พันธกิจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดินหน้าประมูลสัมปทานปิโตรเลียม

 • Monday, June 5, 2017 - 00:00

  หลังจากที่เลื่อนมาหลายต่อหลายครั้ง ด้วยความที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถดำเนินการได้ ติดขัดเล็กบ้างใหญ่บ้าง จนตอนนี้หากปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ทำอะไรเลย ประเทศไทยน่าจะลำบากแล้วในอนาคต เพราะถ้าไม่สามารถผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้ เราอาจจะต้องนำเข้า และสูญเสียเงินมหาศาล

  อย่างไรก็ตาม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ที่เป็นผู้ดูแลในส่วนของการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย โดย นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ออกมายืนยันว่า เดือน ก.ค. หรือ ส.ค.นี้ จะต้องมีการเปิดประมูลผู้รับสัมปทานในแหล่งก๊าซเอราวัณ และแหล่งบงกช ที่จะหมดอายุในปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ

  เพราะหลังจากนั้น ต้องใช้เวลาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมในการรับสัมปทานอีก 6-7 เดือน และประกาศรายชื่อผู้ชนะในช่วงต้นปี 2561 หรือประมาณเดือน ก.พ.2561 ไม่อย่างนั้นจะล่าช้าเกินไป เพราะกว่าที่จะเริ่มขุดเจาะได้ ต้องใช้เวลาศึกษาถึง 3 ปี และอาจจะไม่ต่อเนื่องกับการที่ผู้รับสัมปทานรายเก่าเลิกผลิตไป

  0 งานเบื้อนต้นที่กำลังทำ

  ขณะนี้กำลังเตรียมกำหนดร่างเงื่อนไขการประมูลสัมปทานที่หมดอายุ เพื่อเตรียมพร้อมรอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปิโตรเลียม พ.ศ.... และร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.... มีผลบังคับใช้ โดยหลักเกณฑ์ขณะนี้จะดูว่าทำอย่างไรไม่ให้ยากเกินไป จนรายใหม่ไม่ต้องการร่วมประมูล

  ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือจะต้องกำหนดปริมาณขึ้นต่ำในการผลิตอย่างน้อย 1,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จากเดิมคาดว่าปริมาณในช่วงก่อนหมดอายุสัมปทาน 3 ปี อาจจะลดลงจาก 2,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เหลือ 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

  นอกจากนี้ จะมีการกำหนดราคาจำหน่ายราคาที่แข่งขันได้กับราคานำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) สัญญาระยะยาว ซึ่งอาจจะกำหนดระยะเวลาว่าหากเป็นรายใหม่เข้ามาประมูล นอกเหนือจากเจ้าเดิม อาจจะให้เวลา 2-3 ปี ต้องผลิตให้ได้ปริมาณขั้นต่ำที่กำหนด

  ขณะเดียวกัน กรมจะมีการออกกฎหมายลูกมารองรับ โดยเป็นกฎกระทรวง 5 ฉบับ และ 1 ประกาศ เพื่อรองรับการทำงานของ พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับ โดยขั้นตอนรายละเอียดจะต้องมีการเปิดรับฟังความเห็นทั้งการทำโฟกัสกรุ๊ป และการนำเสนอผ่านเว็บไซต์เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

  ได้แก่ 1.ประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียมหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ ที่จะดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 2.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต 3.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขและระยะเวลาการให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตนำส่งค่าภาคหลวงแก่รัฐ 4.กฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต 5.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการได้มา ซึ่งผู้รับสัญญาจ้างสำรวจและผลิต และ 6.กฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาจ้างสำรวจและผลิต

  “การจัดรับฟังความคิดเห็นกฎหมายลูก แม้กฎหมายแม่ คือ ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม และร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ยังไม่มีผลบังคับใช้นั้น เป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ซึ่งเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) คงเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าดำเนินการไม่ได้ โดยตามรัฐธรรมนูญกฎหมายลูกไม่ต้องจัดรับฟังความคิดเห็น แต่การที่กรมจัดรับฟัง ก็เพื่อขอฟังความคิดเห็นให้รอบด้านมากที่สุด”

  0 ตอนนี้มีเอกชนกี่รายให้ความสนใจ

  มี 3 ถึง 4 รายที่ให้ความสนใจจะร่วมประมูล ซึ่งที่แน่นอนก็เป็นผู้ประกอบการรายเดิมที่รับสัมปทานอยู่แล้ว อย่างบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (มหาชน) ที่ถือสัมปทานแหล่งเอราวัณอยู่ และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ที่เป็นผู้ผลิตในแหล่งบงกชอยู่ในขณะนี้

  ทั้งนี้ เราก็เปิดกว้างที่จะให้เอกชนรายอื่นๆ ที่อยากเข้ามาทำตรงนี้ร่วมการประมูลด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หลักการคัดเลือกของเราก็ต้องดูว่าใครที่พร้อมมากที่สุดในการรับสัมปทาน โดยเอกชนเหล่านั้นอยากให้เป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์ และเคยทำอยู่ในประเทศไทยแล้วจริงๆ เท่านั้น เพราะว่าจะเข้าใจและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการแข่งขันกันด้านราคา

  "แม้จะมีเอกชนรายใหม่ของจีนและตะวันออกกลางให้ความสนใจเข้าร่วมประมูล แต่หากกำหนดรูปแบบจัดซื้อจัดจ้าง (ทีโออาร์) ยากเกินไป ก็อาจจะไม่จูงใจให้เข้าร่วม แต่ต้องกำหนดปริมาณขั้นต่ำและราคาให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ"

  0 รูปแบบการเปิดประมูล

  อย่างที่ทราบกันว่า การเปิดประมูลทั้ง 2 แหล่งที่จะหมดอายุนี้ มีการกำหนดรูปแบบการเปิดประมูลขึ้นมาใหม่ โดยมีให้สามารถใช้ได้ทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ ระบบสัมปทาน (Concession Contract) ระบบแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) และระบบจ้างผลิต (Service Contract) ที่กำหนดออกมาเพื่อให้เปิดกว้างที่สุดในการประมูล โดยแต่ละแหล่งอาจจะใช้รูปแบบไม่เหมือนกัน

  ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการสรุปว่าจะใช้แบบใดในแหล่งไหน แต่เบื้องต้นได้มีการจ้างบริษัทเอกชนไปช่วยศึกษาและรวบรวมข้อมูลว่าการขุดเจาะแหล่งปิโตรเลียมทุกแห่งบนโลกนี้ ส่วนใหญ่แล้วใช้รูปแบบใดในการดำเนินการ เพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆ มาเปรียบเทียบและปรับใช้กับประเทศไทยได้

  "ถือว่าการเปิดประมูลครั้งนี้เป็นการเปิดกว้าง และโปร่งใสมากที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมา เนื่องจากประเทศอื่นๆ นั้น ต้องมีการเจรจากับผู้ถือสัมปทานรายเดิมก่อน เพื่อให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่จะมีข้อสรุปในขั้นตอนนี้ ซึ่งก็เข้าใจว่าหลายประเทศไม่อยากที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อปริมาณปิโตรเลียมและก๊าซ หากไม่มีความต่อเนื่องในการผลิต

  ดูอย่างนอร์เวย์ เขาเลือกใช้ระบบสัมปทานมายาวนานกว่า 40 โดยไม่เปลี่ยนรูปแบบเลย เพราะมองว่าเป็นระบบที่ดีที่สุด ทุกอย่างอยู่ในกฎหมาย สามารถควบคุมได้ ซึ่งเราก็นำต้นแบบตรงมาใช้เช่นเดียวกัน ก่อนที่จะมีการปรับแก้ไขครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม เสียงจากเอกชนที่สนใจส่วนใหญ่ก็อยากได้ระบบสัมปทานมากที่สุด"

  0 หากการประมูลเกิดไม่ได้

  ต้องยอมรับว่าประเทศไทยต้องการก๊าซมาก เนื่องจากไม่ได้ใช้เฉพาะการนำมาผลิตไฟฟ้าแล้ว มันคือวัตถุดิบตั้งต้นปิโตรเคมีด้วย ซึ่งหากนำไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับก๊าซได้อย่างมหาศาล

  ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆ ในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด ประเทศจะเดือดร้อนอย่างมากในหลายๆ ด้าน วัตถุดิบผลิตไฟฟ้าจะหามาจากที่ไหน นอกจากที่นำเข้ามาในราคาที่แพง และถ้ามีการนำเข้ามาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของเราก็คงจะมีปัญหาอีกเช่นกัน เพราะไม่มีคลังจะสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ในขนาดนั้นได้ หากจะต้องมีการสร้างใหม่ เราต้องสร้างในช่วงที่เปลี่ยนผ่านก่อนที่ผู้รับสัมปทานรายเดิมจะหมดอายุหรือในช่วงปี 2565-2566

  แต่ถ้าหลังจากนั้น อย่างสมมติในปี 2568 ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบและยอมให้เราดำเนินการขุดเจาะได้ตามเดิม คลังแอลเอ็นจีที่เราสร้างมาตรงนั้น ก็จะว่าง ซึ่งเป็นการลงทุนของรัฐบาลที่เสียเปล่า ไม่มีประโยชน์อะไร แต่นี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างกรณีที่แย่ที่สุดหากเกิดขึ้น

  แต่ที่แน่ๆ อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้วัตถุดิบของปิโตรเคมีอย่างเช่น การผลิตถุง ถัง กะละมัง หวี ผงซักฟอก น้ำยาต่างๆ ใช้วัตถุดิบที่มีจากโรงแยกก๊าซทั้งนั้น จะกระทบอย่างต่อเนื่อง ไม่มีวัตถุดิบในการผลิต โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีในประเทศไทยที่ส่วนใหญ่มาทำอุตสาหกรรมดังกล่าว ถ้าไม่มีวัตถุดิบ และต้องล้มหายตายจากไป

  เพราะหากใครต้องการผลิต ก็ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และเอสเอ็มอีรายย่อยในประเทศที่ไม่มีศักยภาพพอก็ดำเนินการไม่ไหว จนต้องปิดกิจการ และยังทำให้การแข่งขันในตลาดสูงขึ้น ส่งผลถึงการเลิกจ้างงานและกระทบต่อหลายๆ กิจกรรมในประเทศ

  กระทรวงพลังงานพยายามชี้แจงประชาชนมาตลอด แต่เหมือนจะเข้าไม่ถึง หรือเราไม่มีศักยภาพ เราก็กลับมาคิดเหมือนกัน หรือว่าคนส่วนใหญ่จะมีความเชื่อที่ตนเองยึดไว้อยู่แล้ว หากมีใครเข้ามาพูดอะไรที่นอกเหนือจากตนเองคิด ก็จะไม่พยายามทำความเข้าใจ

  อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินงานตามกำหนดอย่างเร่งด่วนและรอบคอบที่สุด เพื่อให้การประมูลครั้งนี้มีผลออกมามีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการต่อได้โดยไม่กระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และทำตามกำหนดที่วางไว้อย่างครบถ้วน.

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  เศรษฐกิจมันเป็นเรื่องใกล้ตัว หลอกกันไม่ได้ ล้วงกระเป๋าไปแล้วไม่เจอเงิน มันก็คือไม่เจอ เวลานี้ใครมาบอกว่าเศรษฐกิจดี คนจนจะหมดไปแล้ว สำหรับประชาชนระดับรากหญ้า เชื่อก็บ้า! ไม่มีปัญญาไปชิมไข่เจียวร้าน เจ๊ไฝ หรอกครับ เศรษฐกิจ ปากท้อง ไม่ใช่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้วย และเมื่อสองอย่างนี้มาผสมกัน มันก็เหมือนระเบิด
 • บทบรรณาธิการ

  ปรากฏการณ์พบอาวุธสงครามล็อตใหญ่ ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปสู่การเดินเข้ามามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของนายวัฒนา ทรัพย์วิเชียร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยนายวัฒนาถูกควบคุมตัวตาม มาตรา 44 เนื่องจากต้องสงสัยมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง โดยเชื่อมโยงกับซีรีส์นัมเบอร์ของอาวุธล็อตใหญ่นี้มีความเชื่อมโยงกับอาวุธสงครามที่ตรวจจับได้เมื่อปี 2557
 • เอ็กซ์-ไซท์

  กรมการขนส่งทาง บกดีเดย์ต้นปี 61 ยกมาตรฐานสอบใบขับ ขี่ทุกด้าน เตรียมออก กฎกระทรวงห้าม 5 โรคสำคัญ อายุ 70 ปีขึ้นไปจับตรวจสาย ตา-สุขภาพทุก 3 ปี
  ว.วชิรเมธีชื่นชมก้าวคนละก้าวทำเพื่อสังคม ประชาชนยังคงร่วมบริจาคสมทบโครงการก้าวคนละก้าวจนยอดผ่าน 723 ล้านบาทแล้วแม้ตูนจะหยุดพักเพราะป่วย ก่อนออกมาวิ่งต่อวันอังคารมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์ ว.วชิรเมธีแสดงความชื่นชมนักร้องหนุ่มสั่นสะเทือนโครงสร้างพื้นฐานในจิตใจคนไทยทั้งประเทศ
  ไฟไหม้ตึกแถวเก่าแก่ย่านแพร่งนราซึ่งก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เสียหาย 13 คูหา ยังไม่ รู้สาเหตุ รอสำนักงานทรัพย์สินฯ ประเมินความสูญเสีย
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"