ธรรมาธิปไตย

 • Tuesday, June 13, 2017 - 00:00


  ถ้าไม่อยากให้ต้องมึนซ์ซ์ซ์ๆ งงง์ง์ง์ๆ...เวลาติดตามข่าวคราวความเป็นไปของโลกในช่วงนี้ คงต้องลองหันไปเปิด หันไปพลิกพระคัมภีร์ พระไตรปิฏก ควบคู่ไปด้วยนั่นแหละทั่น ถึงจะพอมองภาพต่างๆ ออกมาได้ชัดเจน โดยเฉพาะคำตรัส คำอธิบาย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ทรงแสดง อาธิปไตย หรือ ความเป็นใหญ่ ในโลกนี้เอาไว้ 3 อย่าง 3 ประเภท...
  ------------------------------------------------------
  ไล่มาตั้งแต่ อัตตาธิปไตย หรือการ ถือตนเป็นใหญ่ ไม่ว่า ตน หรือ อัตตา นั้นๆ จะถูกแสดงออกมาในรูปใด รูปของปัจเจกบุคคล สังคม รัฐ หรืออาณาจักร แต่ถ้าหากถือเอาบุคคลนั้นๆ สังคมนั้นๆ รัฐนั้นๆ อาณาจักรนั้นๆ เป็นหลักยึดแล้ว ย่อมถือเป็น อัตตาธิปไตย ไปด้วยกันทั้งสิ้น ต่อด้วย โลกาธิปไตย หรือ ถือโลกเป็นใหญ่ โดยไม่ว่าจะเป็นโลกทุนนิยม สังคมนิยม โลกประชาธิปไตย ก็ตามแต่ แต่ถ้าสามารถแผ่บทบาท อิทธิพล ให้รัฐ อาณาจักร หรือประเทศใดๆ ต้องไหลไปตามกระแสโลกอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้ ย่อมถือเป็น โลกาธิปไตย หรือจะเรียกว่า โลกาภิวัตน์ ก็ไม่น่าจะผิด จนสุดท้าย...หนีไม่พ้นต้องตามมาด้วย ธรรมาธิปไตย หรือ ถือธรรมะเป็นใหญ่ เพราะถ้าหากโลกทั้งโลกปราศจากเสียซึ่งความถูกต้อง ชอบธรรม ไม่เป็นไปตามครรลองคลองธรรมซะอย่างแล้ว ย่อมมีแต่ฉิบหายกับฉิบหายลูกเดียวเท่านั้นเอง...
  -----------------------------------------------------
  ความปั่นป่วน วุ่นวาย ความซับซ้อน ซ่อนเงื่อน เพื่อนทรยศ ทั้งหลาย...ซึ่งกำลังปรากฏให้เห็นข่าวคราวในโลกทุกวันนี้ ว่าไปแล้ว มันจึงเป็นแค่ช่วงขั้นตอนของ การเปลี่ยนผ่าน จาก โลกาธิปไตย ไปสู่ ธรรมาธิปไตย นั่นแหละทั่น เพราะอะไรที่มันออกไปทางใกล้จะฉิบหาย หรือหวิดๆ จะฉิบหายเต็มที สุดท้ายแล้ว...ย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องนำไปสู่การค้นหา การแสวงหา ความถูกต้อง ชอบธรรม ของบรรดานานาประเทศ นานาสังคม ซึ่งหนีไม่พ้นต้องอยู่ร่วมกันภายในโลกใบนี้ อย่างมิอาจย้ายประเทศไปตั้งอยู่บนอวกาศ หรือ ณ สุญญากาศใดๆ ได้เลย แม้ว่ามีบางประเทศ บางสังคม ที่คิดถอยหลังย้อนกลับไปสู่ความเป็น อัตตาธิปไตย ถือเอา ตัวกู-ของกู ถือเอา America First หรืออเมริกามาก่อนทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ภายใต้ความพยายามหาทางทำให้ America Great Again สุดท้าย...ย่อมต้องนำมาสู่ความฉิบหายของ Our Planet อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้...
  ---------------------------------------------------
  โลกทั้งโลกเลยต้องหันมารุมด่า รุมประณาม ชนิดไม่ว่าตัวผู้นำอเมริกาจะหน้าด้าน หน้าหนา เพียงใดก็ตาม แต่ก็น่าจะยากซ์ซ์ซ์เอามากๆ ที่จะทำให้ 195 ประเทศในโลกนี้ หันไปเห็นดี-เห็นงาม กับ อัตตา ของอเมริกา ที่ถึงขั้นตัดสินใจถอนตัวออกจากข้อตกลงความร่วมมือปารีสเมื่อไม่กี่วันนี้ เช่นเดียวกับความพยายามควบคุม บังคับ โลกทั้งโลก การกดกันบรรดาประเทศต่างๆ ด้วย โลกาธิปไตย โดยอาศัยเครื่องมือ หรือกรรมวิธีใดๆ ก็แล้วแต่ แม้เครื่องมือที่ว่า จะถูกทำให้ดูดี ดูสูงส่ง เพียงใดก็เถอะ ไม่ว่าสิ่งที่เรียกขานกันในนามประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ เสรีนิยม ทุนนิยมเสรี ฯลฯ แต่ถ้าหากมันไม่ได้นำมาซึ่งความถูกต้อง ชอบธรรม เป็นไปตามครรลองคลองธรรมซะอย่างแล้ว ความฉิบหายและมีแต่จะยิ่งฉิบหายหนักขึ้นไปอีก จึงยังคงปรากฏให้เห็นเป็นกระแสหลักอยู่ในโลกทุกวันนี้...
  -----------------------------------------------------
  ความเรียกร้องต้องการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ถูกผูกติดเอาไว้กับอำนาจเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หรือทุนสามานย์ มาโดยตลอด การเพรียกหาคุณธรรม ศีลธรรม ที่มีความหมายสูงส่งซะยิ่งกว่าคำว่าเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ที่หามาตรฐานที่แน่นอนแทบไม่ได้ หรือออกไปทางสองมาตรฐานด้วยกันทั้งสิ้น ไปจนการเรียกร้องต้องการที่จะ จัดระเบียบโลกใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกให้ผิดแผก แตกต่าง ไปจากเดิมๆ ระเบียบที่ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของ เผด็จการดอลลาร์ แต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาค เท่าเทียม การแสดงออกถึงความเคารพต่ออธิปไตยของแต่ละประเทศ จึงแทบไม่ต่างอะไรไปจากการเพรียกหา ธรรมาธิปไตย นั่นแล...
  ---------------------------------------------------------
  ด้วยเหตุนี้...ไม่ว่าข่าวคราวสถานการณ์สงครามในซีเรีย เยเมน ลิเบีย ฯลฯ มันจะดุเดือด รุนแรง พลิกไป-พลิกมาขนาดไหนการเลือกข้าง เลือกฝ่าย คบหาสมาคมกันเป็นมิตร หรือต่อต้าน เป็นศัตรู แซงก์ชั่น บอยคอต ระหว่างอเมริกา ยุโรป จีน รัสเซีย หรือแม้ระหว่างกาตาร์ ซาอุฯ ที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อน ซ่อนเงื่อน เพื่อนทรยศ ยิ่งขึ้นทุกที สุดท้ายแล้ว...มันก็คือตัวสะท้อนให้เห็นว่า ธรรมาธิปไตย นั่นแหละ คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับโลกในช่วงนี้ เพราะถ้าหากขาดเสียซึ่งสิ่งที่ว่านี้แล้วไซร้ โอกาสที่โลกทั้งโลกจะฉิบหาย วายวอด ลงไปต่อหน้าต่อตา ยิ่งมีความเป็นได้สูงยิ่งขึ้นทุกที
  ----------------------------------------------------------
  ดังนั้น...ถ้ามองโลกในแง่ดี หรือมองให้สวยๆ เข้าไว้ อาจต้องสรุปเอาไว้ประมาณว่า ความฉิบหาย หรือใกล้จะฉิบหายของโลกในช่วงนี้...จึงแทบไม่ต่างอะไรไปจาก ความมืด ที่กำลังแสดงให้เห็นว่า ใกล้จะสว่าง เข้าไปทุกทีนั่นเอง หรือยิ่งมืดมิดเข้าไปเท่าไหร่ ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าแสงสว่างยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น ส่วนถ้าจะหยิบเอามาใช้เป็นอุทาหรณ์ สอนใจ เป็นเครื่องเตือนสติสำหรับบ้านเราได้บ้าง ก็อาจต้องสรุปว่า...สิ่งที่สังคมไทยพึงเรียกร้อง ต้องการ เอาเข้าจริงๆ แล้ว...คงไม่ใช่แค่การหวนกลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบเดิมๆ อีกต่อไปแล้ว แต่น่าจะเป็นการเดินหน้าไปสู่ ธรรมาธิปไตย นั่นแล...
  --------------------------------------------------------------
  ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ จาก Children’s Moral Lessons (อีกครั้ง)... Look backward, how much has been won, Look round, how much is yet win, The watches of the night are done, The watches of the day begin.- จงเหลียวหลังดูว่าเราได้เอาชนะอะไรมาแล้วบ้าง จงเหลียวดูรอบๆ ว่ามีอะไรที่เราจะเอาชนะได้อีก การเฝ้าดูกลางคืนว่าจะสิ้นสุดลงไปเมื่อไหร่ การเฝ้าดูกลางวันก็จะเริ่มต้นเมื่อนั้น...”.
  --------------------------------------------------------------

 • เปลว สีเงิน

  "คดีครูจอมทรัพย์"..........! หลังคำพิพากษาศาลฎีกา "ยกคำร้อง" เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๐ ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ตามมา คือ "ดรามาหน้าจอ" หายเงียบ ไม่เพียงหน้าจอ ตามเพจ ตามออนไลน์ ก็หายไปจาก fb ด้วยเหมือนกัน สะท้อนความน่าห่วงที่หลบซ่อนอยู่อย่างหนึ่ง คือ โลกมาถึงวันนี้แล้ว
 • บทบรรณาธิการ

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2560 โดย ป.ป.ช.ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสออกเป็น 5 ดัชนี
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ขณะไปตรวจรถชนกันคนขับวัย71อ้างตาไม่ดีดาบตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบคดีรถชนกันในตัวเมืองชัยภูมิ เฒ่าวัย 71 ซิ่งกระบะฝ่าสัญญาณไฟพุ่งชนเต็มแรงแล้วลากร่างไปไกลสุดที่จะยื้อชีวิต
  ตูนซึ้งใจกราบคุณตาขาขาดวัย 90 ปีที่เจียดเบี้ยยังชีพคนพิการสมทบก้าวคนละก้าว ด้านเชษฐ์สไมล์บัฟฟาโลออกวิ่งในเมืองชลหาทุนให้อีกกว่า 5 แสนบาท
  เครื่องเล่นโมบายปลาหมึกยักษ์ในงานนมัส การพระสมุทรเจดีย์โค่นลงมาทั้งยวง ทำเอาผู้ใหญ่ เด็กที่ขึ้นไปนั่งบาดเจ็บไปตามๆ รมต.ออมสินรีบไปตรวจสอบ พบไม่ได้ขออนุญาต
 • x-cite inside

  ได้รับทั้งเสียงปรบมือและยอดบริจาคท่วมท้นสำหรับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จากเบตงสู่แม่สาย ของ พี่ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย ศิลปินวงบอดี้สแลม กับภารกิจเพื่อสังคมที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมาย ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไอดอลของวัยรุ่นที่สลัดไมค์ร้องเพลงมาเป็นทำงานจิตอาสา
  ณ ตอนนี้เข้าไปท่องโลกออนไลน์ จะมีรายการแชร์และส่งต่อ ขอความช่วยเหลือพี่น้องผองไทย!! ช่วยกันโหวตให้ "มารีญา พูลเลิศลาภ" ตัวแทนสาวไทยในการประกวดนางงามจักรวาลปี 2017
  ในยุคนี้ความเชื่อว่าเด็กจะเก่งต้องมุ่งเน้นแต่เรียนอย่างเดียวอาจตกยุคไปแล้ว เพราะงานวิจัยต่างๆ จากทั่วโลกพบว่า หากพวกเขาได้ทำกิจกรรมทางกายด้วยการออกมาเล่น (Active Play) หรือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที จะทำให้พัฒนาการด้านสมองดีกว่าเด็กที่จดจ่อมุ่งแต่นั่งเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว