ภาพถ่ายฟิล์มกระจกวิถีไทยเชื่อมสัมพันธ์24ปี "ไทย-เช็ก"

 • Sunday, June 18, 2017 - 00:00

  การแสดงโขนกลางแปลง ปี 2409

  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อความเป็นไทยสู่สากล โดยพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับนานาชาติ ในส่วนสาธารณรัฐเช็กกับประเทศไทย มีความร่วมมือ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ระหว่างกันตลอดมา โดยปีนี้ วธ.ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเช็ก จัด “นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกวิถีไทย” ระหว่างมิถุนายน-กันยายน 2560 ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เพื่อให้คนไทยและชาวสาธารณรัฐเช็กศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของคนไทยในอดีต อีกทั้งเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เช็ก ครบรอบ 24 ปี และกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้น รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายระดับนานาชาติมากขึ้นอีกด้วย

  คนไทยริมน้ำในจังหวัดนนทบุรี

  นายวีระ กล่าวอีกว่า นิทรรศการครั้งนี้นำภาพถ่ายฟิล์มกระจกไปจัดแสดงทั้งหมด 27 ภาพ เป็นภาพจากสมัยรัชกาลที่ 4-7 แห่งราชวงศ์จักรี ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร คัดเลือกแต่ละภาพแสดงถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของไทยในอดีต ในส่วนพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยในยุคเก่า ล้วนแต่เป็นภาพถ่ายที่มีความงดงาม ทรงคุณค่าและหาชมได้ยากยิ่ง

  สำหรับภาพถ่ายฟิล์มกระจก ที่จัดแสดงในนิทรรศการฯ ทั้งหมด 27 ภาพ แบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่ 1.พระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 4–7 อาทิ รัชกาลที่ 4 ฉลองพระองค์ชุดขาวทรงธรรม รัชกาลที่ 4 ทรงเสลี่ยงสถลมารคเสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) รัชกาลที่ 5 ขณะพระชนมายุ 9 ชันษา รัชกาลที่ 6 ฉลองพระองค์ชุดนายร้อยแซนเฮิสต์ เป็นต้น รัชกาลที่ 6 เสด็จชลมารคเรือสุพรรณหงส์ เมื่อปี 2469
  2.เจ้านายฝ่ายใน อาทิ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เจ้าจอมมารดาเปี่ยม สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดลและสมเด็จเจ้าฟ้ามาลินีนภดารา เป็นต้น 3.วิถีชีวิตริมน้ำ เช่น ตลาดน้ำหัวรอหน้าพระราชวังจันทร์เกษม วิถีชีวิตริมน้ำคลองมหานาก
  วงดนตรีไทย ปี 2472 สมโภชน์พระตำหนักเปี่ยมสุข

  4.พระราชพิธี อาทิ พระราชพิธีโสกันต์รัชกาลที่ 7 พระราชพิธีโสกันต์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เป็นต้น 5.ประชาชนชาวสยาม เช่น ขุนนางผู้ชาย คนไทยริมน้ำในจังหวัดนนทบุรี 6.ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ อาทิ รัชกาลที่ 5 รับเสด็จพระเจ้าซาเรวิกแห่งจักรวรรดิรัสเซียและเจ้าชาย Georg Valdemar แห่งเดนมาร์ก ณ พระราชวังบางปะอิน เมื่อปี 2433 และ 7.การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี เช่น การแสดงโขนกลางแปลง ละครรำพอกหน้าขาว เมื่อปี 2409 วงดนตรีไทย เมื่อปี 2472 สมโภชพระตำหนักเปี่ยมสุข เป็นต้น

  ทั้งนี้ นอกจากนิทรรศการดังกล่าวยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่างทั้งสองประเทศ โดย รมว.วธ.ไทย บรรยายพิเศษเรื่อง“Culture Heritage of Mankind : Protection and Promotion Policies in Thailand” และนางสาวิตรี สุวรรณสถิต ที่ปรึกษา วธ. บรรยายหัวข้อ “Perspective of Thai Art and Culture through Glass Plate Negative Photographs ในวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่พิพิธภัณฑ์ Náprstek Museum of Asian ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็กอีกด้วย.
  รัชกาลที่ 6 เสด็จชลมารคเรือสุพรรณหงส์ 3 มีนาคม 2469

  ตลาดน้ำหัวรอ หน้าพระราชวังจันทร์เกษม กรุงเก่า หน้า 149 หนังสือฟิล์มกระจก

 • เปลว สีเงิน

  ๒๖ ตุลาคม........... ประชาชนใน ๖ ภาค คือ เหนือ ๙ อีสาน ๒๐ กลาง ๒๑ ตะวันออก ๗ ตะวันตก ๕ ใต้ ๑๔ รวม ๗๗ จังหวัด คงไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ในกรุงเทพฯ ได้ทั้งหมด เหตุนั้น "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" จึงพระราชทานพระราชานุญาต ให้รัฐบาลจัดสร้าง "พระเมรุมาศจำลอง ๘๕ แห่ง" กระจายไปทั่วประเทศ
 • บทบรรณาธิการ

  การออกมายืนยันทั้งน้ำตาไม่มีเจตนาแอบแฝงทางการเมืองของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย ต่อภาพการขึ้นขบวนรถแห่เชิญชวนให้ประชาชนชาวลาดปลาเค้าร่วมถวายดอกดาวเรือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีป้ายชื่อ "สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์" แผ่นใหญ่ติดอยู่หน้ารถ
 • เอ็กซ์-ไซท์

  พบโพรงน้ำไหลเป็นทาง ใต้รอยแยกกลางชุมชนแม่เมาะ ขณะที่ดินทรุดตัวเพิ่มไม่หยุด ล่าสุดบางจุดลามเข้าตัวบ้าน ทำบ้านเรือนชาวบ้านแตกเพิ่ม แถมลามถึงพื้นที่การเกษตรอีก ผู้ว่าฯ สั่งเฝ้าระวัง 24 ชม.ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เด็ดขาด นักธรณีวิทยานัดเจาะดินตรวจแล้ว
  ตำรวจภาค 3 สกัดยึดยาไอซ์ 508 กก.ขณะลำเลียงเข้ากรุง ผบ.ตร.เผยขบวนการยาเสพติดเปลี่ยนเส้นทางจากเหนือเข้าทางอีสานแทนหลังถูกสกัดอย่างหนัก ระบุยาไอซ์ล็อตนี้อยู่ไทยมูลค่า 1,000 ล้าน ถ้าหลุดไปต่างประเทศได้มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท
  กองสลากขู่อีกจับติดคุกกองสลากแก้ปัญหาหวยโก่งราคาไม่จบ งัดมาตรการใหม่จับปรับ 1 หมื่นจำคุก 1 เดือนพร้อมตัดโควตาห้ามจำหน่าย
 • x-cite inside

  นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ทำบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยจัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบ
  เวียนมาบรรจบครบวาระ 1 ปี ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกดวง
  ด้วยความเชื่อที่ว่าเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีพลังเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีและน่าอยู่ยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการประกวดผลงานเรื่อง "ความดี" ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในกิจกรรม "ดี 7 DAY ทำดี ทำได้ทุกวัน"