งานบุญผสมผสานงานประเพณี ชมเทียนพรรษา“อุบลราชธานี”

 • Sunday, June 25, 2017 - 00:00


  ช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนี้ มีวันหยุดต่อเนื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม จึงถือเป็นโอกาสเหมาะสม ที่ทุกคนจะได้เดินทาง ทั้งท่องเที่ยวและทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง และในช่วงนี้มีงานประเพณีที่น่าสนใจคือ งานแห่เทียนพรรษาในจังหวัดอุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่

  นางธนกร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี กล่าวเชิญชวนว่า ททท. ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาปีที่ 116 ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

  ช่วงค่ำของวันที่ 8 กรกฎาคม ตรงกับวันอาสาฬหบูชา มีพิธีเวียนเทียนภายในวัดทั่วทั้งจังหวัด และการแสดงแสง สี เสียง ชุด "แห่ฟ้อนบูชา ราชธานีแห่งเทียนพรรษา" พร้อมปล่อยขบวนรถต้นเทียนพรรษา มีสาวงามนั่งประดับต้นเทียนแห่ออกจากบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ถนนอุปราช ไปตามถนนชยางกูร ในอำเภอเมืองฯ นำเสนอเรื่องราวทศชาติชาดก 10 ชาติของพระพุทธเจ้าผ่านต้นเทียนซึ่งงดงามด้วยฝีมือประติมากรรม กว่า 55 ต้น

  วันที่ 9 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา ช่วงเช้ามีพิธีเปิดงานขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจําปี 2560 อย่างเป็นทางการ ร่วมกับขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาทุกประเภท พร้อมขบวนนางรําสวยงามจากชุมชน และอําเภอต่างๆ ทั่วจังหวัด ต่อมาในเวลา 18.00 -19.00 น. พิธีมอบรางวัลต้นเทียนพรรษาที่ชนะการประกวด ที่บริเวณถนนหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม และนำต้นเทียนพรรษาที่ได้รับรางวัลไป จัดแสดงบริเวณวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-30 กรกฎาคม เพื่อให้ประชาชนได้ชมความงดงามอย่างใกล้ชิดต่อไป

  ช่วง 19.00-21.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม ยังมีการแสดงประกอบแสง เสียง ขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน ขบวนแห่ฟ้อนบูชาราชธานีแห่งเทียนพรรษาประจําปี 2560 บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม และหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และอิ่มอร่อยกับเทศกาลอาหารไทยอีสานและอินโดจีน บนถนนสายเทียน บริเวณทุ่งศรีเมืองอีกด้วย

  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี กล่าวต่อว่า ช่วงก่อนวันงาน ตั้งแต่วันที่ 1-8 กรกฎาคม นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมวิถีชุมชนคนทำเทียนพรรษา และร่วมทำเทียนพรรษาตามคุ้มวัดต่างๆ อาทิ วัดบูรพาราม วัดทุ่งศรีเมือง วัดศรีประดู่ วัดมหาวนาราม และวัดศรีอุบลรัตนารามได้ด้วย เป็นต้น

  ส่วนคนที่ชื่นชอบงานหัตถกรรม วันที่ 1-6 กรกฎาคม จะมีการเปิดบ้านคำปุน ในอำเภอวารินชำราบ ซึ่งแหล่งผลิตผ้าทอพื้นเมืองลายกาบบัวอันมีชื่อเสียง เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมเพียงปีละครั้งในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเท่านั้น และสำหรับชาวกรุงเทพฯ ที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปชมเทียนพรรษาของจริงในเมืองอุบลราชธานีนั้น ระหว่างวันที่ 2-9 กรกฎาคม ที่หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ ใน มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายงานประติมากรรมเทียนพรรษาอุบลราชธานี ให้ชมกันด้วย

  เมื่อมาชมงานแห่เทียนแล้ว ก็ควรถือโอกาสไปไหว้พระและทำบุญตามวัดป่าซึ่งมีชื่อเสียงในจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ วัดมหาวนาราม หรือวัดป่าใหญ่ เป็นวัดประจำจังหวัดที่ประดิษฐาน "พระเจ้าใหญ่อินแปลง" พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี

  ถัดมาคือวัดหนองป่าพง อยู่ในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีเกจิอาจารย์ที่เคารพศรัทธาของประชาชนคือ หลวงปู่ชา สุภัทโท ซึ่งแม้ว่าจะมรณภาพแล้ว แต่มีการสร้างเจดีย์โพธิญาณไว้เพื่อเป็นที่เก็บอัฐิของหลวงปู่ชา ซึ่งชาวอุบลราชธานีและพุทธศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้

  ต่อด้วยความมหัศจรรย์ของ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ “วัดเรืองแสง” ตั้งอยู่ที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง จำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์ หรือเขาไกรลาศ บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีทองตั้งเด่นเป็นสง่า จุดเด่นของวัดคือการได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ ที่เป็นจิตรกรรมอยู่บนผนังด้านหลังของพระอุโบสถในยามค่ำคืน

  เที่ยวข้ามภาค ไปที่เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา มีกิจกรรมแห่เทียนพรรษาที่น่าสนใจเช่นกัน โดยนายอิสสระพงษ์ แทนศิริ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ททท.ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ ในวันที่ 8 กรกฎาคม และถือเป็นปีที่ 8 ที่ลูกหลานชาวลาดชะโด ร่วมกันอนุรักษ์ให้ประเพณีนี้คงอยู่ต่อไป โดยมีกิจกรรม อาทิ ชมขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ตกแต่งสร้างสรรค์อย่างสวยงาม และถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในไทย ประกวดบ้านสวนริมคลอง แข่งขันกีฬาพื้นบ้านลาดชะโด จัดแสดงภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวลาดชะโด และจำลองบรรยากาศตลาดน้ำย้อนยุค ขณะเดียวกันยังได้ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง สัมผัสความเป็นไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงรักษาไว้ตลอดเส้นทางสายน้ำแห่งชีวิต การยกยอ ท้องทุ่งนาเขียวขจีของชาวลาดชะโด ที่หาชมได้ยากอีกด้วย

  ปิดท้ายด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี นางธัญภา นิโครธานนท์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี กล่าวว่า ได้จัดประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2560 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำเสนอ “ศาสตร์พระราชา” ผ่านขบวนแห่เทียนพรรษาของแต่ละอำเภอ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

  กิจกรรมเริ่มต้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 จัดการแข่งขันชกมวย สยามคาดเชือก แห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. บริเวณเวทีมวยชั่วคราว วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร (ถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี) ส่วนวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. รถเทียนพรรษา 10 อำเภอ และร่วมพิธีเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อโต ชมการแสดงวัฒนธรรมและดนตรี ที่เวทีกลางวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

  ต่อเนื่องในที่ 9 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี การนำเสนอ “ศาสตร์พระราชา” ผ่านขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตา จากอำเภอต่างๆ ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะการแกะสลักต้นเทียน ฝีมือการตกแต่งต้นเทียน ขบวนฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงามในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี บริเวณแขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 1

  พร้อมทั้งขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนน การตัดสินรางวัลสุดยอดเทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2560 โดยการกด Like ขบวนเทียนพรรษาที่ท่านชื่นชอบได้ที่ www.facebook.com/ประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี ปี 2560 และในที่ 10 กรกฎาคม 2560 จะมีการจัดโชว์รถเทียนพรรษา 10 อำเภอเพื่อเฉลิมฉลองสมโภชเทียนพรรษา วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งท้ายกิจกรรม

  นี่คือไฮไลต์กิจกรรมแห่เทียนพรรษาในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาบางส่วน ที่จะชวนนักท่องเที่ยวไปร่วมทำบุญ สืบสานประเพณีอันดีงาม และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งไปพร้อมกัน

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ได้ที่ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี 0-4524-3770, ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3524-6076 และ ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 0-3552-5867, 0-3552-5880 หรือ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

  สรณะ รายงาน

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  เศรษฐกิจมันเป็นเรื่องใกล้ตัว หลอกกันไม่ได้ ล้วงกระเป๋าไปแล้วไม่เจอเงิน มันก็คือไม่เจอ เวลานี้ใครมาบอกว่าเศรษฐกิจดี คนจนจะหมดไปแล้ว สำหรับประชาชนระดับรากหญ้า เชื่อก็บ้า! ไม่มีปัญญาไปชิมไข่เจียวร้าน เจ๊ไฝ หรอกครับ เศรษฐกิจ ปากท้อง ไม่ใช่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้วย และเมื่อสองอย่างนี้มาผสมกัน มันก็เหมือนระเบิด
 • บทบรรณาธิการ

  ปรากฏการณ์พบอาวุธสงครามล็อตใหญ่ ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปสู่การเดินเข้ามามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของนายวัฒนา ทรัพย์วิเชียร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยนายวัฒนาถูกควบคุมตัวตาม มาตรา 44 เนื่องจากต้องสงสัยมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง โดยเชื่อมโยงกับซีรีส์นัมเบอร์ของอาวุธล็อตใหญ่นี้มีความเชื่อมโยงกับอาวุธสงครามที่ตรวจจับได้เมื่อปี 2557
 • เอ็กซ์-ไซท์

  กรมการขนส่งทาง บกดีเดย์ต้นปี 61 ยกมาตรฐานสอบใบขับ ขี่ทุกด้าน เตรียมออก กฎกระทรวงห้าม 5 โรคสำคัญ อายุ 70 ปีขึ้นไปจับตรวจสาย ตา-สุขภาพทุก 3 ปี
  ว.วชิรเมธีชื่นชมก้าวคนละก้าวทำเพื่อสังคม ประชาชนยังคงร่วมบริจาคสมทบโครงการก้าวคนละก้าวจนยอดผ่าน 723 ล้านบาทแล้วแม้ตูนจะหยุดพักเพราะป่วย ก่อนออกมาวิ่งต่อวันอังคารมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์ ว.วชิรเมธีแสดงความชื่นชมนักร้องหนุ่มสั่นสะเทือนโครงสร้างพื้นฐานในจิตใจคนไทยทั้งประเทศ
  ไฟไหม้ตึกแถวเก่าแก่ย่านแพร่งนราซึ่งก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เสียหาย 13 คูหา ยังไม่ รู้สาเหตุ รอสำนักงานทรัพย์สินฯ ประเมินความสูญเสีย
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"