ปรับแผนเออีดีพี สร้างสมดุลพลังงาน

 • Monday, April 10, 2017 - 00:00

  หลังเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ต้องเลื่อนออกไปและล่าช้ากว่าแผนถึง 2 ปี เพราะต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรืออีเอชไอเอ โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ใหม่ และยังส่งผลกระทบไปถึงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี หรือพีดีพี 2015 ใหม่

  ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ระบุว่าต้องปรับแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี (พีดีพี 2015) ซึ่งเป็นผลมาจากความล่าช้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ที่ต้องเลื่อนออกไป ทำให้มีแนวโน้มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบล่าช้าออกไป รวมถึงยังได้ให้ปรับเพิ่มพลังงานทดแทนให้มีสัดส่วน 40% ดังนั้น นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. ในฐานะที่รับผิดชอบในด้านพลังงานทดแทน จึงได้เตรียมพร้อมและเดินหน้าปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ AEDP ทันที

  0 ความคืบหน้าในการทบทวนแผน AEDP เป็นอย่างไรบ้าง

  โจทย์ที่ได้รับมาคือจะมีการเพิ่มในเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น และถ้าจะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น ก็ต้องดูว่าตัวไหนบ้างที่ควรจะเพิ่มได้ และจะมากน้อยอย่างไร ที่สำคัญต้องดูชนิดของเชื้อเพลิงที่จะเอามาผลิต เพราะแต่ละชนิดจะมีเรื่องต้นทุนราคาที่แตกต่างกัน เช่น โซลาร์เซลล์ จะมีต้นทุนแพง แต่เป็นเทคโนโลยีที่ราคาลงเร็วมากเมื่อเทียบกับตัวอื่น ดังนั้นความเป็นไปได้ในอนาคตที่ราคาจะลดลงจากปัจจุบันอยู่ที่ 4.12 บาทต่อหน่วย แต่ก็ติดปัญหาว่าสามารถผลิตไฟฟ้าได้วันละ 5 ชั่วโมงเท่านั้น

  ส่วนกลุ่มชีวมวล แม้ว่าจะมีราคาค่าไฟฟ้าต่ำกว่าโซลาร์เซลล์ แต่ต้องยอมรับว่าราคาต้นทุนเครื่องจักรค่อนข้างแพง และไม่มีแนวโน้มว่าจะปรับลดลง แต่ชีวมวลจะมีความมั่นคง สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้แน่นอนกว่าโซลาร์เซลล์ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่ว่ามีไม้ปีก ไม้ยูคา หรือเชื้อเพลิงต่อเนื่องสามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่อง ที่สำคัญควรที่ในกลุ่มชีวมวลนั้นหากมีการส่งเสริมความที่จะเพิ่มเงื่อนไข ต้องส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ เช่นเดียวกับโครงการ กับ SPP ไฮบริด ที่ต้องมีการปลูกพืชที่เป็นเชื้อเพลิงด้วย ส่วนพลังงานลมนั้นมีต้นทุนสูงมาก

  ดังนั้น ต้องเลือกว่าเอาอะไร ซึ่งต้องพิจารณาในเรื่องของรายละเอียดด้านเศรษฐศาสตร์ จะมองที่ต้นทุนอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูที่ผลกระทบต่างประกอบด้วย ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่กำลังจัดทำรายละเอียด

  0 การทบทวนแผน AEDP คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่

  พพ.ได้กำหนดแนวทางปรับปรุงแผนไว้ 2 แนวทาง คือ 1.เพิ่มเป้าหมายพลังงานทดแทนเมื่อสิ้นสุดแผนปี 2579 ที่เดิมกำหนดไว้ 30% ต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หรือ 2.คงเป้าหมายเดิม แต่อาจปรับลดพลังงานทดแทนในส่วนที่เห็นว่าอาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายแล้วเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟจากพลังงานทดแทนเข้าไป โดยคาดว่า 2-3 เดือน หรือ มิ.ย.จะได้ข้อสรุป

  "เราก็กำลังดูรายละเอียดภาพรวมอยู่ ถือเป็นการปรับเล็ก ซึ่งก็มีทางเลือกคือเพิ่มสัดส่วนจาก 30% ของแผน โดยรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนบวกเข้าไปเลย หรือคงไว้ที่สัดส่วนพลังงานทดแทน 30% แต่ไปลดเป้าหมายพลังงานทดแทนบางชนิด แล้วเพิ่มพลังงานทดแทนผลิตไฟเพิ่ม แต่ก็อยู่ที่ผลศึกษาว่าที่สุดจะออกมาแบบไหน ตอนนี้ยังไม่ได้สรุป" นายประพนธ์กล่าว

  ทั้งนี้ ยอมรับว่าพลังงานบางตัวนั้นกำหนดเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูงในอดีต ยกตัวอย่างเช่น ไบโอดีเซลที่ตั้งเป้าหมายปี 2579 จะผลิตได้ 14 ล้านลิตรต่อวัน เนื่องจากอดีตที่กำหนดไว้อยู่บนพื้นฐานที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบไม่ได้แพงเช่นปัจจุบัน เพราะปกติราคาของไทยจะแพงกว่ามาเลเซียเพียง 2 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) แต่ปัจจุบันบางช่วงกว่าถึง 9 บาทต่อ กก. ซึ่งถือว่ามากเกินไป ดังนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องทบทวนว่าควรจะส่งเสริมให้เหมาะสมหรือไม่

  ส่วนเอทานอลเองก็เช่นเดียวกันที่ต้องพิจารณารายละเอียด เพราะก่อนหน้าที่ดำเนินงานต้นทุนไม่ได้แพงเช่นนี้ หากส่งเสริมแล้วเป็นภารประชาชน ดังนั้นหากราคาเอทานอลแพงแบบไม่สมเหตุสมผล การส่งเสริมให้ใช้มากก็เป็นไปไม่ได้ แต่ก่อนที่จะถึงจุดนั้นก็ต้องหารือภายในว่ามีแนวทางที่จะลดต้นทุนเอทานอลและไบโอดีเซลได้หรือไม่ เช่น กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการ

  "ถ้าส่งเสริมฯ ได้นะเวลาเราส่งเสริมจะขยับจาก B7 เป็น B10 แต่ราคาหน้าโรงงานก็จะสูงขึ้น กระทรวงฯ ไม่เดือดร้อนแต่ประชาชนผู้ใช้ก็จะได้รับราคาแพง เชื่อในหลักการว่าของแพงจะทำมากไปไม่ดี ไปบังคับให้ใช้ในราคาแพง ราคาจึงต้องสมเหตุสมผล เอทานอลก็เช่นกันปีที่แล้วราคาแพงมากไปถ้าเคลียร์ได้ก็โอเค ถ้าทำไปแล้วไม่มีเหตุมีผลเป็นภาระประชาชนกระทรวงพลังงานจะทำก็กระไรอยู่ สิ่งเดียวคือเราก็ต้องลดเขาลงมาเพื่อไม่ให้เป็นภาระประชาชน" นายประพนธ์กล่าว

  นอกจากนี้ พพ.ยังเตรียมทบทวนการกำหนดโซนนิ่งเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนทุกชนิด เช่น ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ลม โซลาร์ เป็นต้น ให้ทราบข้อมูลล่าสุดว่าพื้นที่ใดมีเชื้อเพลิงชนิดใดมากหรือน้อยแค่ไหน เหมาะสมกับการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนชนิดนั้นๆ หรือไม่ เนื่องจากข้อมูลที่ พพ.มีอยู่นั้นเป็นข้อมูลที่สำรวจไปเมื่อปี 2557 ดังนั้นควรมีการสำรวจใหม่ให้ทันสถานกาณ์ปัจจุบันมากขึ้น ที่สำคัญข้อมูลใหม่นี้จะเริ่มนำไปใช้กับโครงการรับซื้อไฟฟ้าชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เฟส 2 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่เตรียมประกาศรับซื้อในปี 2560 นี้ เป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้สำนักงานใน พพ.ประสานงานกับพลังงานจังหวัด เพื่อจัดทำข้อมูลดังกล่าวแล้ว และจะดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

  0 ความคืบหน้าโครงการส่งเสริมพลังงานน้ำชุมชนขนาดเล็กเป็นอย่างไร

  ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวันที่ 17 ก.พ.2560 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 25 แห่ง กำลังผลิตติดตั้งรวม 5 เมกะวัตต์ อัตรารับซื้อไฟฟ้าประมาณ 1.09 บาทต่อหน่วย และจะไม่มีการให้เงินส่วนเพิ่มในการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบฟีดอินทารีฟ (FIT) เพราะไม่ได้เป็นโครงการที่แสวงกำไร โดยโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งจะผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 100 กิโลวัตต์

  "โรงไฟฟ้าทั้ง 25 แห่ง แบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ จำนวน 3 เมกะวัตต์ และพลังงานลม 2 เมกะวัตต์ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาใบอนุญาต รง.4 และกฎหมายต่างๆ ของภาครัฐ แต่ขณะนี้ได้ปลดล็อกปัญหาจบแล้ว จึงนำเสนอ กพช.เพื่อขออนุมัติเดินหน้าโครงการได้ในปีนี้" นายประพนธ์กล่าว

  ทั้งนี้ แต่เดิมนั้นทาง พพ.มีแนวคิดว่าหลังจากที่ กพช.อนุมัติแล้ว จะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ของชุมชนนั้นเป็นผู้ดำเนินโครงการต่อไปเมื่อมีกรณีที่ระบุว่าหน่วย อปท.ไม่ได้มีหน้าที่ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งติด กม.ข้อนี้ ดังนั้นกรมจึงเดินเครื่องเอง แต่เมื่อเดินเครื่องเองต้องมีค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลังเพื่อขอกันงบบ้าง ส่วนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลโรงไฟฟ้าที่มีอยู่

  "การขายซื้อไฟฟ้าในราคาต่ำคือ 1.09 บาทต่อหน่วยนั้น จะช่วยดึงค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือค่าเอฟทีลง เพราะการคิดค่าไฟฟ้านั้นคิดที่ราคาตามเป็นจริงที่ซื้อมา ถ้าซื้อมาต่ำก็จะเป็นตัวลบ ซึ่งประโยชน์ที่ได้นั้น ไม่ตกที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ตกกับผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม" นายประพนธ์กล่าว

  อย่างไรก็ตาม การที่ พพ.ได้มีโครงการต่างๆ เข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนทั่วประเทศที่มีศักยภาพของวัตถุดิบ เพื่อนำมาสู่การผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก ส่งผลให้ปัจจุบันชุมชนต่างๆ เริ่มหันมาให้ความสำคัญ และเกิดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยพลังงานทดแทนที่หาได้ในท้องถิ่น สามารถลดการใช้พลังงานหลักในระยะยาวได้ ซึ่งจะส่งผลให้ลดการสูญเสียเงินตรา ทั้งในด้านการจัดซื้อเชื้อเพลิง เครื่องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ ทำให้ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานสืบไป.
  +++++++++++++++

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  การไปไหน-มาไหน ที่เรียก "พักผ่อนยาวๆ" นึกว่าจะดี เอาเข้าจริง....... มันไม่ดีเลย เพราะทำให้ "สันหลังยาว" ซึ่งเหตุมันเกิดขึ้นแล้วกับตัวผม
 • บทบรรณาธิการ

  ในที่สุดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของนักเตรียมทหารภัคพงศ์ ตัญกาญจน์ หรือน้องเมย ที่มีพลอากาศเอกชวรัตน์ มารุ่งเรือง รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธาน ก็ได้สรุปผลการสอบสวน จากการให้ข้อมูลของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ ก่อนหน้าที่นักเรียนเตรียมทหารคนดังกล่าว ไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ให้กับสาธารณชนได้รับทราบไปแล้ว โดยเป็นไปตามขั้นตอนการสรุปข้อมูลของส่วนราชการ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารที่รับผิดชอบดูแลนักเรียนเตรียมทหารที่เสียชีวิต
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ผ่านมาค่อนทาง เหลืออีก 4 จังหวัดตูนจะวิ่งครบ 2,191 กม.พิชิตเป้าหมายที่แม่สาย หลายฝ่ายลุ้นยอดบริจาคอาจถึงพันล้าน ขณะที่วันพฤหัสฯ นักร้องหัวใจแกร่งยังย่ำไม่หยุด โดยมีนักกีฬาพาราลิมปิกเข้าร่วมท่ามกลางประชาชนออกมาให้กำลังใจแน่นเหมือนเคย ลำปางทำกระทงธนบัตร ส่วนขอนแก่นระดมกว่า 3 หมื่นวิ่ง-เดินหาทุนสมทบ
  นครบาลโชว์ผลงานจับ 2 คนร้ายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ พร้อมยาบ้า 5.3 ล้านเม็ด ไอซ์ 120 กก. รับมาจากกลุ่มว้าแดงจำหน่ายใน กทม.และปริมณฑล ผบ.ตร.เผยในช่วง 3 อาทิตย์ที่ผ่านมายึดยาบ้าได้ถึง 26 ล้านเม็ด มูลค่ากว่า 4 พันล้าน อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานจับกุมตัวการใหญ่
  ‘ฐิติราช’ สั่งกองปราบฯ-ปอท.เล่นงานพระตุ๊ดเณรแต๋ว ดวดเหล้าบ่อนเบียนศาสนา
 • x-cite inside

  ทั้งแปลกและน่ารักจนไม่อยากกิน กระทั่งเอื้อมมือไปแตะเพราะกลัวพัง สำหรับ “บ้านขนมปังขิง” รับเทศกาลคริสต์มาส ที่ตกแต่งด้วยแอคเซสเซอรี่ทานได้ อาทิ ซานตาคลอส ต้นคริสต์มาส ทำด้วยไข่ขาวและน้ำตาลไอซิ่ง
  แม้รัฐบาลจะออกประกาศคุมเข้มร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย เพื่อลดปัญหาการมอมเมาเยาวชนและอาชญากรรมต่างๆ เพื่อหวังให้นักศึกษาได้ใช้เวลาเรียนและทำกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ และที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาอย่างจริงจัง แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการบางส่วนยังเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่โซนนิงอย่างไม่เกรงกลัวใคร
  ปัญหาสำคัญประการหนึ่งสำหรับผู้เรียน นั่นคือ ครอบครัวมีรายได้น้อย ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอในการซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียน ทำให้เป็นอุปสรรคที่ทำให้เยาวชนผู้มีใจรักศิลปะหลายคนไม่สามารถแสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างเต็มที่ และบางคนหมดโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา เพราะครอบครัวแบกรับภาระไม่ไหว