปลาหมึกยักษ์ในงานนมัส การพระสมุทรเจดีย์โค่นลงมาทั้งยวง ทำเอาผู้ใหญ่ เด็กที่ขึ้นไปนั่งบาดเจ็บไปตามๆ รมต.ออมสินรีบไปตรวจสอบ พบไม่ได้ขออนุญาต
 • x-cite inside

  ได้รับทั้งเสียงปรบมือและยอดบริจาคท่วมท้นสำหรับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จากเบตงสู่แม่สาย ของ พี่ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย ศิลปินวงบอดี้สแลม กับภารกิจเพื่อสังคมที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมาย ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไอดอลของวัยรุ่นที่สลัดไมค์ร้องเพลงมาเป็นทำงานจิตอาสา
  ณ ตอนนี้เข้าไปท่องโลกออนไลน์ จะมีรายการแชร์และส่งต่อ ขอความช่วยเหลือพี่น้องผองไทย!! ช่วยกันโหวตให้ "มารีญา พูลเลิศลาภ" ตัวแทนสาวไทยในการประกวดนางงามจักรวาลปี 2017
  ในยุคนี้ความเชื่อว่าเด็กจะเก่งต้องมุ่งเน้นแต่เรียนอย่างเดียวอาจตกยุคไปแล้ว เพราะงานวิจัยต่างๆ จากทั่วโลกพบว่า หากพวกเขาได้ทำกิจกรรมทางกายด้วยการออกมาเล่น (Active Play) หรือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที จะทำให้พัฒนาการด้านสมองดีกว่าเด็กที่จดจ่อมุ่งแต่นั่งเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว