ธรรมาธิปไตย

 • Tuesday, June 13, 2017 - 00:00


  ถ้าไม่อยากให้ต้องมึนซ์ซ์ซ์ๆ งงง์ง์ง์ๆ...เวลาติดตามข่าวคราวความเป็นไปของโลกในช่วงนี้ คงต้องลองหันไปเปิด หันไปพลิกพระคัมภีร์ พระไตรปิฏก ควบคู่ไปด้วยนั่นแหละทั่น ถึงจะพอมองภาพต่างๆ ออกมาได้ชัดเจน โดยเฉพาะคำตรัส คำอธิบาย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ทรงแสดง อาธิปไตย หรือ ความเป็นใหญ่ ในโลกนี้เอาไว้ 3 อย่าง 3 ประเภท...
  ------------------------------------------------------
  ไล่มาตั้งแต่ อัตตาธิปไตย หรือการ ถือตนเป็นใหญ่ ไม่ว่า ตน หรือ อัตตา นั้นๆ จะถูกแสดงออกมาในรูปใด รูปของปัจเจกบุคคล สังคม รัฐ หรืออาณาจักร แต่ถ้าหากถือเอาบุคคลนั้นๆ สังคมนั้นๆ รัฐนั้นๆ อาณาจักรนั้นๆ เป็นหลักยึดแล้ว ย่อมถือเป็น อัตตาธิปไตย ไปด้วยกันทั้งสิ้น ต่อด้วย โลกาธิปไตย หรือ ถือโลกเป็นใหญ่ โดยไม่ว่าจะเป็นโลกทุนนิยม สังคมนิยม โลกประชาธิปไตย ก็ตามแต่ แต่ถ้าสามารถแผ่บทบาท อิทธิพล ให้รัฐ อาณาจักร หรือประเทศใดๆ ต้องไหลไปตามกระแสโลกอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้ ย่อมถือเป็น โลกาธิปไตย หรือจะเรียกว่า โลกาภิวัตน์ ก็ไม่น่าจะผิด จนสุดท้าย...หนีไม่พ้นต้องตามมาด้วย ธรรมาธิปไตย หรือ ถือธรรมะเป็นใหญ่ เพราะถ้าหากโลกทั้งโลกปราศจากเสียซึ่งความถูกต้อง ชอบธรรม ไม่เป็นไปตามครรลองคลองธรรมซะอย่างแล้ว ย่อมมีแต่ฉิบหายกับฉิบหายลูกเดียวเท่านั้นเอง...
  -----------------------------------------------------
  ความปั่นป่วน วุ่นวาย ความซับซ้อน ซ่อนเงื่อน เพื่อนทรยศ ทั้งหลาย...ซึ่งกำลังปรากฏให้เห็นข่าวคราวในโลกทุกวันนี้ ว่าไปแล้ว มันจึงเป็นแค่ช่วงขั้นตอนของ การเปลี่ยนผ่าน จาก โลกาธิปไตย ไปสู่ ธรรมาธิปไตย นั่นแหละทั่น เพราะอะไรที่มันออกไปทางใกล้จะฉิบหาย หรือหวิดๆ จะฉิบหายเต็มที สุดท้ายแล้ว...ย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องนำไปสู่การค้นหา การแสวงหา ความถูกต้อง ชอบธรรม ของบรรดานานาประเทศ นานาสังคม ซึ่งหนีไม่พ้นต้องอยู่ร่วมกันภายในโลกใบนี้ อย่างมิอาจย้ายประเทศไปตั้งอยู่บนอวกาศ หรือ ณ สุญญากาศใดๆ ได้เลย แม้ว่ามีบางประเทศ บางสังคม ที่คิดถอยหลังย้อนกลับไปสู่ความเป็น อัตตาธิปไตย ถือเอา ตัวกู-ของกู ถือเอา America First หรืออเมริกามาก่อนทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ภายใต้ความพยายามหาทางทำให้ America Great Again สุดท้าย...ย่อมต้องนำมาสู่ความฉิบหายของ Our Planet อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้...
  ---------------------------------------------------
  โลกทั้งโลกเลยต้องหันมารุมด่า รุมประณาม ชนิดไม่ว่าตัวผู้นำอเมริกาจะหน้าด้าน หน้าหนา เพียงใดก็ตาม แต่ก็น่าจะยากซ์ซ์ซ์เอามากๆ ที่จะทำให้ 195 ประเทศในโลกนี้ หันไปเห็นดี-เห็นงาม กับ อัตตา ของอเมริกา ที่ถึงขั้นตัดสินใจถอนตัวออกจากข้อตกลงความร่วมมือปารีสเมื่อไม่กี่วันนี้ เช่นเดียวกับความพยายามควบคุม บังคับ โลกทั้งโลก การกดกันบรรดาประเทศต่างๆ ด้วย โลกาธิปไตย โดยอาศัยเครื่องมือ หรือกรรมวิธีใดๆ ก็แล้วแต่ แม้เครื่องมือที่ว่า จะถูกทำให้ดูดี ดูสูงส่ง เพียงใดก็เถอะ ไม่ว่าสิ่งที่เรียกขานกันในนามประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ เสรีนิยม ทุนนิยมเสรี ฯลฯ แต่ถ้าหากมันไม่ได้นำมาซึ่งความถูกต้อง ชอบธรรม เป็นไปตามครรลองคลองธรรมซะอย่างแล้ว ความฉิบหายและมีแต่จะยิ่งฉิบหายหนักขึ้นไปอีก จึงยังคงปรากฏให้เห็นเป็นกระแสหลักอยู่ในโลกทุกวันนี้...
  -----------------------------------------------------
  ความเรียกร้องต้องการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ถูกผูกติดเอาไว้กับอำนาจเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หรือทุนสามานย์ มาโดยตลอด การเพรียกหาคุณธรรม ศีลธรรม ที่มีความหมายสูงส่งซะยิ่งกว่าคำว่าเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ที่หามาตรฐานที่แน่นอนแทบไม่ได้ หรือออกไปทางสองมาตรฐานด้วยกันทั้งสิ้น ไปจนการเรียกร้องต้องการที่จะ จัดระเบียบโลกใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกให้ผิดแผก แตกต่าง ไปจากเดิมๆ ระเบียบที่ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของ เผด็จการดอลลาร์ แต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาค เท่าเทียม การแสดงออกถึงความเคารพต่ออธิปไตยของแต่ละประเทศ จึงแทบไม่ต่างอะไรไปจากการเพรียกหา ธรรมาธิปไตย นั่นแล...
  ---------------------------------------------------------
  ด้วยเหตุนี้...ไม่ว่าข่าวคราวสถานการณ์สงครามในซีเรีย เยเมน ลิเบีย ฯลฯ มันจะดุเดือด รุนแรง พลิกไป-พลิกมาขนาดไหนการเลือกข้าง เลือกฝ่าย คบหาสมาคมกันเป็นมิตร หรือต่อต้าน เป็นศัตรู แซงก์ชั่น บอยคอต ระหว่างอเมริกา ยุโรป จีน รัสเซีย หรือแม้ระหว่างกาตาร์ ซาอุฯ ที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อน ซ่อนเงื่อน เพื่อนทรยศ ยิ่งขึ้นทุกที สุดท้ายแล้ว...มันก็คือตัวสะท้อนให้เห็นว่า ธรรมาธิปไตย นั่นแหละ คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับโลกในช่วงนี้ เพราะถ้าหากขาดเสียซึ่งสิ่งที่ว่านี้แล้วไซร้ โอกาสที่โลกทั้งโลกจะฉิบหาย วายวอด ลงไปต่อหน้าต่อตา ยิ่งมีความเป็นได้สูงยิ่งขึ้นทุกที
  ----------------------------------------------------------
  ดังนั้น...ถ้ามองโลกในแง่ดี หรือมองให้สวยๆ เข้าไว้ อาจต้องสรุปเอาไว้ประมาณว่า ความฉิบหาย หรือใกล้จะฉิบหายของโลกในช่วงนี้...จึงแทบไม่ต่างอะไรไปจาก ความมืด ที่กำลังแสดงให้เห็นว่า ใกล้จะสว่าง เข้าไปทุกทีนั่นเอง หรือยิ่งมืดมิดเข้าไปเท่าไหร่ ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าแสงสว่างยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น ส่วนถ้าจะหยิบเอามาใช้เป็นอุทาหรณ์ สอนใจ เป็นเครื่องเตือนสติสำหรับบ้านเราได้บ้าง ก็อาจต้องสรุปว่า...สิ่งที่สังคมไทยพึงเรียกร้อง ต้องการ เอาเข้าจริงๆ แล้ว...คงไม่ใช่แค่การหวนกลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบเดิมๆ อีกต่อไปแล้ว แต่น่าจะเป็นการเดินหน้าไปสู่ ธรรมาธิปไตย นั่นแล...
  --------------------------------------------------------------
  ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ จาก Children’s Moral Lessons (อีกครั้ง)... Look backward, how much has been won, Look round, how much is yet win, The watches of the night are done, The watches of the day begin.- จงเหลียวหลังดูว่าเราได้เอาชนะอะไรมาแล้วบ้าง จงเหลียวดูรอบๆ ว่ามีอะไรที่เราจะเอาชนะได้อีก การเฝ้าดูกลางคืนว่าจะสิ้นสุดลงไปเมื่อไหร่ การเฝ้าดูกลางวันก็จะเริ่มต้นเมื่อนั้น...”.
  --------------------------------------------------------------

 • เปลว สีเงิน

  การเข้าถวายบังคมพระบรมศพ......... "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ในพระบรมมหาราชวัง ยังมีเวลาอีก ๓ วัน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันสุดท้าย! จากนั้น กทม.จะเคลียร์พื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบให้แล้วเสร็จในสัปดาห์แรกของเดือนตุลา ขอบอกว่า............
 • บทบรรณาธิการ

  มีข้อน่าห่วงใยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งภัยร้ายทางตรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ที่ปะทุขึ้น และภัยแทรกซ้อนที่กำลังส่อเค้าแววความรุนแรงในอนาคต ของเหตุความขัดแย้งที่ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้คัดค้านโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ที่จะนำมาสู่ปัญหาซ้อนทับที่เพิ่มอันตรายมากยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญ กับกระบวนการสันติภาพในพื้นที่
 • เอ็กซ์-ไซท์

  DSIช่วยเหยื่อพบพยานหลักฐานมีพิรุธศาลยกฟ้องพ่อค้าไก่ทอดถูกตำรวจตั้งข้อหาวิ่งราวเพชร15.8 ล้านบาท ระบุพยานหลักฐานโจทก์ยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยทำผิดจริง
  ศาลทหารพิพากษาจำคุก 5 ปี พ.อ.ขับรถชนหมอทหารเหตุจากจอดรถขวางทาง ปรานีลดเหลือ 3 ปี 9 เดือน
  หนุ่มบุรีรัมย์ตกสวรรค์ ถูกรางวัลที่ 1 ฟัน 12 ล้าน แต่สลากโดนขโมย เข้าแจ้งตำรวจตามจับวัยรุ่นต้องสงสัย กว่าเดือนคดีไม่คืบ เข้าร้องผู้ใหญ่ ด้าน ผกก.ยันคดีคืบหน้า รู้แล้วใครไปขึ้นเงิน รอเรียกตัวมาสอบ ขอเวลาภายในอาทิตย์ได้ข้อยุติ
 • x-cite inside

  สร้างกระแสให้ชวนคิดสำหรับภาพของแม่โพสต์รูปกระเป๋านักเรียนหนัก 6 กิโลกรัมบนเครื่องชั่งของลูกสาวเรียน ป.1 พร้อมตั้งคำถามกับตัวเองในทำนองว่า ..เด็กเล็กขนาดนี้จำเป็นต้องสะพายกระเป๋านักเรียนจนหลังแอ่นหรือเปล่า??? หรือเป็นเพราะระบบการศึกษาที่ต้องการให้เด็กเล็กๆ มีความรู้มากขึ้นตั้งแต่อายุน้อยกันแน่!!!
  เป็นเรื่องเป็นราวกัน ให้ได้ยิน ให้ได้เห็นกัน จนต้องตั้งคำถามว่าสังคมไทยมาไกลกันขนาดนี้ได้อย่างไร?? เพราะแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กตัวน้อยก็ไม่พ้นชะตากรรมถูกละเมิดคุกคามทางเพศ หรือแม้แต่อยู่ในที่ทำงาน สถานที่ราชการแท้ๆ ก็ยังถูกเจ้านายหยอกล้อเอาเปรียบ ล่าสุดอยู่ในคอนโดมิเนียมก็เกือบถูกคนใจโฉดบุกรุกเข้าไปข่มขืน
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำลังสร้างปัญหาให้คนในหลายประเทศเกือบทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่นับวันจะเพิ่มจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ขึ้นเรื่อยๆ ด้วยปัจจัยทางสังคมเอื้ออำนวย และแผนการตลาดจากเครื่องดื่มน้ำเมาในรูปแบบต่างๆ