ภาพถ่ายฟิล์มกระจกวิถีไทยเชื่อมสัมพันธ์24ปี "ไทย-เช็ก"

 • Sunday, June 18, 2017 - 00:00

  การแสดงโขนกลางแปลง ปี 2409

  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อความเป็นไทยสู่สากล โดยพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับนานาชาติ ในส่วนสาธารณรัฐเช็กกับประเทศไทย มีความร่วมมือ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ระหว่างกันตลอดมา โดยปีนี้ วธ.ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเช็ก จัด “นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกวิถีไทย” ระหว่างมิถุนายน-กันยายน 2560 ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เพื่อให้คนไทยและชาวสาธารณรัฐเช็กศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของคนไทยในอดีต อีกทั้งเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เช็ก ครบรอบ 24 ปี และกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้น รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายระดับนานาชาติมากขึ้นอีกด้วย

  คนไทยริมน้ำในจังหวัดนนทบุรี

  นายวีระ กล่าวอีกว่า นิทรรศการครั้งนี้นำภาพถ่ายฟิล์มกระจกไปจัดแสดงทั้งหมด 27 ภาพ เป็นภาพจากสมัยรัชกาลที่ 4-7 แห่งราชวงศ์จักรี ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร คัดเลือกแต่ละภาพแสดงถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของไทยในอดีต ในส่วนพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยในยุคเก่า ล้วนแต่เป็นภาพถ่ายที่มีความงดงาม ทรงคุณค่าและหาชมได้ยากยิ่ง

  สำหรับภาพถ่ายฟิล์มกระจก ที่จัดแสดงในนิทรรศการฯ ทั้งหมด 27 ภาพ แบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่ 1.พระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 4–7 อาทิ รัชกาลที่ 4 ฉลองพระองค์ชุดขาวทรงธรรม รัชกาลที่ 4 ทรงเสลี่ยงสถลมารคเสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) รัชกาลที่ 5 ขณะพระชนมายุ 9 ชันษา รัชกาลที่ 6 ฉลองพระองค์ชุดนายร้อยแซนเฮิสต์ เป็นต้น รัชกาลที่ 6 เสด็จชลมารคเรือสุพรรณหงส์ เมื่อปี 2469
  2.เจ้านายฝ่ายใน อาทิ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เจ้าจอมมารดาเปี่ยม สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดลและสมเด็จเจ้าฟ้ามาลินีนภดารา เป็นต้น 3.วิถีชีวิตริมน้ำ เช่น ตลาดน้ำหัวรอหน้าพระราชวังจันทร์เกษม วิถีชีวิตริมน้ำคลองมหานาก
  วงดนตรีไทย ปี 2472 สมโภชน์พระตำหนักเปี่ยมสุข

  4.พระราชพิธี อาทิ พระราชพิธีโสกันต์รัชกาลที่ 7 พระราชพิธีโสกันต์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เป็นต้น 5.ประชาชนชาวสยาม เช่น ขุนนางผู้ชาย คนไทยริมน้ำในจังหวัดนนทบุรี 6.ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ อาทิ รัชกาลที่ 5 รับเสด็จพระเจ้าซาเรวิกแห่งจักรวรรดิรัสเซียและเจ้าชาย Georg Valdemar แห่งเดนมาร์ก ณ พระราชวังบางปะอิน เมื่อปี 2433 และ 7.การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี เช่น การแสดงโขนกลางแปลง ละครรำพอกหน้าขาว เมื่อปี 2409 วงดนตรีไทย เมื่อปี 2472 สมโภชพระตำหนักเปี่ยมสุข เป็นต้น

  ทั้งนี้ นอกจากนิทรรศการดังกล่าวยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่างทั้งสองประเทศ โดย รมว.วธ.ไทย บรรยายพิเศษเรื่อง“Culture Heritage of Mankind : Protection and Promotion Policies in Thailand” และนางสาวิตรี สุวรรณสถิต ที่ปรึกษา วธ. บรรยายหัวข้อ “Perspective of Thai Art and Culture through Glass Plate Negative Photographs ในวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่พิพิธภัณฑ์ Náprstek Museum of Asian ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็กอีกด้วย.
  รัชกาลที่ 6 เสด็จชลมารคเรือสุพรรณหงส์ 3 มีนาคม 2469

  ตลาดน้ำหัวรอ หน้าพระราชวังจันทร์เกษม กรุงเก่า หน้า 149 หนังสือฟิล์มกระจก

 • เปลว สีเงิน

  เศรษฐกิจมันเป็นเรื่องใกล้ตัว หลอกกันไม่ได้ ล้วงกระเป๋าไปแล้วไม่เจอเงิน มันก็คือไม่เจอ เวลานี้ใครมาบอกว่าเศรษฐกิจดี คนจนจะหมดไปแล้ว สำหรับประชาชนระดับรากหญ้า เชื่อก็บ้า! ไม่มีปัญญาไปชิมไข่เจียวร้าน เจ๊ไฝ หรอกครับ เศรษฐกิจ ปากท้อง ไม่ใช่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้วย และเมื่อสองอย่างนี้มาผสมกัน มันก็เหมือนระเบิด
 • บทบรรณาธิการ

  ปรากฏการณ์พบอาวุธสงครามล็อตใหญ่ ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปสู่การเดินเข้ามามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของนายวัฒนา ทรัพย์วิเชียร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยนายวัฒนาถูกควบคุมตัวตาม มาตรา 44 เนื่องจากต้องสงสัยมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง โดยเชื่อมโยงกับซีรีส์นัมเบอร์ของอาวุธล็อตใหญ่นี้มีความเชื่อมโยงกับอาวุธสงครามที่ตรวจจับได้เมื่อปี 2557
 • เอ็กซ์-ไซท์

  กรมการขนส่งทาง บกดีเดย์ต้นปี 61 ยกมาตรฐานสอบใบขับ ขี่ทุกด้าน เตรียมออก กฎกระทรวงห้าม 5 โรคสำคัญ อายุ 70 ปีขึ้นไปจับตรวจสาย ตา-สุขภาพทุก 3 ปี
  ว.วชิรเมธีชื่นชมก้าวคนละก้าวทำเพื่อสังคม ประชาชนยังคงร่วมบริจาคสมทบโครงการก้าวคนละก้าวจนยอดผ่าน 723 ล้านบาทแล้วแม้ตูนจะหยุดพักเพราะป่วย ก่อนออกมาวิ่งต่อวันอังคารมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์ ว.วชิรเมธีแสดงความชื่นชมนักร้องหนุ่มสั่นสะเทือนโครงสร้างพื้นฐานในจิตใจคนไทยทั้งประเทศ
  ไฟไหม้ตึกแถวเก่าแก่ย่านแพร่งนราซึ่งก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เสียหาย 13 คูหา ยังไม่ รู้สาเหตุ รอสำนักงานทรัพย์สินฯ ประเมินความสูญเสีย
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"