ปฏิรูปตำรวจรวยขึ้น! สนช.-สปท.ชงนายกฯเพิ่มเงินเดือน2เท่าแก้รีดไถ

 • Friday, May 19, 2017 - 00:00


  "สนช.-สปท." ชงแผนปฏิรูปตำรวจเสนอครม. โอนไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมปรับโครงสร้างเงินเดือนสีกากีสูงกว่า ขรก.ทั่วไปเกือบ 2 เท่า อ้างงานมีความเสี่ยง แถมป้องกันไปยุ่งเกี่ยวธุรกิจสีเทา วางสเปก "ผบ.ตร." ต้องผ่านงานสอบสวนขั้นต่ำ 2 ปี ทำสำนวนไม่น้อยกว่า 70 คดี "ศรีวราห์" แย้มระเบิดหน้าโรงละครแห่งชาติคล้ายบึ้มปี '50 ปัดฟันธงโยงการเมือง สั่งเช็กกล้องวงจรปิด 14 ตัว

  เมื่อวันที่ 18 พ.ค. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ ในคณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยพล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ แถลงรายงานการปฏิรูปตำรวจว่า รายงานผลการศึกษาดังกล่าวจะนำเสนอเข้าที่ประชุมวิป 3 ฝ่าย เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาต่อไป

  พล.ต.ท.บุญเรืองกล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าองค์กรตำรวจควรปฏิรูปและเปลี่ยนแปลง โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญามารวมอยู่ภายใต้รัฐมนตรีคนเดียวกัน และให้การบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน ทั้งตำรวจ อัยการ ศาล จะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม

  พล.ต.ท.บุญเรืองกล่าวว่า สำหรับการแต่งตั้ง ผบ.ตร. จะมีการปฏิรูป โดยใช้หลักเกณฑ์ต้องผ่านงานสอบสวนอย่างน้อย 2 ปี และร่วมรับผิดชอบสำนวนสอบสวนไม่น้อยกว่า 70 คดี ขณะเดียวกันจะปรับปรุงเงินเดือนตำรวจให้เพียงพอต่อดำรงชีพ เพื่อให้เลี้ยงครอบครัวได้โดยไม่เดือดร้อน สามารถปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามคนร้าย และอำนวยความยุติธรรมได้อย่างไม่มีความกังวลและห่วงใย

  "สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่คือการขาดแคลนงบประมาณ เช่น เมื่อเกิดคดีที่ต้องติดตามคนร้ายหรือคดีที่ต้องมีค่าใช้จ่าย แต่กลับไม่มีงบประมาณส่วนนี้ หลายครั้งตำรวจต้องออกเงินกันเอง เป็นการผลักตำรวจไปอยู่ในพื้นที่สีเทา นอกจากนี้จะให้มีการติดตั้งซีซีทีวีช่วยติดตามคนร้ายอีกทางหนึ่ง เหมือนต่างประเทศที่ติดตั้งซีซีทีวีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย แต่ของไทยมีความซ้ำซ้อน เพราะเป็นการติดตั้งโดยหลายหน่วยงาน จึงอยากให้โอนให้ทางตำรวจรับผิดชอบ เพราะเป็นหน่วยงานที่ดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่แล้ว" พล.ต.ท.บุญเรืองกล่าว

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในรายงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ คณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยังได้ศึกษาเรื่องงบประมาณของตำรวจ มีข้อเสนอให้ปรับปรุงเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ ของข้าราชการตำรวจ ให้แตกต่างจากข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสูงกว่าข้าราชการพลเรือนถึง 13.56-22.57 เท่า จึงเสนอให้ใช้อัตราอ้างอิงในต่างประเทศที่กำหนดให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนมีเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับเดียวกัน 1.28 เท่า

  เงินเดือน ตร.ขึ้น 2 เท่า

  "ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรมีเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ 1.74 เท่า โดยข้าราชการตำรวจชั้นประทวนบรรจุใหม่ ควรมีเงินเดือนเริ่มต้น 13,773 บาท จากเดิม 10,760 บาท ขณะที่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ ควรมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ประมาณ 26,605 บาท จากเดิม 15,290 บาท และควรมีอัตราเงินเพิ่มเติมแก่ข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันและปราบปราม สายงานจราจร และสายงานสืบสวนที่มีความเสี่ยงการปฏิบัติงานสูงกว่าตำรวจสายงานอำนวยการ" รายงานระบุ

  นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาไอทีออนไลน์ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การบริการประชาชนในการรับแจ้งความและสอบสวนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าทางคดีได้ด้วยตนเอง โดยใช้ Usename และ Password แก่ประชาชนในการติดตามคดีด้วยตัวเอง

  ส่วนการปฏิรูประบบงานสอบสวน เสนอให้ปรับระบบการเข้าเวรของพนักงานสอบสวนประจำสถานีตำรวจ จากเดิมเข้าเวรเดี่ยวเป็นเข้าเวรเป็นชุดพนักงานสอบสวน และควรมีการแยกคดีที่ต้องสืบสวนสอบสวนเป็นกรณีพิเศษออกจากการสืบสวนสอบสวนทั่วไป เช่น คดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน คดีผู้มีอิทธิพล คดีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญระดับสูงเฉพาะทาง เพื่อให้หน่วยงานจากส่วนกลางมารับผิดชอบแทนตลอด จนให้มีเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกับข้าราชการในสายงานตามกระบวนการยุติธรรมอื่น เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) อัยการ

  พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ สนช.สายอดีตข้าราชการตำรวจ กล่าวว่า คณะทำงานชุดเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ เป็นคณะทำงานซึ่งตั้งขึ้นมาพิเศษเพื่อศึกษาเรื่องการปฏิรูปตำรวจโดยตรง โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.เป็นคนตั้ง ซึ่งตั้งขึ้นมาและทำงานประชุมกันมาปีกว่าแล้ว โดยกรรมการมีทั้งสมาชิก สนช., สปท. ทั้งผู้พิพากษา เช่น นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ผู้พิพากษาศาลฎีกา อัยการ เช่น พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด รวมถึงอดีตตำรวจ เช่น พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม, พล.ต.ท.วรพงษ์ ซิวปรีชา อดีตรอง ผบ.ตร. และ สปท. ซึ่ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.คนปัจจุบัน ก็อยู่ในคณะทำงานชุดนี้ แต่งานเยอะ เลยลาประชุมบ่อย นายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการ สมช.เป็นต้น

  “เราคุยและมีบทสรุปเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมนานแล้ว แต่เก็บเอาไว้ จนกระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ เพราะในรัฐธรรมนูญมีการเขียนไว้เรื่องการปฏิรูปตำรวจ ที่ต้องทำภายในหนึ่งปี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 260 และกำลังจะมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปออกมา ก็เลยมีการแถลงเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ก็เป็นเรื่องของรัฐบาล ว่าเขาจะเห็นด้วยหรือไม่ เพราะข้อเสนอบางอย่างก็ทำได้เลยไม่ต้องรอคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ หรือจะให้มีการแก้ไขกฎหมาย โดยส่งแนวทางนี้ไปให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณา ก็เป็นเรื่องที่จะตัดสินใจ ข้อเสนอดังกล่าว จะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและ ผบ.ตร.ขึ้นตรงกับ รมว.ยุติธรรมโดยตรง ไม่ต้องอยู่ใต้ปลัดกระทรวงยุติธรรม เหมือนกับที่เลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ก็ขึ้นกับ รมว.ยุติธรรม ไม่ต้องอยู่ใต้ปลัดกระทรวงยุติธรรม" พล.ต.ท.วิบูลย์กล่าว

  สนช.สายอดีตข้าราชการตำรวจผู้นี้ระบุว่า ในส่วนเรื่องที่มาว่าจะให้ใครตั้ง ผบ.ตร. การตั้ง ผบ.ตร.ทำอย่างไร ก.ตร.อะไรพวกนี้ จะมีอยู่หรือไม่อย่างไร ในรายงานของคณะกรรมการฯ ไม่มีเรื่องนี้ รวมถึงก็จะมีอีกหลายส่วน เช่น การจะขึ้นมาเป็นผู้กำกับ คนจะมาเป็นผู้กำกับโรงพักเกรดเอ ก็ต้องผ่านการเป็น ผกก.ในสถานีรองๆ มาก่อนถึงจะให้ขึ้นมาได้

  สีกากีรับต้องปรับตัว

  ขณะที่ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) กล่าวว่า แผนการปฏิรูปกิจการตำรวจดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเสนอเท่านั้น เราต้องดูให้ละเอียดรอบคอบถึงความเป็นไปได้ ท่านที่เสนอก็คงมีเหตุและผล ต้องศึกษาอย่างละเอียดทั้งหมด

  พล.ต.อ.รุ่งโรจน์กล่าวว่า การที่กำหนดให้ ผบ.ตร.ต้องผ่านงานสอบสวนมาอย่างน้อย 2 ปีนั้น งานสอบสวนเป็นแขนงหนึ่งที่ใช้ในการประกอบกำหนดตัว ผบ.ตร.เท่านั้น เพราะงานของตำรวจไม่ใช่มีเฉพาะงานสอบสวน มีทั้งงานป้องกัน ปราบปราม งานความั่นคง อีกอย่างสำคัญผู้มาเป็น ผบ.ตร.ต้องบริหารองค์กรได้

  รอง ผบ.ตร.กล่าวว่า ที่กำหนดมาต้องผ่านงานสอบสวน 2 ปี เป็นเพียงภาพรวม ซึ่งคุณสมบัติคนที่จะมาเป็น ผบ.ตร.ไม่ใช่แค่นี้ ถ้าจะเอาตัวนี้มากำหนดก็ต้องไปดูประวัติคนที่จะมาเป็น ผบ.ตร. ตั้งแต่เป็นสารวัตร อยู่ที่ไหน ทำคดีอะไรมาบ้าง เป็นเรื่องที่ต้องดูรายละเอียดปลีกย่อยมาก ส่วนที่จะให้ไปขึ้นตรงต่อกระทรวงยุติธรรม ต้องดูรายละเอียดทั้งหมด เพราะที่ทาง สนช.-สปท.กำหนดมานั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่ง ต้องศึกษาอย่างละเอียดถึงความสัมพันธ์เหตุและผล ระบบงานของเป็นไปอย่างไร

  “ข้าราชการก็เป็นแบบนี้ เป็นเรื่องธรรมดาที่ห้วง หนึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม โลกมีการเปลี่ยนแปลงเราก็เปลี่ยนแปลงตาม ที่ผ่านมาระบบราชการ ก็มีทั้งยุบ กระจาย ขยาย ส่วนตัวผมถ้าถามว่าดีไหมข้อเสนอของ สนช.-สปท.ที่จะเสนอให้ ครม.ยังไม่สามารถตอบได้ เนื้อหารายละเอียดเรายังไม่ได้มาศึกษา ต้องรอเอกสารทั้งหมดเสียก่อน เพราะขณะนี้ยังเป็นแค่ข้อเสนอเท่านั้น“ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์เผยในที่สุด

  ด้านความคืบหน้าคดีระเบิดหน้าโรงละครแห่งชาติ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) กล่าวว่า แนวทางการสืบสวนตนได้สั่งให้มีการรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบด้าน สมบูรณ์ ครบทุกมิติ ตรวจสอบประวัติค้างเก่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดช่วงการชุมนุม เบื้องต้นได้มีการไล่เช็กกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบจำนวน 14 ตัว ซึ่งได้ข้อมูลมาสมควร แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ บอกได้เพียงว่ามีการเชื่อมโยงกับเหตุวางระเบิดเมื่อปี 2550 ในพื้นที่ กทม.

  "ส่วนจะเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เพียงแต่วัตถุพยานบางอย่างในที่เกิดเหตุบ่งชี้ว่าคล้ายกับเหตุการณ์ปี 2550 เท่านั้น และตัวบุคคลที่ก่อเหตุจะเชื่อมโยงกับการเมืองหรือไม่นั้น ผมไม่อยากพูด และขออย่านำเรื่องไปโยงถึงขนาดนั้น" พล.ต.อ.ศรีวราห์กล่าว

  รอง ผบ.ตร.กล่าวว่า ดูจากภาพรวมเชื่อได้ว่าผู้ที่ลงมือก่อเหตุมีเป้าประสงค์เพื่อก่อกวน ไม่ได้หวังประสงค์ต่อชีวิต ซึ่งตนได้กำชับให้ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนผลการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ชี้แจงไปแล้วว่าพบสารโพแทสเซียม และตั้งระยะเวลาที่ตั้งไว้จุดชนวน 4-8 ชั่วโมง

  ถามถึงผู้ต้องหา 4 รายในคดีระเบิดที่มามอบตัวกองปราบปรามเกี่ยวข้องกับระเบิดครั้งนี้หรือไม่ รอง ผบ.ตร.กล่าวว่า ที่ตนไปรับตัวที่กองปราบปราม ไม่มีความเชื่อมโยง เป็นคนละกรณีกัน ซึ่งเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งให้เร่งรัดดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และจับกุม

  ซักถึงความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณถังขยะหน้ากองสลากเก่าเมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา พล.ต.อ.ศรีวราห์กล่าวว่า อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งคดีมีความคืบหน้า ส่วนจะสามารถออกหมายจับได้เมื่อไหร่นั้น ยังไม่ยืนยัน เพราะกรณีนี้ไม่ได้เป็นความผิดซึ่งหน้า ก็ไม่ทราบว่าพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีในชั้นนี้มีน้ำหนักพอที่ศาลจะสามารถออกหมายจับได้หรือไม่ เพราะเป็นเพียงการสืบสวน

  "ในคดีระเบิด ถ้าถามผม เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ชุดสืบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็เร่งดำเนินการอยู่อย่างเต็มที่" รอง ผบ.ตร.กล่าว.

 • เปลว สีเงิน

  ก็ดีใจแทนท่าน "นายกฯ ประยุทธ์" นะ! ไม่เสียแรง "ทุบโต๊ะ"........ แก้ปัญหารถไฟฟ้าฟันหลอ ให้สร้างอีกสถานี เชื่อมสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วง "เตาปูน-บางใหญ่" กับ "สถานีบางซื่อ" ของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ส่วนแรก) ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง เมื่อ ๑๑ สิงหาที่ผ่านมา
 • บทบรรณาธิการ

  คาดเดากันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสถานการณ์ และ ผลจากการอ่านคำพิพากษาคดีโครงการรับจำนำข้าวของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่จะมีขึ้นในปลายสัปดาห์หน้าว่าผลที่ออกมาเป็นอย่างไร จะส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในทางการเมืองหรือไม่
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ทหารพิจิตรบุกรวบ 2 แก๊งท้วงหนี้เงินกู้นอกระบบในพื้นที่ภาคเหนือ หลังลูกหนี้แห่ร้องศูนย์ดำรงธรรม ถูกข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย จนท.ตั้งข้อหาหนัก-ขยายผลพบนายทุนชาวนครสวรรค์อยู่เบื้องหลัง เตรียมงัดกม.ฟอกเงินยึดทรัพย์
  ตำรวจแถลงจับยาบ้าล็อตใหญ่ 4 ล้านเม็ด และเคตามีนอีก 200 กิโลกรัมหลังรวบ 2 ผู้ต้องหาเครือข่าย "โจ บ้านไร่" ขณะใช้รถกระบะอีซูซุขนยานรกไปจำหน่ายต่อลูกค้า เผยยาเคฯเริ่มทะลักเข้าไทย เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสถานบันเทิงเสพคู่กับยาเสพติดชนิดอื่น
  ฝนเทถล่มขอนแก่นทั้งคืน ส่งผลให้น้ำท่วมหลายจุดโดยเฉพาะโรงเรียนคนตาบอด เจอสูงกว่า 1 เมตร เจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือลำเลียงรับ-ส่งนักเรียนพิการทางสายตากว่า 60 ชีวิต
 • x-cite inside

  “ทองม้วน ศรีอ่อน” บ้านเดิมอยู่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งขึ้นชื่อว่าประชาชนมีฐานะ ‘ยากจน’ ที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ครอบครัวของทองม้วนก็ยากจนจริงๆ เพราะเป็นครอบครัวใหญ่ แต่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องทำงานรับจ้างสารพัด ไม่ว่าในไร่นา ในสวน เพื่อเอาเงินค่าแรงเพียงไม่กี่บาทมาซื้อข้าวกินไปวันๆ
  ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการนำที่ดิน ส.ป.ก.มาจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ แต่มีความแตกต่างไปจากพื้นที่ ส.ป.ก. ต.สิงห์ จ.กาญจนบุรี เพราะที่ดิน ต.ระบำเป็นที่ดินที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เคยเช่าที่ดินจาก ส.ป.ก.เพื่อปลูกไม้ยูคาลิปตัส เนื้อที่รวม 3,239 ไร่เศษ ไม่ใช่ที่ดินที่ยึดคืนมาจากผู้ที่ครอบครองโดยไม่ถูกกฎหมาย
  ด้วยความต้องการอยากเห็นชุมชนต่างๆ มีการจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กดีขึ้น ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง เพิ่มปัจจัยบวก ส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์มาทดแทน จึงก่อเกิดเป็นโครงการบางกอกนี้...ดีจัง โดยมีเด็กเยาวชน ชุมชน โรงเรียนในพื้นที่ และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาเป็นแม่แรงสำคัญ มีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุน